SkrylleSkrylleområdet består av flera sammanlänkade naturreservat och ligger mellan Dalby och Södra Sandby i Lunds Kommun.
Områdets centrum utgörs av Skryllegården, en motionsanläggning med restaurang/café och Naturum
varifrån du kan välja mellan flera vandringsslingor av varierande längd.

Anläggningen drivs av Friluftsfrämjandet Lund och ägs av Lunds kommun.
Här nedan presenteras inventerad tillgänglighetsinformation. Här finns personal på plats dagtid som   svarar på dina frågor om bl.a. tillgängligheten. Ytterligare information om Skrylleområdet presenteras på
www.skrylle.se

Tillgänglighetsinformation

Ankomst
Buss: Hållplats för buss 159 vid infarten till parkeringsplatsen, anpassad hållplats med sittbänk. 
Gångavstånd till Skryllegården ca 100 m.
Hela gångvägen har taktila varningsplattor och ledstänger vid utfarterna. Här finns riktningsvisare och ett tydligt övergångsställe som leder från hållplatsen.
Färdtjänst och taxi kan släppa av passagerare vid restaurangens kortsida.
Cykelparkering finns nära Skryllegården.

Bil: Parkering med över 200 parkeringsplatser på grusbelagd yta. Asfalterade gångvägar med taktila varningsplattor vid korsningar med utfarter från parkeringen. Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning och särskilt tillstånd finns vid restaurangens kortsida. Platsen är skyltad men inte markerad i mark.  

Skryllegården
Entré
Entrédörr har automatisk dörröppnare. Dörren öppnas utåt.
Handtagets höjd: 100 cm
Vändyta framför dörr och bakom dörr: 3 x 3 m;
Utanför entré: Skrapgaller med öppningsstorlek 3 x 7 cm, innanför dörr infälld gummimatta.
Passagemått: 1,08 m
Tröskelhöjd:  3 cm (utjämnad)
Glasytor i dörren är kontrastmarkerade.
Visuell skyltning placerad på 0,90 - 1,50 m höjd
Jämn belysning

Reception
Receptionsdiskens höjd: 0,90 m/1,27 m  
Utrymme framför disk  3 x 3 m
Belysning: Bländfri och jämn
Ringklocka: saknas
Taktila ledstråk saknas 
Du får gärna be personalem om hjälp.

Träningslokalerna
På entréplan: inga trösklar eller andra nivåskillnader  
En trappa ned: tröskel, höjd 2 cm

Hiss
Plattformshiss, innermått 1,10 x 1,42 m
passagemått i dörr: 1,05 m
Dörröppningsautomatik finns
Utrymme framför hissen:  3 x 3 m (entréplan) 1,08 x 2,00 m (nedre plan)
Manöverpanelens höjd inne i hissen och utanför hissen: 0,9 m  
Taktila manöverknappar
Entrévåningsknappen är ej särskilt utmärkt
Aktustisk signal vid våningsplan
Sittplats finns
Nödtelefon och larm saknas
Ledstång finns
Belysning bländfri
Hissen stannar i nivå med golv

Trappa
Antal steg: 17
Stegens bredd: 0,9 m 
Steghöjd: 0,19 m 
Stegdjup: 0,27 m
Svängd trappa, vilplan saknas.
Dubbla ledstänger på ena sidan, 0,93 m resp. 1,05 m höjd
Jämn belysning  

Kombinerad HWC - personaltoalett/omklädning /dusch
Dörr: slagdörr, öppnas utåt
Fri passagebredd: 0,9 m
Gummitröskel
Draghandtag finns.
Dörrhandtag, höjd: 1,1 m 
Utrymme framför dörren: 3 x 3 m;
Utrymme bakom dörren: 1,50 x 1,50 m
Fritt rörelseutrymme i rummet: ca 3,50 x 3, 50 m
Toalettstolens sitthöjd: 0,48 m
Utrymme vänster om toalettstolen: 0,7 m
Utrymme höger om toalettstolen: 0,9 m  
Manöverutrymme framför toaletten 1,50 x 1,50 m
Armstöd höger och vänster om toalettstolen: 0,7 m höjd, avstånd mellan armstöden 0,5 m
Avstånd till toalettpappershållaren: 0,10 m
Utrymme framför tvättfat: 1,50 x 1,50 m
Tvättfatets höjd: 0,85 m, fritt utrymme under 0,4 m
Spegel i sitthöjd saknas 
Engreppsblandare finns
Tvålhållare, höjd: 1,2 m 
Handdukshängare, höjd: 1,05 m 
Klädkrok saknas
Halkfri golvbeläggning, bländfri belysning
Larm placerat på vägg
Sittmöjligheter saknas, skåp för klädbyten saknas.
Handdukstork saknas
Handdusch finns
Engreppsduschblandare med termostat finns
Duschplacering lägsta höjd: 1,45 m
Duschstol finns, Antihalkmatta finns
OBS HWC:n används även som förvaringsutrymme, 
personalen ser till att utrymmet går att använda för besökare med särskilda behov.
Övriga omklädningsrum
Dörrar tunga att öppna
Passagebredd: 0,75 m

Restaurang/Café
Ramp till entré, lutning:  8,7 %
Tröskel: 3 cm, avfasad
Sittplatser: 50 tal platser inne och ca 50 platser ute;
En del platser inne/ute nås via trappa med ledstång på båda sidor
Trappstegens höjd: 0, 15 m, djup: 0,26 m  
Självbetjäningsdiskens höjd: 0,90 m; fritt utrymme under 0,2 m
Minsta passagebredd i lokalen: 0,8 m
Toalett finns inne vid entrén och utanför vid restaurangens kortsida
Det finns möjlighet att möblera om.
Restaurangen hjälper gärna till med möbleringen.
Förboka gärna för bästa möjliga anpassning efter behov.
Rökfritt.

HWC i restaurangen
Toaletten finns i direkt anslutning inne, efter entrédörren, till höger.
Total yta: 1,09 m x 1, 69 m
Passagemått: 0,83 m  
Tröskel, höjd: 1 cm
Draghandtag saknas på dörrens insida
Klädkrok, höjd: 1,55 m
Toalettsitsens höjd: 0,46 m
Armstöd finns på båda sidor, höjd 0,8 m, utrymme emellan 0,54 m
Toalettpapper ej placerat vid armstöd, avstånd: 0,25 m
Tvättfatets höjd: 0,79 m
Fritt utrymme under tvättfatet: 0,45 m
Spegelns höjd: 0,90-1,75 m.
Handdukshållare, höjd: 1,08 m.
Tvålhållare, höjd: 0, 90 m. OBS: Papperskorg blockerar.
Larm placerat vid vägg.

Naturum
Entréns passagemått: 0,83 m
Tröskel med ramper finns.
Montrarnas höjd: 1,05 m
Informationstavlor, textplacering: upp till 1,80 m höjd
Sittmöjligheter finns. Naturums inomhusutställning är anpassad efter stolar. 
Utomhus- och inomhusutställningen består av många taktila element.
Naturums naturvägledare hjälper gärna till och berättar om dessa.
Boka gärna en guidad visning med en naturvägledare som anpassar aktiviteten efter dina behov.
Guide/ledsagning kan bokas: 0761-335373. 

Utegymmet
Flera av utegymmets redskap/stationer är tillgänglighetsanpassade.

Rastplats utanför Naturum intill utegym
Bänkar och bord i varierande utformning och höjd.
"Bra exempel på design för alla" 
Bänkar med och utan ryggstöd, 0,42 - 0,57 m sitthöjd
Armstöd finns på en av bänkarna.
Bord: 0,70 - 0,83 m höjd.

Informationscentralen
Utomhus utställningstavlor med informationstext på 1,20-1,86 m höjd.
Markunderlag: stenmjöl/sand/grus.

HWC vid Informationscentralen
Ramp till dörr, lutning:  8 %
Utrymme framför dörr: 3 x 3 m
Slagdörr öppnas utåt, tyngd 6 kg, går ej att ställa upp.
Passagemått: 0,83 m 
Dörrhandtagets höjd: 1,15 m,
Draghandtag, höjd: 0,90 m
Toalettstol, höjd: 0,44 m, 
Fritt utrymme brevid toalett: vänster 0,6 m, höger 0,35 m
Manöverutrymme framför toaletten: 1,25 x 0,80 m
Armstöd på båda sidor av toaletten, höjd: 0,80 m, utrymme mellan armstöd 0,60 m 
Avstånd till Toalettpappershållare:0,25 cm
Spegel i sitthöjd saknas
Tvättfat, höjd: 0,84 m 
Engreppsblandare finns
Tvål, höjd 0,95 m
Handdukshängare, höjd 1,00 m
Klädkrok, höjd: 1,27 m
Larm placerat på vägg

Lekplats, Hags
Markunderlag sand. 
Anpassad gunga bl a "kompisgungan" babygungan. Ej anpassad i övrigt.
Vilplats finns: bänk med ryggstöd, armstöd saknas.


Motionsspår
Eljusspåren med hårdpackad underlag av stenmjöl, sand och grus har en varierande bredd mellan
1,10 m och 2,50 m, och varierande lutningar mellan 4 till 11 procent.
Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. Lösa vägkanter förekommer.

Lätta spåret (rödvita) 1,2 Km, elljusspår
Det enklaste och mest tillgängliga motionsspåret, med svaga lutningar och en fri bredd på ca 2,5 m. Lösa vägkanter förekommer.

Sittbänkar finns ca var 250:e meter.Bänkarnas sitthöjd 0,45 m; armstödens höjd 0,65 m, sittytans djup 0,38 m, ryggstödets höjd 0,86 m, sittytans djup 0,38 m.
Efter ca halva banan finns en sittplats med utställning av djurmotiv, vilka också är taktila, samten Ljudvev som återger skogens djur.

Utmed det "lätta" spåret finns grillplats 11, "Wege" som har ett fast och jämnt markunderlag, vindskydd med god plats för 4-5 rullstolar och en grill.

Motorikbana
Intill spåret finns också den spännande motorikbanan, med utmaningar för personer med rörelsenedsättning, såväl rullstolsanvändare som gående.

Brygga I Lilla Dammen
Cirka 200 m från Skryllegården utmed elljusspåret 3 km/5 km  ligger lilla dammen. Den stadiga bryggan håller för flera tunga rullstolar. Sittbänkar med armstöd. Här kan du håva och undersöka dammens djur.
 
Röda spåret, 3 Km, elljusspår
Motionsspår med varierande bredd (1,10-2,50 m) och lutningar (4-11 procent). Bänkar saknas längs spåret, men finns ibland vid intilliggande platser. Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. Lösa vägkanter förekommer.

Gula spåret, 5 Km, elljusspår 
Motionsspår med varierande bredd (1,10-2,50 cm) och lutningar (4-11 procent) Bänkar saknas längs spåret. Uppstickande rötter och stenar kan utgöra hinder. Lösa vägkanter förekommer.

Dalby Söderskog: Bökebäcksstigen, 600 m 

Ett motionspår i Dalby Söderskog, nära Skrylleområdet.
Parkeringsplats (omärkta platser) finns intill. Här finns ett anpassat torrdass.
Busshållplatsen är anpassad och stigen som går från hållplats till Bökebacksslingans start. 
Stigen har svaga lutningar och korsar bäcken två gånger via träspång. Vid det ena spånget saknas avåkningsskydd och ledstänger. Det andra har ledstänger på ena sidan, på  0,9 m höjd. OBS det kan finnas utstickande grenar i ögonhöjd. Sittbänkar efter 100 resp. 300 m. Bänkarna har 0,52 m sitthöjd och är utrustade med ryggstöd. Utmed stigen kan uppstickande rötter och stenar finnas.

Naturstigar (ej anpassade)
Sinnenas stig som startar i direkt anslutning till P-platsen vid Åkestorpsvägen är en naturlig orörd/ej tillgänglighetsanpassad stig, cirka 1000 m lång. Här kommer man mycket nära naturen och man kan uppleva varierande natur med alla sina sinnen i lungn och ro. Markunderlaget är mycket ojämnt och det förekommer rötter och stenar i stigen.

Ulastigen löper som en förlängning av Sinnenas stig, ca 4 km lång, ej tillgänglighetsanpassad, slinga som startar vid en träportal vid naturum. Oömma skor rekommenderas och bitvis kan det vara både blött och lerigt. Stigen lämpar sig för vandring i lugnt tempo. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.

Vilsestigen, 1200 m, startar i direkt anslutning till Naturum. Vilsestigen är ett äventyrsspår som syftar till att lära barn att hitta i skogen med informationstavlor som hjälp till självhjälp. Stigen är naturlig orörd/ej tillgänglighetsanpassad med mycket ojämnheter i marken med rötter och stenar som kan vara hinder. 

Myrstigen en cirka 3 Km lång slinga naturlig orörd/ej tillgängliganpassad med mycket omjämnheter, stenar och rötter.

Mullestigen är ca 800 meter lång och bjuder in till promenad med  mindre barn.
Här finns Skogsmulles egen, ej anpassade, hinderbana med stationer och uppdrag längs vägen som visar barnen att det är roligt och spännande i naturen.  

Rögle dammar
Vid den första dammen, längst österut, finns en tillgänglig fiskebrygga och HWC.

Östra läget, damm 1:
Parkeringsplats (omarkerade platser på grusbeläggning) finns intill vägen, ca 100 m från bryggan. 
Möjlighet ges för personer med rörelsenedsättning att parkera på vägen intill bryggan.

Nyckel till hwc hämtas på expeditionen. Till expeditionen leder några trappsteg, ledstänger saknas. Ringklocka finns inte, men dörren står oftast öppen så att man kan komma i kontakt med personal.
Tillsynspersonal nås under öppettider vid expeditionen och via tel: 046-58753.

På fiskebryggan finns en bänk, med 0,45 m sitthöjd. Skyddskant mot vatten 0,5 m.

Flytbrygga intill kan nås utan nivåskillnader, men skyddsräcken saknas.

HWC: Trappa och en 3-delad ramp leder upp till dörren.
Rampens lutning; 8 %
Ledstänger, höjd: 0, 7 och 0,9 m
Kontrastmarkeringr saknas på ramp och trappa.
Trappa, antal steg: 6 steg
Ledstänger, höjd: 0,95 m (finns på en sida)  
Dörrens passagemått: 0,8 m
Draghandtag: saknas
Totalyta: 2,47 x 2,50 m
Fri manöveryta: 1,50 x 1,60 m, 
Toalettens sitthöjd: 0, 5 m
Armstöd, finns på båda sidor, höjd: 0,8 m, utrymme emellan 0,68 m 
Avstånd till toalettpappershållare: 0,45 m, pappershållare på armstöd finns men används ej. 
Klädkrok, höjd 1,30 m, Handdukshållare, höjd: 0,95 m  
Tvättfat, höjd: 0,78 m, fritt utrymme under 0,2 m, Spegel, höjd: 1,04-1,50 m
Tvålhållare, höjd: 0,96 m; Belysning finns.

Västra läget (Damm 5)
Skyltning till parkering saknas från vägen.
Parkeringsplatsen har lös grusbeläggning, vägen till ställplatsen mycket omjämn med hinder av bland annat sten.
Intill p-platsen finns vindskydd och grill. Toalett finns (ej tillgänglighetsanpassad.)

Viltgömsle Gyltan
Gömslet är beläget ca  1,5 km från Skryllegården. Ej skyltad från vägen. 
Gömslet kan också nås från Åkestorpsvägens parkering, bom över vägen hindrar
biltrafik i området. Meddela vid förbokning om behov finns att passera bommen.
Gömslet förbokas vid Skryllegådens reception: 046-58525.
Tröskelns höjd:  5 cm. Dörr/passagebredd 0,83 m.
Minsta passagebredd i gömslet: 0,9 m; Titthöjd genom fönster: 0,95 - 1,22 m
Sitthöjd: 0,57 m;  Passagebredd till toaletten: 0,65 cm. Ej RWC.

Grillplatser/Vindskydd
I området finns många grillplatser, varav alla numrerade vindskydd, samt Belsebo,
 måste förbokas på 046-58525.
Grillplatserna ligger ofta vid eller nära intill motionsspår. Från motionsspåren till grillplatserna leder stigar där det ibland kan finnas uppstickande rötter/stenar.
Grillstugor/rastbord under tak och/eller vindskydd finns vid de flesta platser. Vid vissa grillplatser är markbeläggningen ojämn vid grillstugorna (stenkross).
Vindskydden har ofta liknande utformning med måtten: sitthöjd 0, 40 m; tak 1,4 m; bredd 2 x 1,5 m; djup ca 2,4 m. OBS Sluttande tak gör att takhöjden är lägre längst innne i vindskyddet. 

1 Vildmannen  (måste ej förbokas)
Gräsbelagd väg fram till grillplatsen.
Rastbord finns intill med öppning vid kortsidorna (utrymmets djup under 0,6 m)
Bord, höjd: 0,73 m. Bänkars sitthöjd: 0,45 m.

2 I Ur och Skur
Grillplats nära parkeringsplatsen vid Skryllegården.
Här finns inte vindskydd eller grillstuga.  Grillen är upphöjd, 0,7 m grillhöjd.
Sittbänkar med ryggstöd finns; sitthöjd 0,35 m, bordshöjd 0,70 m, Bänkar vid grill 0,30/0,49 m

3 Skogsmulle
Grillen finns intill vindskyddet. Sitthöjd: 0,46 m
Ytterligare en grill finns en bit från vidskyddet. Höjd 0,80 m; Bänkhöjd 0,37-0,50 m, armstöd finns.

4 Laxe
Grillhöjd: 0,80 m, Rastbord, höjd: 0,77 m, Sittplats, höjd 0,45 m

6 Fjällfina
Till denna grillplats leder brant lutning uppåt, ca 20 % lutning,
Stigen fram till gläntan med grillplatserna och vindskydden har rötter och stenar i vägen.
Grillplatsens höjd 0,45 m, Bänkar utan ryggstöd finns

8 Tallängen
Stig med lutning leder fram till platsen. Grillens höjd 0,70 m, Sitthöjd 0,30/0,38 m,
Grillstuga med öppna sidor, markbeläggning stenkross.

9 Skogsknytte
Grillplats under tak, höjd 0,82 m; Sitthöjd 0,28/0,46 m, Öppet runt om, med sittbänkar,
sitthöjd 0,33/0,42 m, Grillplats höjd 0,83 m, Öppningsbredd mellan bänkar 0,90 cm

10 Skogsknopp
Grillplats, sitthöjd 0,82 m, Sittplats, höjd 0,50 m, Grillhöjd 0,70 cm, Bänkar, sitthöjd 0,3 m

11 Wege
Grillplatsen ligger intill lätta motionsspåret (rödvita) och har anpassad väg fram till
platsen (hårt packat stenmjöl).
Vindskyddet med enkla sittplatser (saknar armstöd) och plats för 5-6 rullstolar.
Bänkar, sitthöjd 0,45 m, Utegrill, höjd 0,80 m, Fasta sittplatser intill grillen saknas.

12 Frilufsare
Vindskydd med grillplats. Rastbord med sitthöjd 0,40 m (ej armstöd men ryggstöd)
 
13 Mullekojan vid Belsebo
Lutande väg ned till grillplats, delvis tät vegetation med utstickande grenar. Grillplats med sittbänkar; Grillhöjd 0,80 m, sittbänkar, höjder 0,34-0,50 m Vindskydd, sitthöjd 0,48 m, armstöd saknas

Grillplats Dalbybadet (måste ej förbokas)
Grillstuga/rastbord under tak; sitthöjd 0,47 m, grillhöjd 0,87 m, rastbord, höjd 0,71 m,
sitthöjd 0,45 m, utan rygg och armstöd. 

 

Brända Tomten (måste ej förbokas)
Grillplats under tak, sitthöjd 0,50 m, grillhöjd 0,82 m, fri passage mellan bänkar fram till grill: 1,30 m
Öppen grillplats med bänkar runt om: sitthöjd 0,30/0,35 m
Grillhöjd 0,3 m; Ingen öppen passage fram till grillen
 

Allmän Information

Skrylle friluftsområde

- ligger cirka 12 Km öster om Lund vid vägen mellan Dalby och Södra Sandby och är skyltat mot Skryllegården.
Buss 159 avgår från Lund C och stannar vid Skryllegården. Bilparkering finns vid infarten till Skryllegården.


Koordinater:

RT90; X: 6176326Y: 134619
WGA 84; Lat N 55°41' 30"
               Lon E 13° 21' 33"
Decimal; 55.6918, 13.3593
 

Kontakt

Skryllegården 
Hardeberga 161
247 91 Södra Sandby
Reception: 046 58525
reception@skrylle.se
www.skrylle.se

Lunds Kommun
Friluftsförvaltare
046-355000
naturreservat@skrylle.se

Naturum Skrylle 
0761-335373
naturum@skrylle.se

Skryllegårdens Restaurang & Café
046-58502
info@skryllerestaurang.se
 


I syfte att hitta lättare i Skrylleområdet eller att planera sina aktiviteter, är det av fördel att förbereda sig genom att studera skryllebroschyren.

Du kan också 
hitta ytterligare
information på: 
www.skrylle.se
 

Många motionsspår finns att välja på

Vilobänkar vid den "Lätta" stigen, cirka 250 m avstånd emellan.

Rikligt med motionsspår, grillplatser och aktiviteter att välja på.

Äventyrsspåret Sinnens stig är en
naturlig orörd/ej anpassad stig.

Motionspår av varierande längd erbjuds inom Skrylleområdet.

Informationstavla vid Belsebo

Fiskdam Rögle, fiskebrygga/plattform

Viltgömsle Gyltan. Här kan du spana på framförallt vildsvin som lockas till platsen genom utfodring,
men om du har tur får du se
rådjur, dovhjort, räv, grävling
och skogens fåglar.  

Rastplatsen utanför Naturum,
ett bra exempel på
"design för alla".

Rastplats under tak.
OBS: Utstickande vindskiva
i ögonhöjd på 146 cm.

Brända Tomten,  
Grillplats under tak.

Följer man Vilsestigen
kommer man förbi
en plats med en fantastisk utsikt
över Skryllesjön.

Det finns många härliga rastplatser att välja bland...

Underbara upplevelser väntar dig på Skrylle.

Skrylle - ett paradis för dig
som älskar skogen.