Skrylle friluftsområde

Skrylleområdet består av flera sammanlänkade naturreservat och ligger mellan Dalby och Södra Sandby i Lunds Kommun.
Friluftsområdet drivs av Friluftsfrämjandet Lund och ägs av Lunds kommun.
Här finns Skryllegårdens motionsanläggning, vandringsslingor av varierande längder och utformning, grillplatser, aktivitetsområden, och restaurang. Inom kort öppnas nya naturum.

Här nedan presenteras inventerad tillgänglighetsinformation.
Ytterligare information om Skrylleområdet finns på www.skrylle.se.


Information om tillgänglighet

Hitta hit med kollektivtrafik

Buss: Under vår, sommar och höst går buss 159 fram till infarten området runt Skryllegården. Busshållplatsen har tillgänglig utformning och sittbänk.
Gångavstånd till Skryllegården ca 100 m.


Angöring och parkering

Färdtjänst och taxi kan släppa av passagerare vid restaurangens östra kortsida.


För dig som kommer med egen bil finns en parkering med 400 parkeringsplatser på grus- och asfaltsbelagd yta. Dessa är inte markerade i mark.
Gångvägar med taktila varningsplattor finns vid korsningar med utfarter från parkeringen. 
Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning och särskilt tillstånd finns vid restaurangens östra kortsida och intill nya naturum.
Platsen vid restaurangen är skyltad och markerad i mark, underlag asfalt. 
P-plats vid naturum har endast stående skylt, ej markering i mark. Underlaget är stenplattor.


Restaurang/Café
Ramp till entré, lutning:  6,6%
Tröskel: 3 cm, avfasad.
Sittplatser: Ca 50 tal platser inne och ca 50 platser ute, vid lägre och högre bord.
En del platser inne/ute nås via trappa med ledstång på båda sidor
Trappstegens höjd: 0, 15 m, djup: 0,26 m  
Självbetjäningsdiskens höjd: 0,86 m; fritt utrymme under 0,18 m.
Minsta passagebredd i lokalen: 0,8 m
Toalett finns inne vid entrén och utanför vid restaurangens kortsida
Det finns möjlighet att möblera om.


HWC i restaurangen: 
Toaletten finns i direkt anslutning inne, efter entrédörren, till höger.
Total yta: 2,64 m x 2,30 m
Passagemått: 0,83 m  
Ingen tröskel.
Draghandtag saknas på dörrens insida
Klädkrok, höjd: 1,64 m
Toalettsitsens höjd: 0,48 m
Armstöd finns på båda sidor, höjd 0,71 m, utrymme emellan 0,55 m
Toalettpapper ej placerat vid armstöd, avstånd: 0,5m
Tvättfatets höjd: 0,84 m
Fritt utrymme under tvättfatet: 0,45 m
Spegelns höjd: 1,01-1,75-1,75 m.
Handdukshållare, höjd: 1,20 m.
Tvålhållare, höjd: 1 m. OBS: Papperskorg blockerar.
Larm placerat vid vägg bakom toalett.

Utegymmet
Utegymmet har redskap av varierande slag, till viss del tillgängliga i stor utsträckning.

Rastplats intill utegym
Bänkar och bord i varierande utformning och höjd.
Bänkar med och utan ryggstöd, 0,42 - 0,57 m sitthöjd
Bord: 0,70 - 0,83 m höjd.

Skyltning och information

Vid Informationscentralen finns utställningstavlor med informationstext på 1,20-1,86 m höjd.
Markunderlag: stenmjöl/sand/grus. Här finns kartor över området m m information.
Grillplatser är skyltade med nummer och namn.
De olika motionsspåren har olika färger beroende av längd.
Skyltar med information om spåren finns på olika platser i området.

Digitala kartor finns att hämta på 
https://skrylle.se/bra-att-veta/kartor/

HWC vid parkeringsplats utanför restaurang
Utrymme framför dörr: 3 x 3 m
Slagdörr öppnas utåt, dörröppningsautomatik finns.
Nivåskillnad och tröskel vid dörren.
Det saknas draghandtag på dörrens insida.
Dörren går ej att ställa upp.
Total yta inne på HWC: 2,50 x 2,77 m
Toalettstol, sitthöjd: 0,50 m, 
Fritt utrymme brevid toalett: 0, 95 m resepktive 0,80 m.
Armstöd på båda sidor av toaletten, höjd: 0,75 m, utrymme mellan armstöd 0,57 m; toalettpapper fästat på armstöden.
Spegel, höjd: 1,05-1,81 m.
Tvättfat, höjd: 0,85 m 
Engreppsblandare finns
Tvål, höjd 1,20 m (papperskorg framför tvålhållare)
Handdukar: 1,20 m 
Klädkrok, höjd: 0,75 m
Larm , flyttbart.

Lekplatser

Intill nya naturum finns en kompisgunga på fast markunderlag.

På området finns naturlek med varierande utmaningar för barnen, med en äventyrslek och en avdelning för de mindre barnen. 

Träspångar med varierande bredd och vissa snedlutningar. 

Motionsspår och aktiviteter
De belysta eljusspåren är i huvudsak belagda med hårdpackat markunderlag som stenmjöl, sand och grus, och har en varierande bredd mellan 1,10 m och 2,50 m.
Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. 

Lätta spåret, 1,2 Km, elljusspår
Det enklaste och mest tillgängliga motionsspåret, med svaga lutningar och en fri bredd på ca 2,5 m. Detta spår är skyltat med rullstolssymbol med medhjälpare.

Bänkar finns ca var 100:e meter. Bänkarnas sitthöjd 0,45 m; armstödens höjd 0,65 m, sittytans djup 0,38 m, ryggstödets höjd 0,86 m, sittytans djup 0,38 m.

Efter ca halva banan finns en sittplats med utställning av djurmotiv, vilka också är taktila, samt en ljudvev som återger skogens djurs läten.

Utmed detta spåret finns grillplats 11, "Wege" som har ett fast och jämnt markunderlag, vindskydd med god plats för 4-5 rullstolar och en grill.

Motorikbana
Intill spåret finns också den spännande motorikbanan, med utmaningar för alla.
Denna går att använda även för rullstolsanvändare.

Brygga, Lilla Dammen
Cirka 200 m från Skryllegården utmed elljusspåret 3 km/5 km  ligger lilla dammen. Den stadiga bryggan håller även för flera tunga rullstolar. Sittbänkar med armstöd. Här kan du håva och undersöka dammens djur.
 
Röda spåret, 3 Km, elljusspår
Motionsspår med varierande bredd (1,10-2,50 m) och lutningar (4-11 procent). Fåtal bänkar finns längs spåret. Mjukare markbeläggning finns på del av spåret. Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. Lösa vägkanter förekommer.

Gula spåret, 5 Km, elljusspår 
Motionsspår med varierande bredd (1,10-2,50 cm) och lutningar (4-11 procent, enstaka kortare avsnitt upp till 20%). Bänkar finns på vissa platser längs spåret. Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. Lösa vägkanter förekommer.

Naturstigar 

Sinnenas stig som startar i direkt anslutning till P-platsen vid Åkestorpsvägen är en naturlig orörd stig, cirka 1000 m lång. Här kommer man mycket nära naturen och man kan uppleva varierande natur med alla sina sinnen i lungn och ro. Markunderlaget är mycket ojämnt och det förekommer rötter och stenar i stigen.

Ulastigen löper som en förlängning av Sinnenas stig, ca 4 km lång, ej tillgänglighetsanpassad, slinga som startar vid en träportal vid naturum. Oömma skor rekommenderas och bitvis kan det vara både blött och lerigt. Stigen lämpar sig för vandring i lugnt tempo. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.

Vilsestigen, 1200 m, startar i direkt anslutning till Naturum. Vilsestigen är ett äventyrsspår som syftar till att lära barn att hitta i skogen med informationstavlor som hjälp till självhjälp. Stigen är naturlig orörd/ej tillgänglighetsanpassad med mycket ojämnheter i marken med rötter och stenar som kan vara hinder. 

Myrstigen en cirka 3 Km lång slinga naturlig orörd/ej tillgängliganpassad med mycket omjämnheter, stenar och rötter.

Mullestigen är ca 800 meter lång och bjuder in till promenad med  mindre barn.
Här finns Skogsmulles egen, ej anpassade, hinderbana med stationer och uppdrag längs vägen som visar barnen att det är roligt och spännande i naturen.  

Viltgömsle Gyltan
Gömslet är beläget ca  1,5 km från Skryllegården. Ej skyltad från vägen. 
Gömslet kan också nås från Åkestorpsvägens parkering, bom över vägen hindrarbiltrafik i området. Meddela vid förbokning om behov finns att passera bommen.
Gömslet förbokas vid Skryllegådens reception: 046-58525.
Tröskelns höjd:  5 cm. Dörr/passagebredd 0,83 m.
Minsta passagebredd i gömslet: 0,9 m; Titthöjd genom fönster: 0,95 - 1,22 m
Sitthöjd: 0,57 m;  Passagebredd till toaletten: 0,65 cm. Ej HWC.

Grillplatser/Vindskydd
I området finns många grillplatser, alla är numrerade.
Många av grillplatserna samt Belsebo behöver förbokas:

https://skrylle.se/att-gora/grillplatser-och-vindskydd/

Grillplatserna ligger ofta vid eller nära intill motionsspår. Från motionsspåren till grillplatserna leder stigar där det ibland kan finnas uppstickande rötter/stenar.
Grillstugor/rastbord under tak och/eller vindskydd finns vid de flesta platser. Vid vissa grillplatser är markbeläggningen ojämn vid grillstugorna (stenkross).
Vindskydden har ofta liknande utformning med måtten: sitthöjd 0, 40 m; tak 1,4 m; bredd 2 x 1,5 m; djup ca 2,4 m. OBS Sluttande tak gör att takhöjden är lägre längst innne i vindskyddet. 

1 Lägerelden 
Gräsbelagd väg fram till grillplatsen.
Rastbord finns intill med öppning vid kortsidorna (utrymmets djup under 0,6 m)
Bord, höjd: 0,73 m. Bänkars sitthöjd: 0,45 m.

2 I Ur och Skur
Grillplats nära parkeringsplatsen vid Skryllegården.
Här finns inte vindskydd eller grillstuga.  Grillen är upphöjd, 0,7 m grillhöjd.
Sittbänkar med ryggstöd finns; sitthöjd 0,35 m, bordshöjd 0,70 m, Bänkar vid grill 0,30/0,49 m

3 Skogsmulle
Grillen finns intill vindskyddet. Sitthöjd: 0,46 m
Ytterligare en grill finns en bit från vidskyddet. Höjd 0,80 m; Bänkhöjd 0,37-0,50 m, armstöd finns.

4 Laxe, Elins äng
Grillhöjd: 0,80 m, Rastbord, höjd: 0,77 m, Sittplats, höjd 0,45 m.

5 Nova
Grillplats med bänkar (ej arm- och ryggstöd) och vindskydd

6 Fjällfina
Till denna grillplats leder brant lutning uppåt, ca 20 % lutning,
Stigen fram till gläntan med grillplatserna och vindskydden har rötter och stenar i vägen.
Grillplatsens höjd 0,45 m, Bänkar utan ryggstöd finns.

7. Skrinna

Grillplats vid skogsglänta. Låga bänkar vid grillen.

8 Tallängen
Stig med lutning leder fram till platsen. Grillens höjd 0,70 m, Sitthöjd 0,30/0,38 m. Grillstuga med öppna sidor, markbeläggning stenkross.

9 Skogsknytte
Grillplats under tak, höjd 0,82 m; Sitthöjd 0,28/0,46 m, Öppet runt om, med sittbänkar, sitthöjd 0,33/0,42 m, Grillplats höjd 0,83 m, Öppningsbredd mellan bänkar 0,90 cm

10 Skogsknopp
Grillplats, sitthöjd 0,82 m, Sittplats, höjd 0,50 m, Grillhöjd 0,70 cm, Bänkar, sitthöjd 0,3 m

11 Wege
Grillplatsen ligger intill lätta motionsspåret (rödvita) och har anpassad väg fram till platsen (hårt packat stenmjöl).
Vindskyddet har enkla sittplatser och plats för 5-6 rullstolar.
Bänkar, sitthöjd 0,45 m, Utegrill, höjd 0,80 m, Fasta sittplatser intill grillen saknas.

12 Frilufsare
Vindskydd med grillplats. Rastbord med sitthöjd 0,40 m (ej armstöd men ryggstöd). Öppen plats, bord med öppna kortsidor, bänkar. 
 
13 Mullekojan vid Belsebo
Lutande väg ned till grillplats, delvis tät vegetation med utstickande grenar. Grillplats med sittbänkar; Grillhöjd 0,80 m, sittbänkar, höjder 0,34-0,50 m Vindskydd, sitthöjd 0,48 m, armstöd saknas.

Belsebo
Vindskydd för större grupper med grillplats. Öppna ytor på hårdgjord yta kring grillplatsen.

Allmän Information

Skrylle friluftsområde
ligger cirka 12 Km öster om Lund vid vägen mellan Dalby och Södra Sandby och är skyltat mot Skryllegården.
Buss 159 avgår från Lund C och stannar vid Skryllegården (ej vintertid).
Bilparkering finns vid infarten till Skryllegården.

Kontakt

Skryllegården 
Hardeberga 161
247 91 Södra Sandby
Reception: 046 58525
reception@skrylle.se
www.skrylle.se

Lunds Kommun
växel: 046-3590000
naturreservat@skrylle.se

Naturum Skrylle 
0761-335373
naturum@skrylle.se

Skryllegårdens Restaurang & Café
046-58502
info@skryllerestaurang.se
 

Många belysta motionsspår finns att välja på.

Det finns rikligt med motionsspår, grillplatser och aktiviteter att välja på.

Restaurangen vid Skrylle.

Fiskdam Rögle, fiskebrygga/plattform

Viltgömsle Gyltan. Här kan du spana på framförallt vildsvin som lockas till platsen genom utfodring, men om du har tur får du se rådjur, dovhjort, räv, grävling
och skogens fåglar.  

Rastplatsen intill utegymmet.

Motorikbanan.

Naturleken.