Rigeleje Badplats

Vid badplatsen finns:

- Parkering
- Träspång fram till stranden
- Torrklosett (HTC)
- Utedusch vid stranden
- Informationstavlor
- Sopkärl
- Övrigt: Camping och minigolf intill

Information om tillgänglighet

Angöring/Parkering

Parkeringsplats finns på gruslagd yta intill campingen, med 2 särskilt skyltade platser för för personer med nedsatt rörelseförmåga och särskilt parkeringstillstånd (HCP). Platserna är inte markerade på mark.

Gångvägar

Det är ca 100 m från parkeringen till stranden. Gångvägen mot stranden är till en början asfalterad. Därefter är det packat grus/sand. 
En träspång leder förbi campingens receptionshus vidare ner till stranden. Det är en svag lutning mot stranden. Träspången avslutas framför stranden med avåkningsskydd och en nivåskillnad ner mot stranden (ca 15 cm). 

Badet

Avståndet från träspången till vattenlinjen är ca 20 m. Stranden är relativt plan, vattnet är långgrunt, och det är sandbotten.
Det finns en utedusch placerad i sand vid sidan av spången.

Toalett
Intill parkeringen finns en tillgänglig torrklosett.
En nedåtgående ramp i trä lutar (15%) ner mot vilplanet framför dörren (2 x 2 m).
Det finns avåkningsskydd. Rampens bredd är 150 cm och längd 210 cm.

Ytan inne i HTC är 214 x 216 cm, och fritt manöverutrymme om 150 x 150 cm uppnås.

Det finns ett draghandtag på dörrens insida. Detta sitter på 90 cm höjd, och är 60 cm brett. 
Sitthöjd på toaletten: 50 cm.
Det finns fria ytor vid sidorna av toaletten, om 80 respektive 90 cm.
Armstöd finns på båda sidor, 76 cm höjd och med 55 cm emellan.
Toalettpapper finns i behållare på vägg vid sidan, ca 80 cm från toaletten.
Tvättmöjlighet saknas.

Övrigt

Intill parkeringen finns en campingplats, minigolfbana, receptionshus för campingen, informationsskyltar och sopkärl. Inkast på sopkärlen sitter på 100 respektive 130 cm höjd.

Vid Rigeleje badplats

Allmän information

Rigeleje badplats
Rigelejevägen 4, Degeberga
Koordinater:
55.781207 14.198971

Kontakt:
Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Det går att följa en träspång från campinghuset ner till stranden.

Vid träspångens slut

Torrklosett, HTC, intill parkeringen 

Torrklosettens interiör

Bänkar och bord intill träspången strax före stranden.