Rögle Dammar

Rögle dammar ligger i västra delen av Skrylle Naturreservat.
Vid den första dammen, längst österut, finns en tillgänglig fiskebrygga och HWC.

Information om tillgänglighet.

Angöring/parkering

Parkeringsplats (omarkerade platser på grusbeläggning) finns intill stora vägen, ca 100 m från bryggan. 
I anslutning till bryggan och expeditionen finns en skyltad parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning och särskilt parkeringstillstånd. 

Bryggor

Det finns två bryggor vid dammen. 
Den första bryggan vid infarten har trappsteg och en alternativ ramp ned. På bryggan finns sittbänkar, och avåkningsskydd.
Den bortre långa bryggan har bänkar på bryggan. Här finns vid början en nivåskillnad på 17 cm. 
Kontrastmarkeringar saknas.

Toalett

En torrklosett finns i byggnad intill bryggorna.
En ramp 2 delad ramp leder upp till ingången.
Rampens lutning; 11 %
Ledstänger finns på höjd: 0, 7 och 0,9 m
Kontrastmarkeringr saknas på ramp och trappa.
Dörrens passagebredd: 0,8 m
Dörren har en dörrstängare och är tung att öppna.
Totalyta: 2,47 x 2,50 m
Toalettens sitthöjd: 54 cm
Armstöd finns på båda sidor, höjd: 0,8 m, utrymme emellan 0,68 m. 
Avstånd till toalettpappershållare: 0,45 m, 
Handdukshållare, höjd: 0,95 m  
Tvättfat, höjd: 0,80 m, fritt utrymme under 0,2 m, 
Spegel, höjd: 1,04-1,50 m
Tvålhållare, höjd: 1 m; 
Belysning finns.

Skyltning

Informationstavlor finns på parkeringsplatsen vid infarten mot dammarna.

Övrigt

Till expeditionen leder några trappsteg, ledstänger saknas. Ringklocka finns inte, men dörren står oftast öppen så att man kan komma i kontakt med personal.
Tillsynspersonal nås under öppettider vid expeditionen och via tel: 046-58753.
 

En nybyggd brygga med ramp och sittplatser finns nu vid Rögle dammar.

Möjlighet att parkera för personer med rörelsenedsättning och särskilt parkeringstillstånd, finns direkt intill bryggan.

En torrklosett finns i byggnad intill.