Kronoskogen

Kronoskogen är salta bad, vit sandstrand, tallskog och vandringsled; allt ett stenkast från Ängelholm.   Längs kustlinjen skymtar skånska pärlor som Kullen, Bjärehalvön och Hallands Väderö.

 

Tillgänglighetsinformation


I Kronoskogen är den den strandnära delen av det röda spåret, 3 km lång, från Sebirien till Råbocka som har god tillgänglighet och som kan fungera  för personer med funktionsnedsättning. Lämpligen med Sibirien som startpunkt. då det finns service som parkering, toaletter, rastbord, grillplats och information. Sommartid även glasskiosk vid vissa tider.

Angöring/Parkering
Parkeringen har inga uppmärkta platser utom att en plats är handikappskyltad (intill toaletter och kiosk).

Toalett/RWC
Toaletten håller inte handikapptoalett-standard vad gäller yta och utrustning;
men kan fungera väl för de flesta då manöverytan är stor, det finns armstöd m m
ny toalett finns, texten uppdateras

Grillplats/Rastbord
Grillplats och rastbord har god tillgänglighet.

Vandringsled 
Gångvägen, 3 Km lång, till Råbocka har bra bredd och grusbeläggning.  
HINDER: Vägen fungerar som gång- och cykelväg utan separerade banor.
Cyklister håller hög hastighet och är sommartid många,
vilket kan utgöra problem för den som tar sig fram till fots;
särskilt för personer med rörelsenedsättning.

Badstrand
Till den långgrunda badstranden finns asfalterad väg + träspång,
som dock slutar lite för tidigt.
 

Kronoskogens 3 km långa tillgängliga vandringsled utmed strandlinjen.
Foto: Johan Hammar

Allmän information

Kronoskogens strövområde
Ängelholm - Kulltorp följ Sibirienvägen till parkeringen

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torget 
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se
www.skanskalandskap.se

Vid parkeringsplatsen, Sibiren, finns en rast- & grillplats med god tillgänglighet. I anslutning till parkeringsplatsen finns RWC och sommartid även en glasskiosk.

Den 3 KM långa vandringsleden/cikelvägen från Sibirien till Råbocka har god tillgänglighet. Här får gående och cyklister samsas.