Kronoskogen

Kronoskogen är salta bad, vit sandstrand, tallskog och vandringsled; allt ett stenkast från Ängelholm.   Längs kustlinjen skymtar skånska pärlor som Kullen, Bjärehalvön och Hallands Väderö.

 

Tillgänglighetsinformation


I Kronoskogen är den den strandnära delen av det röda spåret, 3 km lång, från Sibirien till Råbocka, och första sträckan av det vita spåret från Sibirien som kan fungera även för rullstolsanvändare. Vid Sibirien finns  parkering, toaletter, rastbord, grillplats och information. 

Angöring/Parkering
Parkeringen har inga uppmärkta platser utom att en plats är handikappskyltad (intill toaletter)

Toalett/RWC

Nya toaletthuset innehåller en del som skyltats som RWC.

Automatisk dörröppnare finns.
Total yta: 2,4 x 2,7 m.
Draghandtag på dörrens insida: höjd 77 cm, bredd 60 cm
Fri manöveryta: 2,70 x 1,40 m
Toalettstol, sitthöjd 48 cm
armstöd höjd: 78 cm, bredd emellan 57 cm
Utrymme under tvättfat: bredd 52 cm, djup 40 cm

Tvätt och torkning manövreras via manöverpanel som sitter på 1,2 m höjd.
Spegel, höjd i nedre kant 1,25 m (vid tvättfat), spegel vid kortsida av rummet 94 cm i nedre kant.

Grillplats/Rastbord
Grillplats och rastbord har god tillgänglighet.

Vandringsled 
Gångvägen (röd), 3 Km lång, till Råbocka har bra bredd och grusbeläggning.  
HINDER: Vägen fungerar som gång- och cykelväg utan separerade banor,
vilket kan utgöra problem för den som tar sig fram till fots;
särskilt för personer med rörelsenedsättning.

Badstrand
Till den långgrunda badstranden finns asfalterad väg + träspång. Badrullstol finns för utlåning.
.
 

Kronoskogens 3 km långa tillgängliga vandringsled utmed strandlinjen.
Foto: Johan Hammar

Allmän information

Kronoskogens strövområde
Ängelholm - Kulltorp följ Sibirienvägen till parkeringen

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se
www.skanskalandskap.se

Vid parkeringsplatsen, Sibiren, finns en rast- & grillplats med god tillgänglighet. I anslutning till parkeringsplatsen finns RWC och sommartid även en glasskiosk.

Den 3 KM långa vandringsleden/cikelvägen från Sibirien till Råbocka har god tillgänglighet. Här får gående och cyklister samsas.