Snickarehakens badplats

På badplatsen finns: 
- Angöring och parkering längs Snickarehaksvägen 
- HWC
- Rastbord
- Informationstavlor
- Sopkärl
- Livbåt och livräddningsboj
 

Information om tillgänglighet

Angöring/parkering

Det finns möjlighet att angöra och parkera längs Snickarehaksvägen. Fri parkering 6-22 alla dagar.

Gångväg till stranden

Avstånd från närmaste parkeringsmöjlighet längs Snickarehaksvägen till stranden är ca 30 m, asfalterad väg. Därefter befinner man sig på sandstrand med svaga lutning mot stranden.

Badet

Stranden är relativt plan och det är kort avstånd från väg till vattenlinje. Vattnet är långgrunt och det är sandbotten.

HWC

Det finns  en skylt mot en gångväg som leder in i skogen till vattentoalett som ligger uppe på en höjd. Slänten upp till HWC har ca 8 % lutning. Det finns ingen skylt på dörren. Markbeläggningen är asfalt ända fram til ldörren.

Dörren är tung att öppna (dörrstängare) och kan inte ställas upp. Det saknas draghandtag på dörrens insida. 
Nivåskillnad vid dörren är 8 cm.

Ytan inne i HWC är 170 x 170 cm, en vändyta på 130 x 130 cm uppnås.
Toalettens sitthöjd: 55 cm.
Det finns armstöd på båda sidor, 85 cm höjd och med 58 cm emellan.
Det finns friyta endast på ena sidan av toaletten, ca 85 cm bred.
Papper är placerat i behållare på vägg, ca 30 cm snett bakom toaletten. Spolknapp för toaletten är placerad på väggen ovanför pappershållare in mot hörnet.
Det finns en klädkrok på 96 cm höjd. 
Tvättfatet har ett tryckreglage för vatten.
Spegeln är monterad på 95-185 cm höjd.

Övrigt

På stranden finns ett rastbord.
Längs vägen i riktning mot HWC finns informationstavlor (text på höjd 80-170 cm) och sopkärl (inast på 100-140 cm).

Vid Snickarehakens badplats.

Allmän information

Snickarehakens badplats, Snickarehaksvägen 7, Åhus
Koordinater:
55.919019 14.320148

Kontakt:
Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Parkering sker längs med vägen intill badplatsen, som är tydligt skyltad.

Det finns ett rastbord vid stranden.

En HWC finns i separat byggnad lpå en kulle längs gångvägen som leder in från Snickarehaksvägen.

HWC interiör