Söker du information om tillgänglighet?

Tillhör du dem som gärna reser, men har behov av information om tillgängligheten på resmålet?

Under flikarna boende, konferens, kultur & historia, shopping, mat & aktiviteter samt natur hittar du detaljerad tillgänglighetsinformation från ett antal anläggningar i Sverige som valt att anlita oss för att inventera och dokumentera tillgängligheten.

Informationen berör såväl fysisk tillgänglighet, skyltning & information, samt service & tjänster. Symbolerna är en vägledning för att få veta vad företaget kan erbjuda för den som är i behov av tillgänglighet vid nedsatt rörelseförmåga, syn- eller hörnedsättning samt allergi.

Alla publierade data är kontrollerade av Svenska Equality och uppdateras fortlöpande.

bEHÖVER DIN VERKSAMHET NÅ FLER KUNDER?

Equality-märkningen är den svenska kvalitetsmärkningen för tillgänglig besöksnäring, natur och kultur. 

Visste du att bra tillgänglighetsanpassningar i verksamheten behöver inte vara dyrt - däremot kan det leda företag till många nya kunder!

Kontakta Svenska Equality om du behöver hjälp av dokumentera din tillgänglighet, få förslag till förbättringar och kanaler för att marknadsföra din verksamhet!


 

Uppdaterad information:
Svenska Mässan Gothia Towers


Nyligen har tillgänglighetsinformationen om Hotel Gothia Towers och Svenska Mässan i Göteborg uppdaterats. Du finner informationen under Equality Tillgänglighetsdata - Boende samt Konferens/Aktiviteter/Events.

inventerade badplatser i Kristianstads kommun

Nu har 15 friluftsbad i Kristianstads kommun tillgänglighetsinventerats.
Informationen om de fyra insjöbadplatserna och de elva havsbaden publiceras inom kort under Equality tillgänglighetsdata- friluftsbad.

Naturområden i Lunds kommun

Naturområdena Idala och Måryd i Lunds kommun är nu tillgänglighetsinventerade och publiceras inom kort under Equality tillgänglighetsdata - Natur.
Tillgänglighetsinformationen om Skrylle och Rögle dammar uppdateras också inom kort.