Astrid Lindgrens Värld
 

Chansen att för ett ögonblick gå in i sagans värld och återuppleva de fantasirika historier som
Astrid Lindgren skänkt oss, är en möjlighet till positiva upplevelser som vi gärna vill rekommendera alla.
Att så långt som möjligt göra denna möjlighet åtkomlig och tillgänglig för alla är en fortgående och långsiktig process som Astrid Lindgrens Värld är engagerad i. 

På denna sida presenteras tillgänglighetsinformationen. Parkens omfattande erbjudanden presenteras
http://www.astridlindgrensvarld.se

Tillgänglighetsinformation

Parkering
Markerade platser för personer med rörelsenedsättningar finns nära entrén (50 m)

Biljettkassa
Biljettkassan finns i anslutning till parkering: åtta bliljettluckor i ett litet hus på parkeringsplatsen.
Manöveryta framför disk <1,50x1,50 m, 
Diskens /kortläsare höjd 0,99 m; Fri höjd under disk 10 cm.
Möjlighet att tala utan mikrofon: ja
Disk avskärmad med glasruta: Ja
Toaletter finns vid biljettkassorna.
Skyltning: Kontrasterande färger, lättläst stil, ej taktila, höjd: 2,35 m.

Från biljettkassan till entrén
Avstånd: cirka 50 m
Taktilt ledstråk/väg saknas
Markbeläggning: Asfalt
Inga nivåskillnader eller hinder i gångväg
Vägens Bredd: < 3 m 
Vägens Längd: ≤ 50 m
Passagebredd i entré och svängkors för utgångt: 0,90 m

Gångvägar inom området (allmän beskrivning)

Inom området förekommer olika markbeläggningar: asfalt, smågatsten, hård packat stenmjöl/grus och gräs. Området har mestadels plana gångstrå, men vissa lutningar och ibland branter finns. 

Bråkmakaregatan
Markbeläggning: asfalt och på vissa trottoaravsnitt smågatsten och betongplattor
Asfalterade ramper från gata till trottoar på olika platser längs gatan:16-17% lutning
Backe, ca 20 m: lutning 14,75 % ej ledstång, ej kontrastmarkering.


Tant Bergs hus
Trappsteg vid entré: 17 cm,
Tröskel 5 cm
Gång genom trädgården till huset är belagd med skifferplattor (delvis ojämnt)

Lottas hus
Trappsteg vid entré: 16 cm 
Tröskel 5 cm
Gång genom trädgården till huset är belagd med skifferplattor (delvis ojämnt).

Alms diversehandel
Ramp 16 % lutning
Rampens bredd: 0,90 m, ledstång saknas.

Biografen
Smågatsten framför entré.
Ramp till trottoar finns längre bort.
Liten tröskel in till salongen.

Emilbutiken
Trappa till entré: 2 steg, ej ledstång
Ramp: lutning 12,73 %, ledstång på ena sidan 

Posten
Nivåfri passage från ett håll, trappa från andra hållet.
Trappan har ledstång på ena sidan. Stegen ej kontrastmarkerade.
Passage vid dörr: 0,80 m.
Tröskelhöjd: 7 cm.
Diskhöjd: 1,09 m. Fritt utrymme under: 11 cm.
Inomhus finns sittbänk med sitthöjd 0,43 m.

Informationsplats/Polisen
Trottoarkanten är ej avfasad
Trappa med 4 steg till entré, ledstång saknas, ej kontrastmarkerad.
Tröskel 4 cm;
Passagebredd i entrédörr: 0,98 m.
Tröskel till polisstationen: 3 cm

A Larssons pannkakor
Markbeläggning: smågatsten framför entré.
Entré utan nivåskillnad.
Dörr, passagebredd: 0,89 m.
Utrymme framför/bakom dörr: 1,50 x1,50 m.
Dörrhandtag, höjd: 1,30 m.
Dörren är en slagdörr som öppnas inåt.
Automatisk dörröppnare saknas.
Tyngd vid manuell öppning av dörr: 5 kg (dörren ofta uppställd)
Självbetjäningsdiskar, höjd 0,90 --> 1,2 m
Minsta passagebredd i lokalen 1,50 m
Toaletter finns, även HWC (se nedan)
Möjlighet att möblera om bord. 
Rökfritt 
Passagebredd till uteservering:  1,31 m
Tröskelhöjd: 5 cm.

A Larssons bageri
Trappa till bageriet: 6 steg, ledstång på båda sidor. ej kontrastmarkerde.

Uteservering, antal platser ca70
Självbetjäningsdiskar, höjd 0,90/1,08 m 
Nivåfri entré från pannkakshuset

Toalett HWC  (i Pannkakshuset)
Utrymme framför dörr: 1,49x1,50 m.
Utrymme bakom dörr: 1,73x 2,09 m. Total yta: 1,91 x 2,79m
Tröskel av gummilist.
Slagdörr öppnas utåt.
Dörrens passagebredd: 0,81 m.
Draghandtag höjd: 0,75 m. 
Dörrhandtagets höjd: 0,99 m.
Toalettstol, sitthöjd: 0,45 m.
Utrymme vänster om toaletten: 0,46 m. Utrymme höger om toaletten: 0,98 m.
Armstöd både till höger och vänster om toaletten på 0,78 m höjd och med 0,81 m emellan.
Avstånd till toalettpappershållare: 0,33 m.
Spegel i finns i sitthöjd.
Tvättfat, höjd: 0,83 m, fritt utrymme under 0,71 m.  Engreppsblandare finns.
Tvålhållare, höjd: 1,00 m.
Handdukshängare, höjd: 1,32 m.
Halkfri golvbeläggning
Larm placerat på väggen, höjd: 0,73 m. 

Saltkråkan
Entré via asfalterad väg, över träbrygga. Smågatsten och betongramp (lutning 12,73 % i 1 m) framför entré.
Lutning på väg till entré: 9,5 % i 4 m, ej kontrastmarkerad, ej ledstång.
Ljudapplikationer: skärgårdsmiljö/fåglar/båtar/bilar
Sittbänkar längs brygga, sitthöjd: 0,45 m.
Skyddsräcken i 2 höjder längs bryggan: 0,50/1,00 m 
Frågetavlor: höjd 1,55 m (textstorlek: 1 - 2,5 cm)
Passage genom vid dörr, därefter köfållor. Rullstolar ges företräde vid kö genom särskild fålla. Rullstolar kan placeras intill fållan, vagnen körs tillbaka till utgångsläget efter turen.
Observera att det bitvis är mycket mörkt under turen!
Berättarröst hörs i vagnen, röster från de olika scenerna är fasta på scenerna.
Utgång via serveringen.
Markbeläggning utanför: kullersten
Lutning från utgång: 17 % lutning,  <10 m.

Restaurang
Dörr, öppningstyngd: 5 kg, dörrautomatik saknas.
Restaurangen har ett 10-tal bord med cirka 100 platser, med möjlighet att möblera om.
Bord: höjd 0,76 m
Sitthöjd: 0,45 m
Självbetjäningsdiskens höjd: 0,87 m, fritt under: 0,16 m.
Handskriven stor menytavla.
Uteservering på smågatsten/gräs; ej öppningar vid bordens kortsidor.

Toalett
Utrymme framför dörr: 2,50 x 2,50 m
Bakom dörren: 0,90 x 1,28 m; Total yta: 1,28 x 2,68 m.
Slagdörr öppnas utåt;
Dörrens passagebredd: 0,87 m
Dörrhandtag höjd: 0,97 m
Toalettens sitthöjd: 0,45 m
Fritt utrymme vänster om toalett: 0,45 m, höger om toalett: 0,23 m; 
Armstöd på båda sidor av toaletten, höjd: 0,80 m, bredd emellan: 0,56 m.
Avstånd till toalettpappershållare: 0,23 m.
Tvättfat, utrymme framför: 0,90 x 1,50 m; höjd: 0,79 m; fritt under: 0,30 m.
Tvålhållare höjd: 0,95 m
Handdukshållare höjd: 0,95 m
Halkfri golvbeläggning; Bländfri belysning:
Klädhängare höjd: 1,60 m;
Larm vid vägg

Korvkiosk vid "Boken"
Höjd till kassan: 1,07 m; med barnpall: 0,65 m; flyttbar kortläsare; meny i lättläst stil.
Rastbord: höjd 0,71 cm; sitthöjd 0,42 m. Fritt djup vid kortsidan 0,15 m.

Boken
3 rader med sittplatser på kullersten; möjlighet att ställa rullstol på gräs vid sidan.

Stadsmästargården
Vägen till entré: beläggning smågatsten.
Dörrens öppningstyngd 12 Kg; dörrautomatik saknas men dörren går att ställa upp.
Dörrens passagebredd: 0,80 m.
Gummimatta med hål framför dörr. Sparsam belysning i entréhall. Meny på vägg.
Självserveringsdisk höjd: 0,93 m. Dryckesstation höjd: 1,25 m; Buffédisk höjd: 0,90 m.
Uteservering på kullersten.

Toalett
Utrymme framför dörr: 2 x 2 m; bakom: 1,50 x 1,40 m; Totalyta: 2,17 x 2,14 m;
Fritt manöverutrymme: 1,50 x 1,40 m
Slagdörr öppnas utåt, öppningstyngd: 2 kg,
Dörrens passagebredd: 0,87 m
Draghandtag: höjd 0,89 m
Dörrhandtag höjd: 1.10 m
Toalettens sitthöjd: 0,48 m; fritt utrymme till vänster: 0,90 m, höger sida 0,90 m
Armstöd höger och vänster om toalett, höjd: 0,60 m; bredd emellan: 0,54 m; 
Avstånd till toalettpappershållare: 0,50 m, (snett bakom toalett)
Spegel i sitthöjd finns
Tvättfat: höjd 0,85 m; fritt under 0,18 m.
Engreppsblandare;
Tvålhållar: höjd 1,02 m
Handdukshängare: höjd 1,38 m
Halkfri golvbeläggning; bländfri belysning
Klädkrok: höjd 1,60 m
Larm vid vägg 

Karamellkokeriet
Ramp finns som komplement till trappa.
Rampen är svagt lutande, beläggning packat stenmjöl.
Svagt lutande stenmjöls gångväg till entré
Trappsteg: 9 cm
Tröskel: 5 cm
Manöverutrymme i lokalen: < 1,5 x 1,5 m

Torgboden
Entré nivåfri
OBS att starka dofter förekommer i butiken

Lekladan
Lutande väg till lekladan, markbeläggning packat stenmjöl.
Rastplats med bord under tak finns utanför serveringen.
Lekgungor finns (Bräda + Baby)
Servering med självserveringsdisk, höjd: 0,90 m.
Till vinden: trappa med ledstång, höjd 1 m; korta steg 0,20 m.
Passage till toaletterna: 0,83 m. 

Toalett
Utrymme framför dörr: 1,20 m x 1,20 m; bakom dörr: 1,25 x 1,45 m
Totalytal yta: 2,23 x 2,07 m; fritt manöverutrymme 1,25 x 1,45 m
Slagdörr, öppnas utåt
Dörrens passagebredd 0,78 m;
Draghandtag finns
Dörrvred höjd: 0,98 m
Toalettens sitthöjd: 0,48 m, utrymme vänster om toalett: 0,90 m, höger om toalett: 0,85 m
Armstöd höger och vänster om toaletten, höjd: 0,68 m, bredd emellan 0,53 m
Avstånd till toalettpappershållare: 0,40 m (snett bakom toalettstol)
Spegel i sitthöjd finns
Tvättfat: höjd: 0,85 m; fritt under: 0,15 m
Engreppsblandare
Tvålhållare höjd: 1,0 m
Handdukar höjd: 1,40 m
Klädkrok: 1,24 m
Halkfri golvbeläggning; Bländfri belysning; Larm vid vägg

Höladan: ramper från två håll till nedre plan; endast stege till höloftet.

Karlssons tak
Rutchbanor i olika höjder nås via trappor
 

Gammelgårdens café
Antalet platser < 100 st inomhus/utomhus
Markunderlag: Betongplattor; 
Självbetjäningsdiskar, höjd: 0,86 m;  fritt utrymme under 0,3 m 
Flyttbar kortläsare finns
Inga nivåskillnader. Möjlighet att möblera om bord; Rökfritt 
Dörrens passagebredd: 1,00 m. 
Lutning vid entrédörr:  2 %

Bord: höjd 0,74 m, fritt utrymme under minst 0,62 m. Stolar, sitthöjd: 0,44 m


Lanthandeln
Entré: tröskel 3 cm,
Dörrens passagebredd 0,80 m,
Diskens höjd 0,90 m
Flyttbar kortläsare finns

Katthult
Amfiteater med sittplatser på konstgräs
Möjlighet till rullstolsplats finns bredvid ordinarie plats i amfiteatern.
Trappan upp till gården: 3 trappsteg, 1,00 m bred.
Trappsteg: 11 cm hög, djup: 20 cm.
Inomhus: dörrens passagebredd: 0,66 m, dörrhöjd: 1,36 m, tröskel 2,5 cm.
Minsta passagebredd inomhus: 0,49 m.

Bakom Katthult finns gångvägar som leder förbi hagar med kor. Vägen är delvis kuperad, och uppstickande stenar finns i vägen.

Våffelkiosk
Servering genom lucka, pall finns för korta personer, flyttbar kortläsare finns.
Markunderlag på uteservering: betongplattor 
Tak saknas
Lekplats finns intill.

Tulipagården
Trädgård med hårt packat stenmjöl som markunderlag på gångvägar
Möblerat hus, trösklar:  >17 cm.

Körsbärsdalen
Vägen till Körsbärsdalen; grus med småstenar förekommer
Grindpassagens bredd: 0,90 m.
Konstgräs på gård + stenmjölsbelagda gångvägar
Stenbro: bredd 1,10 m. Lutning: 8 %, längd på lutning: 1,85 m.
Träbrygga: 1,50 m bred. 1,88 m lång.
Ledstänger på båda sidor, 0,55 + 1,05 m höjd
Obs! skyddskanter saknas
Gångväg in till Körsbärsdalen delvis sidolutande väg med mjuka kanter.

Törnrosdalen/Karmanjaka
Entré, fri bredd: < 1 m,
Ingen nivåskillnad, markbeläggning smågatsten
Ramp till amfiteater: lutning 12,6 %, ca 10 meter
Markbeläggning: packat stenmjöl, konstgräs på sittplatser i amfiteater
Diverse små hus med trappor eller höga trappsteg vid entré, fåtal hus finns med 0-entré
Grottan går att passera igenom, utan nivåskillnad.
Klättra i borgen via trappor.

Toalett
Utrymme framför dörr: < 3 x 3 m, bakom dörr: 1,50 x 1,50 m; Totalyta: 2,17 x 2,15 m
Trätröskel: 0,30 m, ej avfasad från insidan. 
Slagdörr öppnas utåt; öppningtyngd: 1,5 Kg
Dörrens passagebredd: 0,79 m
Dörrvred höjd: 1,14 m, 
Draghandtag höjd: 0,87 m.
Toalettstol, sitthöjd: 0,48 m; fritt utrymme väster sida: 0,90 m, höger sida: 0,88 m
Armstöd på båda sidor av toaletten, höjd: 0,71 m, bredd emellan: 0,55 m;
Avstånd till toalettpappersållare: 0,45 m. (placerad snett bakom toalettstol)
Spegel höjd: 1,26 -1,84 m
Tvättfat: höjd 0,80 m, fritt under 0,25 m.
Engreppsblandare,
Tvålhållare: höjd 0,84 m
Handdukshållare:  höjd 1,20 m.
Klädkrok saknas;
Halkfri golvbeläggning, bländfri belysning, larm vid vägg
Skötbord finns.

Lilla Bråkmakaregatan
Gångvägar: smågatsten
ittbänkar finns.
Miniatyrhus med trappsteg och smala ingångar (ca 57 cm), låg takhöjd.

Stubben
Café vid Lilla Bråkmakaregatan.
Markbeläggning: packat stenmjöl. Rastbord.
Servering från kiosklucka.
Flyttbar kortläsare. 

Kajsa Kavat
Stadsmiljö längs gata med smågatstensbeläggning.
Möjlighet att titta in i husen, låga dörrar.

Kvarnen
Vattenlek
Markunderlag: flis, grus, gräs
Rastbord i sluttning

Mattisskogen
Breda (< 1 m) träspänger med svag lutning, ledstänger/räcken på olika höjder leder igenom en skog. 

Mattisborgen
Huvudentré: lång brant cirka 25 m;lutning: 20 %. 
Markbeläggning: packat stenmjöl, smågatsten.
Skyltning till rullstolsplatser längst fram saknas.
Trång passage i förflyttningsväg längs övre delen.


Toalett
Utrymme framför dörr: <3 x 3 m; bakom dörr: 1,50 x 1,60 m; total yta: 2,20 x 2,20 m
Fritt rörelseutrymme: 1,50 x 1,60 m
Trätröskel höjd: 0,20 m, avfasad
Slagdörr: öppnas utåt;
Dörrens passagebredd: 0,87 m;
Dörrvred höjd: 1,00 m;
Draghandtag saknas.
Toalettens sitthöjd: 0,46 m, fritt utrymme vänster om toalett: 1,15 m, höger om toalett: 0,75 m; 
Armstöd höger och vänster om toalett: höjd 0.80 m; bredd emellan 0,56 m;
Avstånd till toalettpappershållare 0,50 m, ej placerat på armstöd.  
Spegel i sitthöjd finns.
Tvättfat: höjd: 0,79 m; fritt under: 0,25 m.
Engreppsblandare;
Tvålhållare höjd: 0,93 m
Handdukshållare höjd: 1,16 m.
Klädkrok: höjd 1,60 m
Halkfri golvbeläggning; bländfri belysning; larm vid vägg.

Korvkiosken
Serveringslucka, Barnpall finns

Rasmus Lada
Ramp till ladan, rampens längd: 5,20 m.
Lutning <12,3
Dörröppningens höjd: 1,15 m. Bredd: 1,00 m.

Bullerbyn
Grindens passagebredd: 0,77 m.
Trappsteg, höjd:18 cm, djup: 21 cm. (3 trappsteg)
Passagebredd vid dörr: 47 cm. Höjd: 0,93 m 
Gångar i trädgården med gräs och stenmjölsunderlag.

Villa Villekulla och Söderhavet
Gångväg till Pippis hus: packat stenmjöl (delvis löst) leder förbi lekplats med sandunderlag, och bryggan till sjörövarön. Skyddskanter saknas på bryggan.

Amfiteater Villa Villekulla
Sittplatser på konstgräs.
Goda utrymmen rullstol/rullator framför bänkraderna.

Hamnmagasinet
Bord under tak, små nivåskillnader,
Beställning i serveringslucka, barntrappa finns vid glasskiosk och café.

Pippis hus
Verandatröskel höjd: 3-5 cm.
Passagebredd: 0,56 m.
Höjd: 1,86 cm. (takhöjd inomhus) 2 vån + trappa
Trappa till övervåning; antal trappsteg: 3+9 (+ viloplan) Höjd: 12 cm., 22 cm. djupt. Bredd: 51 cm. Balkongdörrar. Bredd: 54 cm. Räckets höjd: 61 cm. Dörrhöjd: 1,44 cm.
Servering , lekytor med nivåskillnader.

Toalett, Villa Villekulla
Utrymme framför dörr 1,50 x 1,50 m, bakom dörr 1,64 x 1,50 cm
Total yta 2,22 x 2,06 cm;
Tröskel, höjd 4 cm
Automatisk dörröppnare saknas. Tyngd vid manuell öppning av dörr: 8 kg
Dörr, passagebredd: 0,85,m;   
Draghandtag på dörr saknas
Toalettstol, sitthöjd 48 cm; Utrymme vänster: 1,32 m, höger: 0,53 m; 
Armstöd vid toalett, höger och vänster; höjd 0,80 m; bredd emellan: 0,57 m
Avstånd till toalettpappershållare 0,50 m; 
Spegel i sitthöjd saknas,
Tvättfat, höjd 0,80 cm; fritt utrymme under 0,65 m
Engreppsblandare finns
Tvålhållare, höjd 0,95 m
Handdukshängare 1,00 m
Halkfri golvbeläggning;  larm vid vägg, höjd: 0,58 m. Avstånd från toalettstol: 0,50 m
Klädkrok, höjd: 1,60 m

Den lilla, lilla staden

Markbeläggning: smågatsten
Höga trösklar in till hus som är öppna, exempelvis Hattaffären (>20 cm)

Polkagriskokeri
Ramp finns i entré

Glasskafét
Markbeläggning: Betongplattor
Serveringsdisk: höjd 0,94 m
Lutning ramp ut från butiken: 8% (2,6 m)
Sittplatser på uteserveringens övre del utan nivåskillnader.
Trappa till nedre del av uteserveringen, ledstänger saknas.

Korvkiosken
Nivåfritt vid serveringsluckan
Ett bord med rullstolsplats

Godiskiosken
Avfasad trökel 5 cm
Fri manöveryta i lokalen <1,5 m x 1,5 m
Dörrens passagebredd 0,80 m
Flyttbar kortläsare finns i kassan

Chokladbutiken
Ramp i entré
Tröskel 5 cm

Junibacken
Stenmjölsbelagt markunderlag. 
Små hus, små dörrar.
Amfiteater med sittplatser i nivå med gångväg samt i sluttning
Stentrappa från ett håll saknar ledstänger och kontraster.

Nils Karlsson Pysslings hus
Markbeläggning utanför:  stenmjöl (löst)
Entré, dörrbredd: 0,80 m
Dörrbredd till utställningsrum plan 1: 0,72 m 
Trappa till övervåning med ledstång  påvänster sida (15 steg, ej kontrastmarkerad trappa)
Dämpad belysning

Krypöppning genom hål till rum på övervåning

Lekplats med inte-stöta-marken bana
Markbeläggning: stenmjöl och gräs. 
Rastbord med tak, markunderlag betongplattor.
Gunghästar i olika höjder, ex. 0,53, 0,64, 0,72 m
Labyrintgång med passagebredder 0,75-0,8 m.
Fotostationer, nås endast via stege.

Lilla scenen
Möjlighet till rullstolsplats på bänkrad 4 (nivåfritt från gångväg)
Nivåfritt från gångväg
Picknickbord finns i ett stort område i närheten av lilla scenen.

Skolgatan

Majkens mat
Nivåfritt i entré och ramp mellan inomhusservering och veranda.
Sittplatser både ute och inne.

Toalett
Utrymme framför dörr: <1,5 x 1,5 m; bakom dörr: 1,20 m x 1,20 m
Total yta: 2,30 m x 1,80 m
Slagdörr öppnas utåt, fri passagebredd: 0,78 m,
Dörrvred 0,98 m,
Draghandtag saknas
Toalettens sitthöjd: 0,48 m, fritt utrymme vänster om toalett 0,28 m, til höger 0,70 m
Armstöd till höger och vänster om toalettstolen, höjd: 0,80 m, bredd emellan: 0,55 m
Avstånd till toalettpappershållare 0,20 m (placerad snett bakom toalettstol)
Spegel i sitthöjd saknas (höjd 1,26 m i nedre kant)
Tvättfat: höjd 0,85 m; fritt under 0,30 m
Engreppsblandare
Tvålhållare: höjd 0,92 m
Handdukshängare höjd 1,40 m
Klädkrok: höjd 1,40 m
Halkfri golvbeläggning;
Bländfri belysning;
Larm placering vid vägg.
 

Bokhandel  
Böcker finns på olika språk

Entrédörrens passagebredd: 0,85 m x 2 

Tröskel: 3 cm (ej avfasad)
Fritt manöverutrymme i butiken: < 1,5 x 1,5 m

Diskhöjd: 0,98 m
Flyttbar kortläsare finns

Pippibutiken
Tröskel 3 cm, manöveryta: < 1,5 x 1,5 m.

Gatukök
Tröskel 3 cm
fri manöveryta (köfållor) ca 0,9 m


 

Allmän information

Besöks- och postadress:

Astrid Lindgrens Värld
598 85 Vimmerby
Epost: info@astridlindgrensvarld.se
Web: http://www.astridlindgrensvarld.se
Telefon: 0492-798 00
 

På parkeringsplatsen finns biljettkassan vid entrén. Här finns även WC. 

Entrén till biografen

Bråkmakaregatans backe

A Larssons pannkakor och bageri är mycket omtyckta besökspunkter. Här finns även en HWC.

Vägen till saltkråkan

Miljöbild från Saltkråkan

Korvkiosken vid "Boken"

Stadsmästargården

Stadsmästagården

Vägen till Körsbärsdalen

Plats för rullstol vid Törnrosdalens amfiteater

Träspång väg genom Mattisskogen

Kartan/Parkguiden för Astrid Lindgrens värld finns på olika ställen i parken. Man kan förbereda sig för ett besök genom att i föreväg besöka  www.alv.se

Nils Karlsson Pysslings hus

Stadsmiljö

Parkkartan finns i broschyr och som skyltar ute i parken

Vid alla serveringsställen finns uppmaningen att prata med personalen om innehållet i det som serveras om man har allergi/överkänslighet.

Meny i Saltkråkans servering.