Kullaleden, Kulla-Rulla

Kullabygden är en magnifik del av Skåne. Besök Kullahalvön med sandstränder, klippor och grottor, Kullaberg, fiskelägen, byar och Höganäs stad.  

Kullaleden, 70 km lång, är en del av Skåneleden, som är en cirka 100 mil lång vandringsled. Kullaleden har fått en tillgänglighetsanpassad del, som fått namnet Kulla-Rulla. Denna är 30 kilometer lång och sträcker sig till hälften längs kusten mellan Mölle och Lerberget och till hälften ute i odlingslandskapet mellan Höganäs och Kattarp.

Leden är i huvudsak plan/fri från större nivåskillnader. Underlaget består mestadels av hårdpackat grus eller asfalt; även gräs kan förekomma. Vid vägkorsningar kan betongblock,s. k. "suggor", begränsa passagebredden och upplevas som hinder. På många platser utmed leden finns vilobänkar. Dess antal kommer undan för undan att utökas och vägskyltningen kommer att utökas utmed leden.

Här hittar du badbryggor för alla, med utlåning av badvagnar. 


  

Tillgänglighetsinformation


Mölle - Lerberget - Viken

Startpunkt Mölle
Vandringsleden startar vid f d stationshuset. Handikapparkering finns.
Plant markunderlag, grus och gräs kan förekomma.

Strandbaden,
Angöring och parkering; Parkeringsplatser är omarkerade. Handikapparkering saknas.
Plant markunderlag, hårdpackat grus.
Handikapptoalett med samma utformning som vid Lerbergets hamn, se nedan.

Lerbergets hamn,
Angöring och parkering: P-platser är omarkerade, Handikapparkering saknas.
Plant markunderlag, asfalt och hårdpackat grus samt gräs.

Toalett  
Ramp, 2,2 procents lutning, Ledstänger finns.
Avåkningsskydd, 9 cm hög kant.
Utrymme framför dörr: 120 x 125 cm
Total yta: 180 x 200 cm
Fritt rörelseutrymme inne på toaletten: 140 x 200 cm
Trätröskel, höjd  5 cm
Toalettdörrens tyngd vid öppnande: 1 Kg 
Dörren öppnas utåt
Dörrens passagebredd: 85 cm
Draghandtag på dörren saknas
Dörrhandtag: Vred, höjd  100 cm
Toalettstol, sitthöjd: 40 cm, Toalettsitsförhöjare saknas.
Utrymme brevid toalettstolen: 55 cm höger; 60 cm vänster
Armstöd höjd, höger 77 cm
Avstånd till toalettpappershållare 55 cm
Utrymme framför tvättfat: 140 cm x 200 cm
Tvättfatets höjd: 84 cm, fritt utrymme under tvättställ 25 cm
Tvålhållare: 84 cm höjd
Handdukshängare: 110 cm höjd
Engreppsblandare saknas
Golvbeläggningen ej halkfri
Belysning bländfri
Larm saknas 
Klädhängare 155 cm höjd.

Viken, Lisas brygga

Badbrygga
Från parkering cirka 200 m  på asfaterad/grusad väg och gräsyta till träplatå. 
Badstol finns i trälåda med kodlås: 4278, Grep för borttagning av tång finns i låden.
Ramp i två delar (Trä/Metall) med vilplan emellan, ledstång på vänster sida höjd: 0,93 m,
Avåkningsskydd 3 cm, Lutning: cirka 6 procent.  


HWC cirka 300 m från bryggan.
Dörrens passagebredd: 0,85 m, 
Yta utanför 1,9 x < 3,0 m 
Totalyta 2,2 x 2, 2 m
manöverutrymme 1,2 x 1,3 m
Toalett sitthöjd: 0,48 m
Armstödhöjd: 0,8 m; bredd emellan: 0,57 m
Utrymme höger/vänster om toaletten: 0,90 m
Handfat höjd 0,80 m; fritt under 0,45 m
Tvål: 1,10 m 
Handduk: 1,10 m
Klädkrok; 1,20 m & 1,58 m
Spegel hjd: 0,9 - 1,80 m
Larm finns.
 

Höganäs - Kattarp


Rekommenderad startpunkt i Kattarp: vid stationens baksida, Västrabyvägen intill vandringsledens början. Markerade p-platser saknas, parkering längs väg.  
Hinder längs med leden: Vid korsningar och i början/slutet på vandringsvägen finns betongblock av typ "suggor" som förhindrar inkörning med bilar; begränsad passagebredd med plant markunderlag.
Vägbeläggning: asfalt, hårdpackat grus.
Vägens bredd: cirka 2,5 m.


Höganäs - i staden

Kvickbadet
Angöring parkering: Handikapparkering finns.
Markunderlag: asfalt, stenplattor
Handikapptoalett i förrådsbyggnaden endast öppet endast under sommaren.
Vid Kvickbadet finns även handikapptoalett vid Kiosken, öppen året runt.

Toalett vid Kiosken
Slagdörrenöppnas automatiskt utåt.
Utrymme framför dörr: 1,7 x 2 m
Dörren passagemått: 0,85 m; draghandtag saknas
Total yta: 1,80 x 3,20 m
Fritt rörelseutrymme: 0,9 x 2,30 m
Tröskel höjd: 0,3 m
Tröskel material: gummilist & lättmetall
Toalettstols sitthöjd: 44 cm 
Utrymme vänster om toalett: 0,86 m; utrymme höger om toalett: 1,30 m
Armstöd: höger & vänster, höjd: 0,80 m. Bredd mellan armstöden: 0,55 m.
Avstånd till toalettpappershållare: 0,15 m
Spegel i sitthöjd saknas
Tvättfatets höjd: 84 cm; fritt trymme under tvättfat: 40 cm; 
Tvålhållare saknas, 
Handdukshängare: 1 m höjd
Klädhängare saknas
Golvet är halkfritt
Belysning är bländfri.
Larm saknas

Toaletten i förrådsbyggnaden
Skylt till Toaletterna på utsidan av toalettsbyggnaden saknas.
Automatisk dörröppning saknas.
Entrédörren till toalettbyggnaden öppnas inåt, passagebredd: < 1,0 m

Entrédörren till RWC öppnas utåt, passagebredd 0,85 m.
Totalyta: 3,75 x 2,06 m; Manöverutrymme: 1,50 x 2,06 m

Toalettstols sitthöjd: 0,48 m
Armstöd, höjd 0,80 m; mellan armstöden 0,60 m
Utrymme vid sidan om toalettstolen; vänster: 1,90 m; höger: 1,40 m

Handfat höjd: 0,84 m. fritt under: 0,45 m.
Tvålkopp: 1,0 m, Tork (auto) 1,15 m
Spegel saknas.
Klädkrok saknas.

Dusch: Armatur/reglage: 1,03 m
Handdusch saknas.

Badstol för utlåning
Nyckel till förrådet hämtas i kiosken.

Badramp
Badramp över sandstranden; lutning 6 - 10, 5 procent

Badbrygga
Från soldäck leder en ramp till vattnet, lutning 6-7 procent
 

Jonstorp Revet - Svanshall Stenbrottet - Farhultsbadet


Vägbeskrivning,
Jonstorp: Följ skyltar mot idrottsplats och badplats.
 
Vid Revets badplats i Jonstorp finns stor parkeringsyta (omarkerade platser) med fast och jämnt underlag, och toaletter. En är markerad som handikapptoalett och försedd med armstöd vid toaletten samt larm.
 
Handikapptoalett
 
Det finns en 3 cm hög tröskel som ej är avfasad. Dörren är tung (6 kg) och det saknas automatisk dörröppnare. Draghandtag på dörrens insida saknas.
 
Fritt passagemått i dörren: 80 cm när dörren står helt uppställd.
Total yta: 149 x 184 cm
Fri vändyta: 110 x 115 cm
Toalett, sitthöjd: 47 cm
Armstöd: finns på båda sidor, 78 cm höjd, och 61 cm emellan
Handfatets höjd: 84 cm
Tvålens placering: 113 cm
Spegelns placering: 146 cm i nedre kant, 183 cm i övre kant
Handdukarnas placeringshöjd: 112 cm
Toalettpapper finns på ena armstödet vid toaletten
Klädkrokens höjd: 135 cm
Larm finns
 
Grillplats, Revets badplats
 
På större öppen gräsyta längs förflyttningsvägen finns en öppen grillplats med sittbänkar; samt ett väderskydd med sittbänkar.
 
Sitthöjd vid grillplatsen: 46 cm
Bordets höjd: 72 cm
Ryggstöd saknas på bänkarna (andra bänkar med ryggstöd finns på andra platser på gräsytan)
 
 
Förflyttningsvägar
 
Gångstråket startar med en kortare sträcka med grövre grus, därefter är det gräs och packat grus.
Längs den fortsatta vägen, 2,4 km fram till stenbrottet i Svanshall;
förflyttar man sig omväxlande mellan gräs, grusade anlagda gångytor, och asfalterade vägar i byarna.

Genom grönytorna förekommer stenar och rötter i vägen. Vissa lutningar förekommer (vid avslutningen av grönytan i Jonstorp ;i båda ändar av Revekroken, och längs den avslutande sträckan fram till stenbrottet).
I Revekroken följer man asfalterad väg genom byn. Vid Gustavs plats finns rast- och grillplats. En kortare gång och cykelväg leder fram till Svanshall.
 
Även genom Svanshall följer man asfalterad väg genom byn. Vissa lutningar förekommer. Rastplats finns vid hamnen. Befintliga toaletter ej anpassade för rörelsehindrade.
 
Längs det sista avsnittet fram till stenbrottet finns även sidolutningar och begränsad passagebredd, 100 cm, där avåkningskant mot intilliggande sluttning saknas. Underlaget är hårt packat stenmjöl.

Farhultsbadet

Parkering på grusunderlag, ej markerade platser.

Badstol kan lånas (1 vuxen, 1 barn) låsta under presenning vid HCP-skylt med Kodlås: 421.
Badramp leder över sandstranden ner till vattnet.

HWC

Automatisk dörröppnare finns. 
Fri yta framför dörr  <1,5 x 1,5 m, markens lytning 4,5 - 6,8 procent
Draghandtag saknas 
Tröskel 2 cm
passagebredd: 0,85 m
Fri yta 1,20 x 2,0 m
Klädkrok: 1,35 m och 1,60 m
Tolettsolens sitthöjd: 0,5 m
Armstöd: 0,7 m, emellan: 0,54 m
Toalettpapper fäst vid armstöd.
Tvättfat: 0,77 m, Fotocell syrt armatur
Tvålkopp höjd: 1,0 m
Tork, autostyrd höjd: 1,10 m
 


 

Allmän information

Kullaleden/ Kulla - Rulla
Höganäs Stadshus
Centralgatan 20
26382 Höganäs
Tel: 042-337100
turistbyran@hoganas.se
www.kullaleden.se
http://kommed-kullarulla.se

Kullaleden bjuder på en fantastisk utsikt från Kullaberg in  i Öresund och norra Själland. Här med blick på Mölle. 

Kullaleden följer genom skog och öppna odlingslandskap förbi strand och fiskelägen.

Badstol och grep finns i trälådan vid Lisas Brygga.

Lisas Brygga, tången som flutit upp på bryggan kan tas bort med grepen som finns i trälådan.

RWC i Förrådsbyggnaden vid Kvickbadet

Kvickbadets badramp över sandstranden

Badbrygga vid Kvickbadets soldäck.

Kulla-Rulla,
en vandringsled för alla.

Handikapptoalett vid parkeringen, Jonstorp Revets badplats

Grillplats, Revets badplats, Jonstorp

Badrampen vid Farhultsbadet

Gångstråk mot Revekroken

Rastplats vid Svanshall