Svenska equality

Verksamheten startade 1995 som en liten förening som under namnet Turism för alla i Sverige samarbetade med organisationer och företag runt om i Europa för att bygga upp tillgänglig turism också i Sverige.

1999 startades tillgänglighetsdatabasen Equality. Sedan dess har flera tusen verksamheter inom besöksnäringen genomgått vår tillgänglighetsinventering och kunnat marknadsföra sin verksamhet gentemot turister med extra behov av tillgänglighet. Sedan 2004 drivs tillgänglighetsdatabasen av Svenska Equality. Vi samarbetar fortfarande med många andra aktörer runt om i Europa och världen för att gemensamt underlätta för alla dem som behöver god tillgänglighet och pålitlig tillgänglighetsinformation.

Vi är medlemmar av ENAT, European Network for accessible tourism.

Ett Samhälle för alla

Ett samhälle för alla är boken som är skriven av Lilian Müller -  grundaren av svenska EQUALITY. Här får du tips och information om hur ett strategiskt tillgänglighetsarbete kan bedrivas i offentlig och privat sektor.
Vikten av ett helhetstänkande och att planera utifrån ett design för alla-perspektiv beskrivs.
 
Boken riktas till företagare, politiker, offentligt anställda tjänstemän, fastighetsägare, arkitekter och övriga verksamma inom byggbranschen, utbildare eller som på andra sätt behöver stöd i tillgänglighetsfrågor i sin yrkesroll.