Bockeboda strövområde

Bockebodaskogen ligger på Nävlingeåsens östliga sluttning mot Kristianstadslätten. Här finns gott om stigar och motionsslingor, som tar dig genom både djup granskog och lövskog. Kring Bockatorpet trivs motionärer av olika slag, vid Uddarp finns ridled och en 1,9 km lång tillgänglig vandringsled. Däremellan är det lugn och ro i skogen. De hundraåriga ekarna vid Uddarp är särskilt värdefulla och området ingår i Kristianstad Vattenrikes temalandskap ”Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet”.

Tillgänglighetsinformation

Angöring/P-plats

Ej markerad p-platser
Avstånd från Angöringsplats/P-plats (omarkerad) till entré:  10 m
Lutning: cirka  2 procent
Beläggning är hårdpackat grus
Beslysing saknas

Vandringsled 
Tillgänglig vandringsled, längd: 1,9 Km
Beläggning är hårdpackat grus
Lutning varierar mellan 4 till 12 procent
Ledens bredd 250 cm 
Passage vid vägbom 120 cm
 
Bänkar utmed leden
Sitthöjd 46 cm, djup 29 cm
Ryyggtöd och armstöd  

Rastbord
Bordshöjd 83 cm
fritt under 60 cm
bänk sitthöjd 46 cm

Grillplats
Tillgänglig sitthöjd armstöd/ryggstöd saknas

Toaletter/TC
Utrymme framför dörr:150 x 150 cm
Utrymme bakom dörr:  130 x 210  cm
Fritt rörelseutrymme inne i toalettrum: 130 x 210 cm
Slagdörr saknar draghandtag, passagemått: 90 cm 
Dörrhandtagets höjd 105 cm,
Öppningshåll: utåt
Talettstols höjd 50 cm,
Armstöd höjd 80 cm, finns Höger & Vänster; bredd emellan 50 cm
Utrymme Vänster om toalett 90 cm, Höger: 90 cm 
Manöverutrymme framför toalett: 130 x 210 cm
Avstånd till toalettpappershållare 5 cm
Klädhängare 110 + 164  cm
Golvyta; halkfri
Torrtoa, ej tvättmöjligheter, papperskorg saknas
 

Bockeboda tillgänglig vandringsled med start vid Uddarp.
Foto: Johan Hammar 

 

Allmän information

Bockeboda Strövområde
Via väg 21, mot Önnestad och Bockeboda. Följ  till Skepparslöv. Vid Skepparslöv kyrka, följ skylt mot Uddarp från Uddarpsvägen.

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se
www.skanskalandskap.se

Från parkeringsplatsen Uddarp leder en 1,9 Km lång tillgänglig vandringsled runt i skogsområdet. Vid parkeringsplatsen finns grillplats & rastbänkar, Informationstavla, RTC.