sÖKER DU TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION?

Tillhör du dem som gärna reser, men har behov av information om tillgängligheten på resmålet?

Under flikarna boende, konferens, kultur & historia, shopping, mat & aktiviteter samt natur hittar du detaljerad tillgänglighetsinformation från ett antal anläggningar i Sverige som valt att anlita oss för att inventera och dokumentera tillgängligheten.

Informationen berör såväl fysisk tillgänglighet, skyltning & information, samt service & tjänster. Symbolerna är en vägledning för att få veta vad företaget kan erbjuda för den som är i behov av tillgänglighet vid nedsatt rörelseförmåga, syn- eller hörnedsättning samt allergi.

Alla publierade data är kontrollerade av Svenska Equality och uppdateras fortlöpande.

bEHÖVER DIN VERKSAMHET NÅ FLER KUNDER?

Equality-märkningen är den svenska kvalitetsmärkningen för tillgänglig besöksnäring, natur och kultur. 

Visste du att bra tillgänglighetsanpassningar i verksamheten behöver inte vara dyrt - däremot kan det leda företag till många nya kunder!

Kontakta Svenska Equality om du behöver hjälp av dokumentera din tillgänglighet, få förslag till förbättringar och kanaler för att marknadsföra din verksamhet!


 

Semestra på hemmaplan


Från Svenska EQUALITY vill vi bidra med att sprida information om vad Sverige kan erbjuda i form av besöksmål med god tillgänglighet. Du som driver verksamhet är välkommen att höra av dig och berätta om hur Dina erbjudanden ser ut under sommaren! 

Att resa under och efter pandemin.

FN organet UNWTO uppmärksammar vikten av att behålla och vidareutveckla god tillgänglighet på besöksmålen, även under och efter pandemin. Det vilar ett stort ansvar på alla verksamheter att säkerställa rutiner, information med mera för att även personer med funktionsnedsättning skall kunna återuppta resande på ett säkert sätt. I den första av en serie material inför återstarten lämnas en rad viktiga tips och rekommendationer till verksamheter här.