Vedby strövområde
 

Vedby Strövområde ligger strax öster om Klippan. Här finns en fantastisk blandskog att vandra i. Här har det länge funnits ett småskaligt jordbrukslandskap. Tre vandringsleder bjuder in till att bekanta sig med skogen. Gångstråkens markbeläggning är ojämn och lämpar sig till viss del, begränsad, för rullstol eller barnvagn.

Tillgänglighetsinformation

Angöring/P-plats
Parkeringsplatser                                   cirka 20, ej uppmärkta
Markbeläggningen                                 ojämn, hårdpackat grus
Fri från lutning

Toalett/TC
Skyltning                                                 Visuellt skylt vid dörren
Dörrens Passagebredd                           87 cm
Metallramp framför dörr                          10-13 % lutning.
Dörren kan var svår att öppna p g a lutning.
Draghandtag                                            saknas.
Totalytan:                                                 2,15 x 2,15 m
Fritt utrymme                                            minst 90 cm på var sida
Armstöd höjd                                            80 cm höjd   
Avstånd mellan armstöd                           60 cm
Sitthöjden                                                  46 cm.
Toalettpappershållare:                              på toalettstolens armstöd.

Informationsplats
Informationsskyltens höjd                         1,6 m  

 
Rastplats/Grillplats
Markbeläggningen:                                     ojämn hårdpackat grus.
Ställpltser:                                                   vid bordets kortsida. 
Grillplatsens eldstad:                                   bänkar hindrar framkommligheten

Gångvägar/stigar/vandringsstråk, Lärkstigen
Markbeläggning,                                         hårdpackat grus, stenkross,                                                                                    stenar, stenblock, rötter.
lutning:                                                        upp till 16 %.
Bredd:                                                         1,5 m.


  

Allmän Information

Vedby Strövområde

Hitta hit med bil:

Öster om Klippan, från Oderljungavägen är det skyltat mot Vedby Strövområde.

GPS till parkeringsplatsen:
WGS84DDM 56°8.941'N,13°11.228'ERT906227613, (1337298)

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör
Tel: 044-3093939
E-post: info@skanskalandskap.se
www.skanskalandskap.se
 

TC vid Vedby plats.

Rastplats vid Vedby Strövområde

Lärkstigen (röd) har en varierande markbeläggning. Med start från Parkeringe: hård packat grus, övergår till stenkross, längre fram hindrar stenar, rötter och stenblock framkommligheten.