Nyagropens badplats

Vid badplatsen finns:
- parkeringsplats
- informationstavlor
- gångväg med träspång
- torrklosett
- sopkärl
 

Information om tillgänglighet

Angöring/parkering

Parkeringsplats finns på stor asfalterad yta ca 50 m från stranden. Platserna är inte markerade på mark.

Gångvägar

En rullbar träspång, 150 cm bred och med avåkningsskydd, leder från parkeringen mot stranden. Vägen till stranden är sluttande (lutning ca 8%). Ytan vid sidan av träspången är delvis gräsbevuxen.

En träspång leder  till vänster mot utsiktsplatsen efter ett kort stycke sandväg. Avåkningsskydd saknas på ena sidan.

Badet
Där träspången slutar börjar sandstranden, som är relativt flack. Sandbotten.
Varning för undervattenströmmar.

Toalett

Framför dörren finns en ramp som slutar intill dörren (ej vilplan). Lutningen är ca 6,2 %. Avåkningsskydd saknas. Rampen är 210 x 210 cm.
Dörren är lätt att öppna.
Ytan innanför dörren är 215 x 215 cm.
Draghandtag finns på dörrens insida: 86 cm höjd och 82 cm brett.
Toalettens sitthöjd: 49 cm.
Armstöd finns på båda sidor, på 83 cm höjd och med 69 cm emellan.
När armstöden är uppfällda finns 90 cm fri yta på båda sidor av toaletten.
Toalettpapper är fästat i behållare på väggen.
Låsanordning på dörren sitter på 110 cm höjd.
Klädkrok, höjd: 108 cm.


Övrigt

En träterrass med fasta sittbänkar finns på utsiktsplatsen. Sitthöjd på bänkar: 49 cm. Armstöd finns vid sidorna av bänkraderna och skyddande ryggstöd bakom.

Informationstavlor med texter på höjdintervallet 110-160 cm finns vid parkeringen.

Sopkärl med inkast på höjder 110-130 cm finns vid parkeringen.

Stranden vid Nyagropens badplats

Allmän information

Nyagropens badplats,
Nyagropsvägen 182, Degeberga
Koordinater:
55.788446 14.201031

Kontakt: 
Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Gångväg från parkeringen mot stranden.

Sittplatser vid utsiktsplats

Torrklosett (HTC).