Snogeholms Strövområde, Östra Området

Söder om Sjöbo, mellan de tre sjöarna Sövdesjön, Snogeholmssjön och Ellestadssjön, ligger det natursköna Snogeholms strövområde. Det varierade landskapet med värdefulla våtmarker, barrskogar, lövskogar och öppna hagmarker ger en ovanligt artrik miljö. De tre sjöarna bidrar även till ett unikt fågelliv med framförallt en stor rikedom av rovfåglar och gäss.


Inom det östra området finns två tillgängliggjorda stigar. En går mellan Gydarp och Tockarp i norra delen av området. Den andra stigen, Fiskehusslingan, går i en slinga i nordöstra delen vid Snoholmsjöns strand.


Flera grillplatser och fiskebryggor är också tillgängliga. Det finns många med bil farbara vägar för att ta sig runt och uppleva olika delar av strövområdet.


Vissa uthyrningsstugor är tillgägnliga för rullstolsburna med hjälp. Två lägergårdar, som också fungerar bra för rörelsehindrade, finns på området.

Tillgänglighetsinformation


Fiskarhusslingan vid Snogeholmssjön,

Angöring/Parkering

Markbeläggning av hårdpackat grus, Orienteringstavla, höjd: 175 - 200 cm

Vandringsleden
Vägbeläggning av hårdpackat grus, Lutning kortare sträckor: 2 - 13 procent, vägens längd:  1.500 m;
 

Rastplats/Grillplats vid Sjögården
Rastbänk, sitthöjd: 56 cm,  bordshöjd 85 cm, plats under bordsskivan: 65 cm

Fiskebrygga
Skyddskant: 7 cm
skarv: 10 cm mellan ytbeläggningen på vägbeläggningen ut till bryggan.
  

RWC, Fiskarshusslingan, Tockarp, Toaletter

Utrymme framför dörr: 200 x 200 cm,  bakom dörr :110 x 100 cm, Total yta: 200 x 200 cm;
Fritt rörelseutrymme: 110 x 100 cm; Lättmetalltröskel höjd: 3 cm.
Slagdörr, passagebredd: 87 cm, öppnas utåt;
Toalettstol, höjd: 44 cm, Utrymme vänster om toalett :100 cm,  höger om toalett :40 cm;
Manöverutrymme framför toalett: 110 x 100 cm; Armstöd finns, höjd: 87 cm, bredd: 65 cm;
Avstånd till toalettpappershållare: 40 cm; 
Tvättfat, utrymme framför: 110 x 100 cm, höjd: 85 cm, fritt utrymme under: 24 cm;
Tvålhållare, höjd: 120 cm; Handdukshängare höjd: 130 cm;

RWC, vid Sjögården, Fiskarhusslingan 
Utrymme framför dörr: 150 x 150, bakom dörr 130 cm
tröskel: 4 cm, dörr uppställningsbar, passage bredd 90 cm, 
Total  yta: 220 x 220 cm
Toa stitt höjd: 50 cm, 
armstöd: vä: 86 cm
avstånd toapapper: 50 cm
Tvättfat: 85 cm; Tvål: 100 cm, handdukspappershållare: 120 cm
Ljusknapp: 100 cm, papperskorg under handukspappershållaren,
Spegel saknas, Skötbird finns.
 

Boende i Snogeholms strövområde

Orehus ligger i områdets utkant med skogen som granne.
Två sovrum och ett kök med standard utrustning. 
Matbordet 70 cm/höjd med plats för åtta.
Angöring avstånd från p-plats, 2 m till entré.
Markbeläggning: grus hårdpackat, Entréramp lutning 7,5 procent  
Entrédörrens passagebred 83 cm, Utrymme framför & bakom: 150 cm
Slagdörr, öppnas utåt; Dörrhandtag, höjd 130 cm
Trätröskel med varierande nivåskillnad mellan 0,5 till 3,5 cm
Badrumsdörr, slagdörr, öppnas utåt, passagebredd 78 cm. Handtag höjd: 110cm; Tröskel 2,5 cm
Badrummets totalyta: 290 x 275 cm,
Toalettstol, sitthöjd: 51 cm; utrymme Vä & Hö 90 cm; utrymme framför 150 cm; armstöd Hö & Vä, höjd: 70 cm, bredd mellan armstöden 55 cm. Toapapper vid armstöd.
Tvättfat, utrymme framför: 80 cm, höjd: 85 cm, fritt under: 26 cm / 77 cm; Tvål: 85 cm, Handduk: 115 cm
Dusch: Yta 100 x 100 cm, Engreppsblandare/Termostat: 110 cm, duchstång upp till 225 cm, Handduk: 165 cm, Duschstol vid behov. 
Det uppmätta dubbelrummet, 2 sängar, dörr öppnas inåt , 78 cm passagebredd. Utrymmet framför & bakom dörr: 150 x 150 cm. Lättmetaltröskel: 0,5 cm. Rummets totalyta:
280 x310 cm, Minsta passagebredd i rummet; 95 cm, Strömbrytare, höjd 100 cm;
Sängens höjd 55 cm, fritt under 23 cm, Resårbotten;  sittmöbel höjd: 46 cm
Sällskapsutrymmen flyttbar möblering.

Jocksborg lämplig för rullstol. Och för dig som inte tål pälsdjur.  Standardkök. Matbord 70 cm.
Angöring, P-plats 2 m från Entré. Markbeläggning: asfalt. Rampmed lutning från 7,7 procent till 8,4 procent.
Entréslagdörr, öppnas utåt, Vändyta framför & bakom: 150 x 150 cm;
passagebredd 74 cm. Tröskelhöjd: 4,5 cm;
Det uppmätta Dubbelrumet:  2 sängar, Slagdörr öppnas inåt, trätröskel 3 cm, passagebred: 78 cm. utrymme framför dörr: 150 x 150, bakom dörr: 120 x 150 cm. Säng, höjd 52 cm, fritt under 25 cm. Resårbotten; Strömbrytare: 100 cm.
Badrummet totalyta: 230 x 145 cm, Trätrösket: 1 cm, Slagdörr öppnas utåt, passagebredd: 77 cm;
Toalettstol sitthöjd: 50 cm, Utrymme Vä: 45 cm, Hö: 60 cm. Armstöd Hö & Vä, höjd: 70 cm, bredd mellan armstöden 55 cm. Toalettpapper vid armstöd.  
Tvättfat höjd 85 cm, fritt under 26 cm / 77 cm, Tvål 85 cm.Handduk: 110 cm, Spegel i sitthöjd.
Dusch yta: 100 x 110 cm, Engreppsblandare/Termostat: 110 cm, duschstång upp till 225 cm. Handduk: 160 cm. Duschstol vid behov.
Sällskapsutrymmen flyttbar möblering.

Raftarp Mitt i strövområdet, omgivet av öppna ängar och skir lövskog, ligger Raftarp med plats för 6-8 gäster. Lämplig för dig med rullstol. Standardkök, Matbord, 70 cm, för 10 personer.
Angöring/P-plats 2 m till entré. Hårdpackat grus. Ramp 11,2 procent lutning.
Entrédörren öppnas utåt: tyngd: 2,5 Kg. vänyta framför dörr 150 x 150 cm, bakom dörr: 125 x 150 cm. Tröskel: 2,5 cm, passagebredd 76 cm.
Det uppmätta dubbelrummet: 2 sängar, Slagdörr öppnas inåt, passagebredd 88 cm, utrymme framför dörr 150 x 150 cm, bakom dörr: 115 x 150 cm, totalyta: 407 x 227 cm. Minst passagdredd: 150 cm. Strömbrytare 100 cm. 
Säng sitthöjd 48 cm, Resårbotten, fritt under 23 cm.
Badrummet totalyta 220 x 213 cm, Lättmetaltröske 0,2 cm, Manöverutrymme framför/bakom: 150 x 150 cm. Slagdörr öppnas utåt, Draghandtag finns.
Toalettstol sitthöjd 51 cm. Utrymme Vä 90 cm, Hö 50 cm. framför 120 cm. Armstöd Hö & Vä 70 cm. Bredd mellan armstöden 55 cm. Toalettpappershållare vid armstöd.
Tvättfat: höjd 85 cm, fritt under 26 / 77 cm. Tvål: 85 cm. Handduk: 120 cm.
Dusch: Yta 90 x 90 cm. Engreppsblandare/Termostat: 110 cm, Duschstångslängd upp till 226 cm.
Duschstol vid behov.
Sällskapsutrymmen flyttbar möblering.
 

Gydarps Lägergård enklare boende. Rullstolsentré från baksidan, passagebredd 86 cm, tröskel varierande nivåskillnad 4,5 cm.
Dörrpassagebredd till sovavdelning 78 cm. Säng, Ribbotten, 48 cm. fritt under 22 cm. Matbord i Kök 90 cm. 
Badrum totalyta 210 x 167 cm. Toalettstol sitthöjd 49 cm, Utrymme Vä 120 cm, Hö 45 cm. Armstöd Hö & Vä 70 cm; Bredd mellan armstöd 55 cm. Dusch 100 x 100 cm. Engreppsblandare/Termostat 100 cm; Duschstång upp till 220 cm.
Duschstol vid behov.
 

 

Allmän information

Snogeholm Strövområde

Sjöbo

http://www.skanskalandskap.se/
strovomraden/snogeholm/
 

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se

Informationstavlan vid parkeringsplatsen i Östra området, vid Fiskarhusslingan. 

Rastplats och Grillplats vid Sjögåden har mycket god tillgänlighet.

Fiskarhusslingan med hårt packat grus går nära Snogeholmssjön.

Stigen leder förbi en tillgänlig fiskebrygga.

Utmed Fiskarhusslingan finns två RWC.