Ottenby Naturum

Ottenby Naturreservat bär på arvet från den kungliga jaktpark som anlades här i mitten av 1550-talet (Hjortarna finns kvar!) Ottenby är mest känt för flyttfåglarna, fågelstationen och Långe Jan.

Men den speciella atmosfär som kännetecknar en udde vid havet - dofterna, ljuset, vågbruset, landet som "upphör" och drömmen om det okända bortom horisonten, bidrar mycket till platsens attraktionskraft.

 

Här finns lättillgängliga utställningar i naturum Ottenby. Ljud att lyssna på eller fåglar på film, av trä, eller naturliga att titta (och känna) på. Restaurang Fågel Blå (vägg i vägg med naturum) är specialiserad på det öländska köket med lamm, fisk och hjort från orten.

 

Utanför finns fyren Långe Jan och Ottenby fågelstation. Guidningar går att få, både i naturum och fågelstationen. I reservatet finns ett fågeltorn och en 700 m lång spång, som leder ut över strandängen ner till stranden, som är anpassade för rörelsehindrade.

Tillgänglighetsinformation

Angöring/P-plats
 

Avstånd till entré (angöring): 5-10 m
Avstånd till entré (p-plats):  180 m

Markbeläggning: Ojämn beläggning, löst grus 


Förflyttningvägar utomhus (från p-plats till Naturum)

Markbeläggning: hårdpackat grus
Vägens bredd: 4 m
Vägens längd: 180 m

Förflyttningsvägar utomhus (i anslutning till Naturum)
Markbeläggning: ojämna plattor Ölands Natursten, Gräs och Grus

Naturum Entré

Vändyta framför dörr: 130 x 286 cm
Vändyta bakom dörr: 150 x 150 cm
Vindfång/entrésluss (som under säsong står öppen)
Fri passagebredd i dörr: 84 cm
Tröskel: 0 cm
Belysning: Bländfri jämn, hela ytan upplyst
Automatisk dörröppnare finns


Reception/Biljettkassa

Manöveryta framför disk: 150 x 150 cm
Diskens höjd: 120/80 cm
Flyttbar kortläsare
 

Handikapptoalett i annan byggnad vid sidan av Naturum

Utrymme framför dörr: 150 x 150 cm
Utrymme bakom dörr: 90 x 150 cm
Total yta: 195 x 202 cm
Fritt manöverutrymme i rummet: 114 x 150 cm
Tröskelhöjd: 1 cm (trä)
Automatisk dörröppnare finns 105 cm höjd (insidan)
Fri passagebredd: 82 cm
Dörren öppnas utåt
Draghandtag på dörrens insida: höjd: 80 cm, längd 40 cm
Dörrhandtag, höjd: 105 cm
Toalettstol, sitthöjd: 48 cm
Fritt utrymme vänster om toalett: 55 cm
Fritt utrymme höger om toalett: 72 cm
Fritt manöverutrymme framför toalett: 110 x 150 cm
Armstöd finns på båda sidor, höjd: 80 cm, bredd emellan 58 cm
Avstånd till toalettpappershållare: 60 cm
Spegel höjd i nedre kant: 100 cm
Tvättfat, utrymme framför: 150 x 110 cm
Tvättfat, höjd: 88 cm
fritt utrymme under tvättfat: 20 (djup)  73 cm (höjd)
Tvålhållare, placeringshöjd: 100 cm
Handdukshängare, höjd: 100 cm
Klädhängare, höjd: 160 cm
Strömbrytare, höjd: 100 cm 


Förflyttningsvägar inomhus

Korridorer, bredd: 150 cm
Fritt manöverutrymme, övriga passager: 99 cm
Inga nivåskillnader.
Skyltning: visuell, bilder/symboler
Skyltar delvis läsliga i sitthöjd, har kontrasterande färger, 
Skyltar, texthöjd: 75 - 190 cm
Text storlek texter 4 mm
högre skyltar 7 mm
(70) 120-160 

 

Utställningsrum

Bord med föremål & texter 80 cm höjd (bordet)
                                            85 cm höjd (föremål)

Hinder: det finns utskjutande föremål.
Skyltning: texthöjd: 75-180 cm
Utställda objekten, höjd : 20 - 400 cm 
RWC finns i byggnad bredvid
 

Konferensutrymme/Samlingsrum

Dörr, fri passagebredd:  110 cm
Utrymme framför dörr: 150 x 150 cm
Utrymme bakom dörr: 150 x 150 cm
Dörrhandtag, höjd: 102 cm
Dörren öppnas utåt
70 sittplatser i konferenssal. Det finns möjligt att möblera om.
Manöverknappar, höjd:  138 cm (bildspel)
 


Förflyttningvägar utomhus

Markbeläggning: Ojämn, stenlagd gångväg
Vägens bredd:  300 cm
Vägens längd:  20 - 60 m 
 

Restaurang Fågel Blå
 

Automatisk dörröppnare finns vid entré
Entré, fri passagebredd: 88 cm
Antal platser: 40 platser
Självbetjäningsdiskar, höjd:  84 cm, fritt utrymme under 10 cm.
Minsta passagebredd: 100 cm
Det finns möjlighet att möblera om bord
RWC finns i annan byggnad vid sidan av Naturum

Matsäcksstugan

Ramp

8,6 % Lutning
Ledstång på ena sidan, 80 cm höjd
springor i underlaget upp till 1 cm
vilplan 180 x 168 cm
automatisk dörröppnare, 80 cm höjd, 24 cm från dörrblad.
Trappor finns.
Dörrbredd: 80 cm

Butiken

Entré med 3 trappsteg, ledstänger på båda sidor,                                                ej lämplig för rullstol o/e rullator
Disk 90 cm höjd 
Hyllors höjd 10 cm - 200 cm 
 

Fågeltorn Schäferiängarna, 

Ramp 

Manöveryta framför ramp: 150 x 150 cm
Efter ramp/samt vilplan: 150 x 150 cm
Längd, totalt:  400 cm
Rampens bredd: 125 cm
Höjdskillnad som rampen överbryggar: 50 cm
Ledstänger finns på ena sidan;
Ytstruktur: stenlagd, ojämn beläggning

Fyren Långe Jan
172 + 24 trappsteg
Ledstång på ena sidan 
viloplan saknas 
Du som inte ska besöka Långe Jan har ett alternativ att se utsikten med 
´LIVE´bilder direktsända från kamera på toppen av fyren, inne i Naturum.
 

Allmän information

Ottenby Naturreservat och Naturum

Öland

Ottenby 401

38664 Degerhamn

naturum@ottenby.se

http://www.birdlife.se/naturum-ottenby/start

0485- 66 12 00