Våra tjänster

Vi erbjuder heltäckande service till våra uppdragsgivare. Våra egna tjänster kan du läsa om här nedan, och utöver detta samarbetar vi med en lång rad kvalificerade företag som kan erbjuda övriga tjänster inom tillgänglighetsområdet. 

TILLGÄNGLIGHETSINVENTERINGAR OCH ANALYSER


Vi utför heltäckande tillgänglighetsinventeringar (inom alla områden som berör byggnation, stadsplanering, naturområden, transporter, turismanläggningar, kultur m m) ; och erbjuder tillgänglighetsanalyser, åtgärdsrapporter, förslag till handlingsplaner, tillgänglighetsplaner inkl.  kostnadskalkyler med mera.

RÅDGIVNING

 

Vi erbjuder rådgivning inom alla områden där tillgänglighet för alla berörs, ex att hitta bra lösningar både i nyare eller äldre byggnader, utomhusmiljöer; bra produkter och leverantörer för tillgänglighetslösningar; råd och stöd samt ritningsgranskningar vid nybyggnation eller ombyggnad; kommunikation med ansvariga myndigheter m. m.

MARKNADSFÖRING, BOKNINGAR

 

Vi marknadsför turistanläggningar, besöksmål, destinationer, städer och orter ur ett tillgänglighetsperspektiv; genom direktkontakter med kunder, vår databas på www.equality.se;  medverkan på mässor i Sverige och internationellt, genom samverkan med partners i och utanför Sverige som ex ENAT och Access Sweden, web och tryckta broschyrer m m.

UTBILDNINGAR / FÖRELÄSNINGAR

Vi håller föreläsningar om tillgänglighet för ledning och anställda inom privat och offentlig sektor, studerande på utbildningar med koppling till turism, arkitektur/design, stadsplanering m fl, och kan skräddarsy utbildningsinsatser, längre eller kortare, där teori och praktik varvas. Vi anlitas ofta som föreläsare vid konferenser i Sverige och utomlands. 

Vi skräddarsyr utbildningar för dina behov: tillgänglighetsvetande är viktigt för alla personalkategorier och brancher. Halv- eller heldagsseminarier, kurspaket, konferenser - kontakta oss för förslag och prisuppgift!

Uppdragsgivare

Vi arbetar för såväl offentliga som privata uppdragsgivare. Vi har utfört tjänster bland annat till en lång rad svenska kommuner, regioner, destinations-utvecklingsbolag, företag inom turism och handel, utbildningsanordnare m fl.

Kontakta oss om du vill ha våra referenser, eller ta del av tidigare rapporter och produkter.