Norra Friseboda badplats

Vid badplatsen finns:
- parkering
- träspång (rullbar) från parkering till strand
- informationstavlor
- torrklosett (HTC)
- sopkärl

Information om tillgänglighet.

Angöring/Parkering

En stor astfalterad parkeringsplats finns ca 300 m från badplatsen. Här finns en närmare 20 m bred yta närmast gångvägen till stranden som skyltats som p-plartser för personer med nedsatt rörelseförmåga och särskilt parkeringstillstånd (HCP).

Gångvägar

En lång träspång leder från parkeringen fram till stranden. Spången är 150 cm bred och har avåkningsskydd.
Efter ca 100 m finns en sittbänk (ej arm- eller ryggstöd).
Efter en bro över en å kommer man fram till strandområdet. Den sista delen av spången har nivåskillnader mot vägen och mot stranden.
Det finns lutningar på tre platser längs spången. Lutningarna är, från parkeringen räknad 8-9%, 2-4% och den sista före bron över ån 6,4-6,8 %.

Badet
Mellan träspångens slut och havet finns sandstrand. Det är sandbotten.
Varning för undervattenströmmar. 

Toalett

Vid parkeringen finns en torrklosett, med ytan 215 x 215 cm.
En metallramp utan vilplan överbryggar nivåskillnad mellan mark och dörr. Rampens lutning är 7%. OBS att asfalterad mark utanför är skadad, ojämn.
Dörren har dörrstängare (tung att öppna).

Sitthöjden på toaletten är 52 cm. Det finns armstöd på båda sidor, 80 cm höjd och 52 cm emellan. Toalettpapper finns på armstöd. Fri yta (85 cm) finns på båda sidor av toaletten.

Draghandtag saknas på dörrens insida. Dörren har dörrstängare vilket gör den tung att öppna. En ledstång finns vid vägg. Klädkrok finns på 105 cm höjd. 


Övrigt

Längs med träspången finns ett utemuseum på samma nivå. Texthöjder 100-170 cm.

Vid träspångens slut finns ett bord och bänkar. Sitthöjd 50 cm, bordskivan på 80 cm höjd är öppen längs en långsida. Arm och ryggstöd finns.

Informationstavlor och sopkärl finns vid parkeringen. Texter på informationstavlorna finns på 70-210 cm höjd, med delvis liten textstorlek.
Inkast på sopkärl sitter på 100-130 cm.

 

Norra Friseboda badplats

allmän information

Norra Friseboda Badplats,
Slussvägen 41, Yngsjö
Koordinater:
55.810928 14.207726

Kontakt: 
Kontakt Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Träspången från parkering till badet.

Bänkar och bord vid stranden.

Torrklosett vid parkeringen.