Kullaleden, Kulla-Rulla

Kullabygden är en magnifik del av Skåne. Besök Kullahalvön med sandstränder, klippor och grottor, Kullaberg, fiskelägen, byar och Höganäs stad.  

Kullaleden, 70 km lång, är en del av Skåneleden, som är en cirka 100 mil lång vandringsled. Kullaleden har fått en tillgänglighetsanpassad del, som fått namnet Kulla-Rulla. Denna är 30 kilometer lång och sträcker sig till hälften längs kusten mellan Mölle och Lerberget och till hälften ute i odlingslandskapet mellan Höganäs och Kattarp.

Leden är i huvudsak plan/fri från större nivåskillnader. Underlaget består mestadels av hårdpackat grus eller asfalt; även gräs kan förekomma. Vid vägkorsningar kan betongblock,s. k. "suggor", begränsa passagebredden och upplevas som hinder. På många platser utmed leden finns vilobänkar. Dess antal kommer undan för undan att utökas och vägskyltningen kommer att utökas utmed leden.

Här hittar du badbryggor för alla, med utlåning av badvagnar. 


  

Tillgänglighetsinformation


Mölle - Lerberget - Viken

Startpunkt Mölle
Vandringsleden startar vid f d stationshuset. Handikapparkering finns.
Plant markunderlag, grus och gräs kan förekomma.

Strandbaden,
Angöring och parkering: Handikapparkering finns.
Plant markunderlag, stenlagd gång runt parkering och fram till HWC.

HWC:
Utrymme framför dörr: 150 X 150 cm
Dörröppningsautomatik finns
Fri passagebredd i dörröppning: 85 cm
Total Yta: 217 x 217 cm
Fri manöveryta: 150 x 150 cm
Draghandtag finns på dörrens insida: 77 cm höjd
Toalett, sitthöjd: 47 cm
Armstöd: finns, 77 cm höjd, 57 cm emellan
Handfat: 79 cm hljd
Handduk: 103 cm hljd
Tvål: 100 cm höjd
Klädkrok: 120 resp. 160 cm höjd
Spegels placering: 89 cm i undre kant, 190 cm i övre kant
Larm finns.

Lerbergets hamn
Angöring och parkering: P-platser är omarkerade, Handikapparkering saknas.
Plant markunderlag, asfalt och hårdpackat grus samt gräs.

HWC
Ramp, 2,2 procents lutning, Ledstänger finns.
Avåkningsskydd, 9 cm hög kant.
Utrymme framför dörr: 120 x 125 cm
Total yta: 180 x 200 cm
Fritt rörelseutrymme inne på toaletten: 140 x 200 cm
Trätröskel, höjd  5 cm
Toalettdörrens tyngd vid öppnande: 1 Kg 
Dörren öppnas utåt
Dörrens passagebredd: 85 cm
Draghandtag på dörren saknas
Dörrhandtag: Vred, höjd  100 cm
Toalettstol, sitthöjd: 40 cm, Toalettsitsförhöjare saknas.
Utrymme brevid toalettstolen: 55 cm höger; 60 cm vänster
Armstöd höjd, höger 77 cm
Avstånd till toalettpappershållare 55 cm
Utrymme framför tvättfat: 140 cm x 200 cm
Tvättfatets höjd: 84 cm, fritt utrymme under tvättställ 25 cm
Tvålhållare: 84 cm höjd
Handdukshängare: 110 cm höjd
Engreppsblandare saknas
Golvbeläggningen ej halkfri
Belysning bländfri
Larm saknas 
Klädhängare 155 cm höjd.

Viken

Gräsa brygga
Parkering (omarkerad) intill passage till bastu och brygga.
Passagebredd dörr: 84 cm
Handtagets höjd: 107 cm
Badstol finns att låna: kodlås: 4278
Dusch med sittavsats finns
Ramp ned till badbrygga: 120 cm bred
Ledstänger på ramp: 90 cm höjd 


HWC i Vikens hamn:
Ramp till dörr: 120 x 130 cm
Automatisk dörröppnare finns
Tröskel 1,5 cm
Dörrens passagebredd:86 cm 
Totalyta 235 x 280 cm
Fritt manöverutrymme 210 cm x 190 cm
Toalett sitthöjd: 50 cm
Armstödhöjd: 70 cm; bredd emellan: 54 cm
Handfat höjd: 85 cm
Tvål: 100 cm
Handduk: 110 cm
Klädkrok; 120 cm

HWC i Vikens norra del:
Gångväg 200 m från parkering, 150 m svagtsluttande, 50 m plan väg med stenmjölsbeläggning.
Dörröppningsautomatik finns.
Dörrens passagebredd: 85 cm
Yta utanför dörr: 190 x 300 cm
Totalyta inne: 220 x 220 cm
Fritt manöverutrymme: 120 x 130 cm
Toalett sitthöjd: 48 cm
Armstöd: 8 cm höjd, 57 cm emellan
Handfat, höjd: 80 cm
Tvål höjd; 110 cm
Handduk, höjd: 110 cm
Klädkrok: 120 cm
Spegel: 90-180 cm
Larm finns
 

Höganäs - Kattarp


Rekommenderad startpunkt i Kattarp: vid stationens baksida, Västrabyvägen intill vandringsledens början. Markerade p-platser saknas, parkering längs väg.  
Hinder längs med leden: Vid korsningar och i början/slutet på vandringsvägen finns betongblock av typ "suggor" som förhindrar inkörning med bilar; begränsad passagebredd med plant markunderlag.
Vägbeläggning: asfalt, hårdpackat grus.
Vägens bredd: cirka 2,5 m.


Höganäs - i staden

Kvickbadet
Angöring parkering: Handikapparkering finns.
Markunderlag: asfalt, stenplattor
Handikapptoalett i förrådsbyggnaden endast öppet endast under sommaren.
Vid Kvickbadet finns även handikapptoalett vid Kiosken, öppen året runt.

Toalett vid Kiosken
Slagdörrenöppnas automatiskt utåt.
Utrymme framför dörr: 1,7 x 2 m
Dörren passagemått: 0,85 m; draghandtag saknas
Total yta: 1,80 x 3,20 m
Fritt rörelseutrymme: 0,9 x 2,30 m
Tröskel höjd: 0,3 m
Tröskel material: gummilist & lättmetall
Toalettstols sitthöjd: 44 cm 
Utrymme vänster om toalett: 0,86 m; utrymme höger om toalett: 1,30 m
Armstöd: höger & vänster, höjd: 0,80 m. Bredd mellan armstöden: 0,55 m.
Avstånd till toalettpappershållare: 0,15 m
Spegel i sitthöjd saknas
Tvättfatets höjd: 84 cm; fritt trymme under tvättfat: 40 cm; 
Tvålhållare saknas, 
Handdukshängare: 1 m höjd
Klädhängare saknas
Golvet är halkfritt
Belysning är bländfri.
Larm saknas

Toalett i omklädningsrum

Automatisk dörröppning saknas.
Entrédörren till toalettbyggnaden öppnas inåt, passagebredd: < 1,0 m
Entrédörren till RWC öppnas utåt, passagebredd 0,85 m.
Totalyta: 375 x 206 bm;
Manöverutrymme: 150 x 206 cm
Toalettstols sitthöjd: 48 cm
Armstöd, höjd 80 cm; mellan armstöden 60 cm
Utrymme vid sidan om toalettstolen; vänster: 190 cm; höger: 140 cm
Handfat höjd: 84 cm. fritt under: 45 cm.
Tvål: 100 cm, Tork (auto) 115 m
Spegel saknas.
Klädkrok saknas.
Dusch: Armatur/reglage: 103 cm
Handdusch saknas.

Badstol för utlåning
Nyckel till förrådet hämtas i kiosken.

Badramp
Badramp över sandstranden; lutning 6 - 10, 5 procent

Badbrygga
Från soldäck leder en ramp till vattnet, lutning 6-7 procent
 

Jonstorp Revet - Svanshall Stenbrottet - Farhultsbadet


Vägbeskrivning:
Jonstorp: Följ skyltar mot idrottsplats och badplats.
 
Revets badplats

Vid Revets badplats i Jonstorp finns stor parkeringsyta (omarkerade platser) med fast och jämnt underlag, och toaletter. En är markerad som handikapptoalett och försedd med armstöd vid toaletten samt larm.
 
HWC
 
Yta totalt: 149 x 184 cm
Fri manöveryta: 110 x 115 cm
Toalett, sitthöjd: 47 cm
Friyta vid sidorna av toalett: 100 cm
Armstöd: 78 cm höjd, 61 cm emellan
Handfat: 84 cm höjd
Tvål, höjd: 113 cm
Handdukar, höjd; 112 cm
Spegel: 146-183 cm
Klädkrok: 135cm
Larm finns

Grillplats, Revets badplats
 
På större öppen gräsyta längs förflyttningsvägen finns en öppen grillplats med sittbänkar; samt ett väderskydd med sittbänkar.
 
Sitthöjd vid grillplatsen: 46 cm
Bordets höjd: 72 cm
Ryggstöd saknas på bänkarna (andra bänkar med ryggstöd finns på andra platser på gräsytan)
 
Förflyttningsvägar
 
Gångstråket startar med en kortare sträcka med grövre grus, därefter är det gräs och packat grus.
Längs den fortsatta vägen, 2,4 km fram till stenbrottet i Svanshall;
förflyttar man sig omväxlande mellan gräs, grusade anlagda gångytor, och asfalterade vägar i byarna.

Genom grönytorna förekommer stenar och rötter i vägen. Vissa lutningar förekommer (vid avslutningen av grönytan i Jonstorp ;i båda ändar av Revekroken, och längs den avslutande sträckan fram till stenbrottet).
I Revekroken följer man asfalterad väg genom byn. Vid Gustavs plats finns rast- och grillplats. En kortare gång och cykelväg leder fram till Svanshall.
 
Även genom Svanshall följer man asfalterad väg genom byn. Vissa lutningar förekommer. Rastplats finns vid hamnen. Befintliga toaletter ej anpassade för rörelsehindrade.
 
Längs det sista avsnittet fram till stenbrottet finns även sidolutningar och begränsad passagebredd, 100 cm, där avåkningskant mot intilliggande sluttning saknas. Underlaget är hårt packat stenmjöl.

Farhultsbadet

HWC på grusunderlag, ej markerade platser.
Badstol kan lånas (1 vuxen, 1 barn) låsta under presenning vid HCP-skylt med Kodlås: 421.
Badramp leder över sandstranden ner till vattnet.

HWC

Automatisk dörröppnare finns. 
Dörrens passagebredd: 85 cm
Yta totalt: 226 x 275 cm
Fri yta 180 x 266 cm
Klädkrok: 135 cm och 160 cm
Toalett, sitthöjd: 48 cm
Fri yta vid sidor av toalett: 100 cm
Armstöd: 72 cm höjd, 52 cm emellan
Tvättfat: 77 cm höjd  
Tvål höjd: 105 cm
Tork, autostyrd höjd: 125 cm
Larm finns
 


 

Allmän information

Kullaleden/ Kulla - Rulla
Höganäs Stadshus
Centralgatan 20
26382 Höganäs
Tel: 042-337100
turistbyran@hoganas.se
www.kullaleden.se
https://kullaleden.se/kullarulla/

Kullaleden bjuder på en fantastisk utsikt från Kullaberg in  i Öresund och norra Själland. Här med blick på Mölle. 

Kullaleden följer genom skog och öppna odlingslandskap förbi strand och fiskelägen.

RWC i Förrådsbyggnaden vid Kvickbadet

Kvickbadets badramp över sandstranden

Badbrygga vid Kvickbadets soldäck.

Kulla-Rulla,
en vandringsled för alla.

Grillplats, Revets badplats, Jonstorp

Badrampen vid Farhultsbadet

Gångstråk mot Revekroken

Ny HWC vid Farhultsbadet

HWC vid Vikens hamn