Arriesjöns strövområde

Arriesjöns strövområde är en liten grön oas i det storskaliga odlingslandskapet en dryg mil från Malmö. Närheten till både Malmö, Vellinge och Svedala gör området tillgängligt för väldigt många. Det går buss från Malmö som stannar en kilometer från strövområdet och det går cykelbana nästa hela vägen från centrala Malmö. Området har gjorts i ordning inom ramen för ett EU-projekt, och det finns nu stigar för kortare promenader, en stig som går att använda av rullstolsburna och en ridslinga. Här finns utsikts- och fiskeplattformar, grill- och rastplatser, toaletter och en hinderbana för barn.

Tillgänglighegtsinformation

Angöring/P-plats
 

Från utsiktsplattformen får du fin vy 
Foto: Johan Hammar

Allmän information

Arriesjöns strövområde
via väg 101, Skyltat Arriesjön
http://www.skanskalandskap.se/strovomraden/arriesjon/
Stiftelsen Skånska Landskap
Östergatan 15 281 32 Hässleholm
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se