Vattenriket Kristianstad

Kristianstads Vattenrike är ett av Sveriges och även Europas mest unika våtmarksområden. Området är sedan juli månad 2005 ett av världens närmare 700 Biosfärområden som uppbär Unescos skydd just för sina natur- och kulturvärden. Det är det första riktiga Biosfärområdet i Sverige och Norden.
Tillsammans har de geologiska, biologiska och mänskliga krafterna utgjort förutsättningar för detta område. Området sträcker sig från Torsebro i norr till Yngsjö i söder och är 3,5 mil gånger 3,5 mil stort . Området utgör en del av södra Sveriges största avrinningsområden.

Ekenabben


Ekenabben, sydost om Kristianstads centrum är ett naturområde som genom sin närhet till staden är ett populärt utflyktsmål för många. I området finns en träspång som möjliggör även för rullstolsburna, familjer med barnvagnar m m att ta sig runt i skogen. Det finns också en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga, rastbord, grillplats och toalett. Det finns även ett skärmtak som skyddar från regn.

En naturstig på träspångar leder in i Ekenabbens sumpskog. Här är det lätt att ta sig runt med rullstol eller barnvagn. Spångarna har upphöjda kanter som fungerar som ledstråk. Vid naturstigens början, intill parkeringen, finns på ett kortare avsnitt (1,3 m) en lutning på 12%. Vissa delar av naturstigen består av grusad väg. Bänkar finns utplacerade på spångarna och längs den anlagda gångvägen i bortre delen av naturstigen. På området finns också en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga ut i Hammarsjön, rastbord och grillplats, samt en torrtoalett som är anpassad för rörelsehindrade och ett skärmtak att söka skydd för regn under.
 

Tillgänglighetsinformation
.
Angöring/P-plats  Avstånd till entré (angöring): 10-1000 m;

Lutning: <12%; Beläggning: packat grus med sten 


Förflyttningväg utomhus
Beläggning: grus, gräs; Lutning: >6%, Lutning sidled: > 6%
Vägens bredd: <140 cm; Vägens längd: 0-1000 m
Hinder i gångväg:  spänger över våtmark
Skyltning av informationsskyltar:  100-140 cm höjd
Vilomöjligheter: bänkar längs vägen
Rastbord längs spång: bordshöjd: 73 cm; sitthöjd: 57 cm.

Avåkningsskydd finns på spångens kanter. Fiskebrygga med bänkar finns.

Toaletter
Utrymme framför dörr : < 150 x 150 cm; Utrymme bakom dörr: 215 x 215 cm
Total yta : 215 x 215 cm; Fritt rörelseutrymme:  <150 x 150 cm
Dörr, passagebredd:  86 cm; Dörrhandtag, höjd:  84-110 cm
Dörr, öppnas:  utåt; Dörrtyp: slagdörr
Toalettstol, höjd:  49 cm: Armstöd finns vid toalett, höger och vänster  
Armstöd, höjd:  80 cm;  bredd: 60 cm; Avstånd till toalettpappershållare: 15 cm; 

Klädhängare: 105, 153 cm; Låsreglage: 140 cm höjd

Håslövs Ängar

Håslövs ängar, en knapp mil sydost om Kristianstad, skjuter ut som en stor halvö i Hammarsjön och området är med sina närmare 200 hektar en av landets största inlandsstrandängar. Här finns ett mycket rikt fågelliv både vad gäller häckande och rastande fåglar. På ängarna råder beträdnadsförbud 15/3-15/7 men från parkeringen får man gå ut längs markvägen som går runt ängarna. Vägen gör en avstickare till fågeltornet som står i sjökanten längst ut på halvön. Fågeltornet har en ramp, och övriga tillgänglighetsanpassningar på besöksplatsen är handikapparkeringar vid fågeltornet. RTC samt rastbord i utformning som fungerar även för rullstolsburna besökare.
Vid parkeringen finns fyra handikapplatser, intill utställning och rastbord. Det finns en ytterligare handikapparkeringsplats framme vid fågeltornet. Vid parkeringen finns även en toalettbyggnad, med två torrtoaletter, varav en anpassad för rörelsehindrade. Vatten med fotpump finns vid handfat. Vid fågeltornet finns en ramp upp, med 12 % lutning. För rörelsehindrade finns också möjlighet att köra bil ända fram. P-plats finns.


Tillgänglighetsinformation

Angöring/P-plats
Avstånd till entré (angöring):  200m; P-plats, sida-vid-sida, bredd: 3,80m
Belysning finns; 4 st hcp-platser.
 

Förflyttningväg utomhus
Utställningsskärmar med info finns; 
Lutning:  >5 %; Lutning sidled:  > 5%; Vägens bredd:  <150 cm; Vägens längd: 500 m
Utställningsskärmar med info finns; 

Bänkar med bord finns. Bord: 79 cm höjd;  Bänkarnas sitthöjd: 48 cm.

 
Utställningsrum
Utställda objektens sikthöjd:  92-130 cm; Sittplatser finns sitthöjd:  54 cm
 

Toaletter
Total yta:  160 x 164 cm; Fritt rörelseutrymme: 160 x 110 cm
Dörrrens tyngd: 7 kg; Dörr, passagebredd: 94 cm; Dörrhandtagets höjd: 100 cm
Dörr, öppnas utåt; Manöverutrymme framför toalett:  160 x 110 cm;
Det finns armstöd vid toalett, höger och vänster. Avstånd till toalettpappershållare: 15 cm
Vatten vid handfat fotpumpas.

Näsby Fält


Näsby Fält är sedan 2002 naturreservat på grund av de stora natur- och rekreationsvärdena. Stigen runt Norra Lingenäset har anpassats för rörelsehindrade, och det fågeltorn som nyligen färdigställts är tillgängligt även för rullstolsburna besökare.
En anpassad spång sydost om fågeltornet bjuder på en rastplats anpassat för rullstolsburna.
Näsby fält är ett av Vattenrikets mest omväxlande områden. I den fuktiga strandskogen och ädellövskogen prunkar många vårblommor och från trädkronorna ljuder en härlig fågelkör. Kärrhökar jagar över sjöstränder och vassar, strandängar och hagmarker. Höst, vinter och vår rastar många gäss och änder i Araslövssjön. Rovfåglar som havsörn, kungsörn, fjällvråk och tornfalk har goda jaktmarker i hela området.

Vid Norra Lingenäset finns en rymlig parkeringsplats med reserverade handikapplatser. Här finns också en tydlig vägvisare till de olika stigarna och besökspunkterna i området. Här finns också rastbord med en sidan öppen för sittande i ex rullstol eller medhavda stolar. Från parkeringsplatsen leder en stig, vars bredd är närmare 2 meter på de flesta ställen. Vissa lutningar på upp till 10% förekommer. Bänkar finns utplacerade längs stigen. Vid udden finns en nybyggd träplattform med bra tillgänglighet även för rullstolsburna besökare. Handikapptoalett finns vid P-plats.

Pulken


Pulken är ett strandängsområde vid Helge å, en knapp kilometer väster om Yngsjö. Här finns en utsiktsplattform med utemuseum, där man kan blicka ut över området och njuta av utsikt och fågelliv. Plattformen är försedd med ramper samt handikapptoalett.
 

Det är möjligt för besökare med handikapptillstånd att parkera alldeles intill plattformen. Vägen från parkeringen, med plats för 4-5 bilar, till tornet är belagd med hårt packad sand, och är 120 cm bred. Rampen upp till övre delen av plattformen är sammanlagt 36 m lång, delad i fem sektioner med vilplan emellan. Lutningarna på rampen är upp till 14%, och bredden är 123 cm. Handräcken finns. Varje vilplan har ordentlig vändyta. Informationstavlor och taktila modeller av fåglar finns i utemuséets marknivå. På den yttre delen av utsiksplatsen finns räcken på 93 respektive 133 cm höjd. En handikappanpassad torrtoalett finns vid ett av vilplanen längs rampen. Tvättmöjlighet saknas.
 

Tillgänglighetsinformation

Toaletter

Toaletten är belägen längs rampen upp i fågeltornet. Vatten saknas.
Utrymme framför dörr : 80 x 100 cm; Utrymme bakom dörr:  215 x 220 cm
Total yta: 215 x 220 cm; Fritt rörelseutrymme:  150 x 150 cm; Dörrtyngd vid manuell öppning:  <2 kg
Dörr, passagebredd:  80 cm;  Draghandtag på dörr, höjd: 80 cm; Slagdörr öppnas utåt.
Toalettstol, höjd: 46 cm;  Manöverutrymme framför toalett: 150 x 150 cm
Armstöd vid toalett finns, höger och vänster. Armstöd, höjd:  80 cm, bredd:  60 cm 
Avstånd till toalettpappershållare: 10 cm; Klädhängare: 118/ 38 cm

Åsums ängar

Åsums ängar utemuseum och fågeltorn är beläget i närheten av Hammarsjöns nordvästra sida.Parkering finns intill platsen.Vid Utemuseum Åsum, som är tillgänglig även för rullstolsburna besökare, finns fortfarande det gamla strandängslandskapet kvar. Här kan man på ett pedagogiskt sätt ta del växt och djurliv samt av de olika miljöer som tillhör den grunda slättsjöns stränder: betad strandäng, blå och bård, slåttermark, vass- och videsnår och sumpskog.

Rampen upp till fågeltornet är totalt 30 lång, med flera vilplan emellan. Ledräcke finns. På plattformens nedre del finns utställningsmaterial och en plats för utsikt mot sjön. En en anpassad rastplats med möjlighet för rullstolsburen att rulla intill bordet finns. En svängd trappa med ledstång leder till övre plan, som utgör utsiktsplats. Parkering finns i direkt anslutning till plattformen.

Naturum Vattenriket


Det senaste tillskottet av sevärdheter i Biosfärområde Vattenriket är Naturum. I den unika byggnaden möts besökaren av en utställning full av upplevelser, café och en hänförande utsikt från takterassen över staden, strandängarna och ån. Här finns även hörsal med konferensmöjligheter. Naturum Vattenriket är en informationsanläggning för besökare till Vattenriket, som godkändes 2005 av Unesco som biosfärområde. Naturum är en bra startpunkt för besök i Vattenriket, som har ytterligare 21 besökspunkter där många har utformats med god tillgänglighet för alla.
 

Tillgänglighetsinformation
.
Angöring/P-plats
Avstånd till entré (angöring): 50 m; Avstånd till entré (p-plats): 100 m; Antal hcp-platser: < 10 st
P-plats, sida-vid-sida, bredd:  < 3,6 m;  Beläggning:  asfalt, packat grus; Belysning: ojämn.

Gångväg från parkering har svagare lutning än vägen från centrum via träbro/ramp
Skyddsräcke saknas delvis mot öppen vattenyta, framför byggnadens entré.
 

Förflyttningväg utomhus
Beläggning: grus, trädäck
Lutning:  >5 %; Lutning sidled: >5 %


Ramper
Vägens bredd: 300 cm; Vägens längd:  100 m;  Belysning finns.
Manöveryta framför ramp:  < 150 x 150; Manöveryta efter ramp/samt vilplan:  < 150 x 150

Lutning:  5,5 %; Längd, totalt:  < 1000 cm; Bredd: 300 cm; Längsta delens längd: < 1000 cm.

Ledstänger finns på båda sidor; Avåkningsskydd finns. Ytstruktur är trä.
Trappa finns som alternativ. Yta är halkfri.
Ledstänger är ej sammanhängande och i olika höjder. Skyddsräcke saknas delvis.
 
Entré

Vändyta framför dörr: < 150 x 150 cm; bakom dörr: < 150 x 150 cm; Vindfång, yta: < 300 x 300 cm.
Slagdörr,öppnas:  utåt; Dörrbredd:  < 90 cm. Belysning är bländfri. 
 

Reception
Diskens höjd:  74/100 cm; Utrymme framför disk: 150 x 150 cm. Fritt utrymme under disk: 45 cm. 
Övrig information personal finns alltid tillgänlig. Informationsmaterial i textformat och ljudfiler finns, till viss del högt placerad.


Förflyttningsväg inomhus
Korridorer, bredd:  100 cm; Manöverutrymmen, övriga passager: 100 cm.
Lokalen omfattar 3 plan, hiss och trappor finns. Markering av glasdörrar finns delvis. 
Belysning är delvis svag. Golvmaterial är av trä/plast.

Utställningsrum
Utställda objekten finns på en höjd upp till 300 cm.
Det finns sittplatser i varje utställningsrum. Det finns HWC.
Information i text/bild är delvis placerat på hög höjd. Kikarplatser finns. Flygsimulator "Opteryx" har plats även för rullstol.


Konferensutrymme/Samlingsrum
Slagdörr, passagebredd : 100 cm; Utrymme framför dörr:  100 x 100 cm; bakom dörr 100 x 100 cm.
Dörrhandtag,  (vred),  höjd:  100 cm;  
Antal sittplatser i konferenssal:  50; Möjligt finns att möblera om.
Det är fritt från nivåskillnader. Ljudanläggning finns. Telesling finns.

Matsal/Restaurang/Pub

Totala antalet platser:  60/50 st; Självbetjäningsdiskar, höjd:  80 cm; 
Självbetjäningsdiskar, fritt utrymme under 70 cm; Minsta passagebredd:  80 cm; 
Toalett finns på entréplanet. Möjlighet finns att möblera om bord. 
Gluten/laktos och sockerfritt kaffebröd finns.


Balkong/Terrass
Dörr, passagebredd:  80cm; Utrymme framför dörr:  < 150 x 150 cm; bakom dörr: < 150 x 150 cm
Dörrhandtag, höjd 100 cm; Slagdörrens har ett handvred. Dörren öppnas utåt.
Total rumsyta:  < 300 x 500 cm; Minsta passagebredd : 100 cm; Balkongräcke, höjd/typ:  80 cm;  
Trappa och Hiss leder upp till utsiktsterrassen. 

Hissar
Hiss med hisskorg. Hisskorgens mått :140 x 110 cm. Passagebredd i dörren:  90 cm.

Automatiska skjutdörrar. Utrymme framför hissen < 150 x 150 cm.
Manöverpanelens höjd utanför hissen:  100 cm; höjd inne i hiss:  96 cm; Knapparna är taktila. 
Entrévåningsknapp är särskild utmärkt. Det finns akustisk signal vid våningsplan och visuell utskyltning av våningsplan. Nödtelefon och larm finns i hissen. Det finns sittplats i hissen.  

 
Toaletter
Utrymme framför dörr :< 150 x 150 cm; bakom dörr:  < 150 x 150 cm; Total yta:  216 x 222 cm; 
Fritt rörelseutrymme: 150 x 150 cm; Tröskel av gummi, höjd: 1 cm; 
Dörr, passagebredd:  89 cm;  Draghandtag på dörr,  höjd: 80 cm
Dörrvreds, höjd 108 cm; Slagdörren öppnas utåt.
Toalettstol, höjd: 48 cm; Utrymme vänster om toalett: 90 cm; höger om toalett:  80 cm
Manöverutrymme framför toalett:  150 x 150 cm; Det finns armstöd höger och vänster om toaletten.
Armstöd, höjd:  71 cm; och bredd: 55 cm. Avstånd till toalettpappershållare:  60 cm.
Det finns spegel i sitthöjd. Utrymmet framför tvättfatet är: 150 x 150 cm; Tvättfatets höjd: 83 cm;
Tvättställ, fritt utrymme under:  40 cm; Det finns engreppsblandare. Tvålhållare, höjd: 102 cm.
Handdukshängare 112 cm; Larm, placering vid vägg; Klädhängare:  145 cm.
 

Trappor
Trappan är svängd med 17 steg. Markering vid översta och nedersta stegen.

 Bredd : 200 cm; Steghöjd: 16 cm; Stegdjup: 26 cm; Vilplan: 1 cm; 

Ledstång finns på höger sida, höjd 96 cm
Vid den raka trappan finns  2 x 10 steg. Markering vid översta och nedersta stegen.
 

Allergi

Endast ledarhundar välkomna. Kost glute1n- laktos- och sockerfritt kaffebröd serveras i caféet.
 

Hörsel
Teckenspråkskunnig personal finns vid vissa tider. Teleslinga finns i hörsalen.

Syn

 Ledarhund är välkommen.

 

Brandskydd
Akustiskt larm finns; 
 

Tivolirundan

Tivolirundan är en 1,8 km lång promenadväg genom naturområde och park i centrala Kristianstad.
 
Tillgänglighetsinformation

Parkering och Angöring
Starten sker vid Vattenriket Naturums parkering. Här finns parkeringar på asfaltunderlag, för besökare med rörelsenedsättning. Övriga parkeringar är belägna på grusunderlag. Ca 100 m från parkeringarna startar Tivolirundan på höger sida av gångvägen. Den första sträckan sker på underlag av hårt packat grusunderlag. Lutningar på 9 procent förekommer på kort sträcka, ca 5 m.
Gångvägens bredd är minst 1,5 m.

Rastplats
Efter ca 20 m finns rastplats under tak. Bänkarnas sitthöjd är 52  cm.
Det finns också en grillplats i det fria med bänkar, bord och bordsgrill. Sitthöjd 50 cm.

Efter denna plats fortsätter stigen genom naturområde. Lutningar på upp till 10 procent förekommer på kort sträcka (5 m). Efter skogsparti med tät vegetation är landskapet mera öppet, och gångvägen bredare (2,6 m).
 
Efter ca 800 m finns gång- och cykelfållor. Den fria passagebredden här är 1,3-1,5 m.
 
Man passerar en parkeringsplats på höger sida, därefter övergång gångvägen till asfalterad gång och cykelväg över bron till andra sidan av ån, där man kommer till Tivoliparken.
På bron finns QR kod för information om platsen. Lutningen efter bron uppgår till 8,6 procent. Därefter följer en jämn och hårt packad grusväg genom parken längs med Helge å. Gångvägens bredd uppgår till minst 3 m. Det finns sittbänkar med jämna mellanrum och belysning hela vägen genom Tivoliparken.
 
I parken finns lekplats, djur, Kristianstads teater m fl intressanta besökspunkter.
Gång och cykelvägar genom parken är inte separerade.

Vid Tivolibadet finns gångbro tillbaka över ån till Naturum och parkeringen. Längs träbro finns ledstänger, och en träramp överbryggar nivåskillnaden vid Naturum. OBS att cykling är tillåten längs rampen!
 

Linnérundan

En stadsnära, cirka 6 kilometer lång stig, från Naturum förbi fågeltorn, Härlövs ängar, Lillö borgruin, Lillö Kungsgård, Härlövs Borg och Isternäset. Stigen är tillägnad Carl von Linné som besökte våtmarkerna runt Kristianstad för drygt 250 år sedan.  

Tillgänglighetsinformation

Parkering och angöring
Parkeringsplatser finns vid Kanalhuset, Naturum och Lillö.

Linnérundan – gångbro över Håslövsleden
Tillfartsvägar till bron har lutning på mellan 5-10% från båda håll, i ca 70-75 m utan avbrott för vilplan.
Markbeläggning: packat stenmjöl (i lutningar); asfalt (uppe på bron)

Information

Ljudguider finns vid tio punkter längs slingan, och är uppmärkta med QR-kod. Ljudfilerna kan avlyssnas i mobiltelefonen (med app för QR läsning) men också avlyssnas från vattenrikets hemsida via dator eller surfplatta.

Informationstavlor med bilder och texter finns vid Kanalhuset, vid utsiktstornet i norr och vid Lillö borgruin. Textade skyltar finns även vid andra punkter längs slingan.

En karta med Linnerundans sträckning finns på Vattenrikets informationsblad "Vandra i Vattenriket".


Toaletter
HTC finns vid Lillö:

Dörren är tung att öppna.
Draghandtag finns på dörrens insida, höjd 1,06 m.
Fritt manöverutrymme på toaletten överstiger 1,5 x 1,5 meter.
Ledstång finns vid vägg.
Klädkrok finns på 1,15 m höjd.
Tvättmöjlighet saknas.

Förflyttningsvägar längs rundan

En träspång med bro leder förbi Naturum och över kanalen, därefter grusad väg längs ån till Kanalhuset.
Lutning: > 5 procent.
Gångvägens bredd: 2 meter, med vissa smalare passager,  < 1 m.
Svagare lutningar längs vägen förekommer.

Vid Kanalhusspången börjar naturreservat, och ett längre avsnitt med träspång.

Träspångens bredd: 1,46 m
Ledstång, höjd: 1,10 m
Avåkningsskydd: 2,2 cm

Bänkar med ryggstöd finns på cirka var 50:e meter längs den första träspången.
Bänkarnas sitthöjd: 0,50 m
Längs andra träspången finns avsnitt utan bänk på ca 100 m.

Ramper längs spängerna är försedda med metallnät som halkskydd.

Vändytor finns återkommande längs spången, i samband med bänkar och rastplats.
Fri manöveryta: < 2 m.
 
Efter träspång finns grusad väg (hårt packat grus) med staket på ena sidan.
Gångvägens bredd: 1,10 m - 1,20 m
Skyddskanter finns vid branter.

Rastplats efter cirka 100 m
Bordshöjd: 0,78 m
Bänkens sitthöjd: 0,47 m

Kuperat avsnitt med lutningar mellan 5 - 12 procent, grusad hårdpackad väg, leder vidare mot bro över Håslövsleden. Gångvägens bredd: 1 m

En asfalterad gångväg leder fram till bro över Härlövsängaleden.
Bredd: 2,5 m
Bänk finns längs sträckan.

Efter utsiktstornet (ca 100 m) finns färist med självstängande sidogrind.
Fri passagebredd: 0,85 cm

Träbro till Lillö:
Lutning: > 8 procent
Skarp brant från Lillö sidan kompenseras med ramp med halkskydd (metallnät)
Rampens längder: > 6 m.
Antal ramplängder: 3
Lutning: > 8 procent
Vilplan mellan ramperna: < 2 m
Ledstångens höjd: 0,9 m
 
Grusad väg efter bro, delvis gräs i mitten av vägen.

Efter Lillö leder en grusad väg vidare mot parkering på grus.

Därefter följer ytterligare en träbro med 6,5 % lutning. OBS viss snubbelrisk på trälister fästa på bron!
En grusad väg med bredd: <1,5 m leder vidare och förbi Härlövsborg.

Vid Isternäsets naturreservat leder gångväg genom skogen.
Gångvägens bredd: 0, 85 - 1,5 m

OBS:  VARNING  att korsa den hårt trafikerade Härlövsängaleden!
Från Härlövsängaleden till Naturums parkering leder grusad väg,
bredd: > 2 m, lutning: > 8 procent, ( 3 bänkar finns längs avsnittet)

Utsiktstornet

Fyra ramper leder upp till utsiktsplatsen.
Rampernas lutning: 8-9 %
Bredd: 1,4 m
Ledstångens höjd: 0,9 m
Rampernas längder: max 6 m
Ramperna är belagda med metallnät som halkskydd.
Sitthöjd vid bord: 0,49 m
Bordshöjd: 0,83 m
Öppningsyta under övre skyddsräcke: 0,85 - 1,28 m

Lillö borgruin

Från bron leder en byggd träramp med 3 längder upp till gården framför Lillö Borgruin.
Rampernas längder: 2 - 5 m
Lutning: 9 - 13 %
Rastbord finns, med sidoöppningar:
Bordshöjd 0,65 och 0,75 m
Sitthöjder:  0,33 m och 0,44 m
Bordsställning för grill finns  

Härlövs Borg

Rastbord finns vid Härlövs Borg.
Bordshöjd: 0,80 m
sitthöjd: 0,46 m
 

Årummet

Årummet – träspång med utsiktsplats

Avstånd från parkering till grusväg mot Årummet ca 100 m
Lutning vid avtagsstig mot Årummet: 8,7 % (ca 2 m)
Svacka med lutning 5% på vägen till spången.
 
Träspången:
 
Lutning vid spångens början och slut: 5 %, 
2 ramper a 6 m med vilplan emellan, både i början och slutet
Metallplattor överbryggar kanter/små nivåskillnader vid spångens början och slut.
Extra ledstänger på 90 cm höjd löper längs ramperna.
 
Ledstänger, höjder: 63 och 110 cm
Ledstängerna löper oavbrutet.
Avåkningsskydd ena sidan spången: 22 cm höjd
 
Sittplatser finns ca var 25:e meter
Bänkar, sitthöjd: 50 cm
 
Informationsskyltar längs träspången placerade på 70-100 cm höjd.
 
Utsiktsplatsen:
 
Öppningar för utsikt placerade på flera höjder.
Lägre: 86-130 cm
Högre 140-165 cm
 

Fiskebryggan
 

Fiskebryggan vid Kanalhuset
 
Lutning från gångväg ner mot bryggan: 8,5-9,2% (i 15 m)
 
Rastbord intill bryggan:
 
Sitthöjd: 48 cm
Bordets höjd: 76 cm
Djup under bord vid kortsidan: 60 cm
 
Bryggan
 
Avåkningsskydd: 60 cm höjd
Ledstång högre: 110 cm
 
Informationsskyltar placerade på 85-105 cm höjd
 
Bänk med armstöd/ryggstöd: sitthöjd 50 cm, sittdjup 35 cm
Armstöd: höjd 70 cm (från mark)

 

Allmän information

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Kristianstads kommun,

291 80 Kristianstad. 

naturum@kristianstad.se
 http://www.vattenriket.kristianstad.se/

044-13 23 30

Hitta till Naturum Vattenriket:

N 56° 1.683', E 14° 8.698'

 

Ekenabben

För karta och vägbeskrivning se http://www.vattenriket.kristianstad

.se/plats/ekenabben.htm

Härlövs ängar

För karta och vägbeskrivning, se http://www.vattenriket.kristianstad.

se/plats/haslov.htm

Lägsta Punkten, Kristianstad

För karta och vägbeskrivning, se http://www.vattenriket.kristianstad.

se/plats/lagsta_punkten.htm

Näsby Fält

För karta och vägbeskrivning, se http://www.vattenriket.kristianstad

.se/plats/araslov_nasby.htm

Pulken

För karta och vägbeskrivning, se http://www.vattenriket.kristianstad

.se/plats/pulken.htm

Storkcenter

För karta och vägbeskrivning, se http://www.vattenriket.kristianstad.

se/plats/storkcenter.htm

Åsums ängar

För karta och vägbeskrivning, se http://www.vattenriket.kristianstad

.se/plats/asums_angar.htm

Naturum Vattenriket, Kristianstad

http://www.vattenriket.kristianstad.se/

Hitta till Naturum Vattenriket:

N 56° 1.683', E 14° 8.698'

Linnérundan
Metallplatta mellan grusväg och ramp underlättar framkomligheten utmed Linnérundan.

 

Linnérundan
Avåkningsskydd vid grusväg.

Linnérundan
Sträckmetallmatta fungerar som ett bra halkskyddd.

Linnérundan
Självstängande grind kompletterar passagen vid färist.

Linnérundan
Rampen vid Lillöborgruinen.

Årummet 

Årummet med utsiktsplats

Årummet 

Årummet - Träspången

Årummet- utsiktsplatsen

Fiskebryggan vid Kanalhuset

Fiskebryggan

Linnèrundan

Linnèrundan
 

Linnèrundan