söker du tillgängliGhets-information?

Tillhör du dem som gärna reser, men har behov av information om tillgängligheten på resmålet?

Under fliken Equality tillgänglighetsdata hittar du detaljerad tillgänglighetsinformation från ett antal anläggningar i Sverige som valt att anlita Svenska Equality för att inventera och dokumentera tillgängligheten.

Informationen berör såväl fysisk tillgänglighet, skyltning & information, samt service & tjänster. Symbolerna är en vägledning för att få veta vad företaget kan erbjuda för den som är i behov av tillgänglighet vid nedsatt rörelseförmåga, syn- eller hörnedsättning samt allergi.

Alla publierade data är kontrollerade av Svenska Equality och uppdateras fortlöpande.


 

 

 

BEHÖVER DU OCH DITT FÖRETAG NÅ FLER KUNDER?

Visste du att...
...  de turister inom EU som har störst behov av god tillgänglighet - personer med funktionsnedsättning och äldre personer - genererade 783 miljoner dagsresor eller resor med övernattning, och att detta 2012 genererade en omsättning på 786 miljarder Euro (3 % av EU:s GDP)?

...detta är en marknad som fortsätter att växa snabbt, inte minst på grund av den allt större andelen äldre personer i befolkningen?

... de flesta funktionsnedsättningar syns inte på utsidan

... bra tillgänglighetsanpassningar i verksamheten behöver inte vara dyrt - däremot kan det leda företag till många nya kunder!

KONTAKTA SVENSKA EQUALITY IDAG om du behöver hjälp av dokumentera din tillgänglighet, få förslag till förbättringar och kanaler för att marknadsföra din verksamhet!

Svenska besöksmål som kontrollerats enligt vårt koncept marknadsförs under logotypen Tourism for all- Equality- accessible toruism