Måryd strövområde

På Romeleåsens sluttning, nordöst om Skrylle naturreservat finns Måryd strövområde.

Information om tillgänglighet

Angöring/parkering

En stor grusbelagd parkeringsplats finns vid ankomst till området. En p-plats är markerad för personer med rörelsenedsättning, närmast ingången till området.

Gångvägar

En färist vid ingången till området har stora öppningar i träkonstruktionen, och kan vara svår att passera.

Därefter har stigen hårt packad beläggning av stenmjöl/grus med inslag av gräs.
Vägen är minst 100 cm bred till en början, och blir så småningom bredare (ca 220 cm).
Vägen längs med stora dammen är grusad och plan.

Lutningar

Det finns ett flertal lutningar längs vägen mot dammarna, flera av dem överstiger 8 %. På den första sträckan efter färisten finns en lutning i ca 15 m på 11-15 %.
Därefter följer uppförslut i ca 100 m med lutningar mellan 8 och 15 %. Efter ett plant avsnitt kommer nedförslut i omgångar i ca 100 m med 5-13 % lutningar.
Ned mot dammarna följer ytterligare nerförslut, 13-16,5% lutning.

Bänkar

Grillplatser


En grillplats och rastbord finns placerad i gräset till höger efter första uppförslutet. Det finns öppna sidor på kortsidorna av rastbordet och bland bänkarna intill grillplatsen. Området är gräsbevuxet och har ojämnt markunderlag med lutningar i längs- och sidoriktning. 

Vid bortre sidan av stora dammen finns rastbord och gripplats. Det är öppna sidor vid rastbordens kortsidor och öppningar i bänkar intill grillplatsen.

Skyltning

Skyltning med information om området finns på längst in på parkeringsplatsen.
texter är placerade på upp till 160-170 cm höjd.

Toalett

En torrklosett finns längs in på parkeringsplatsen, vid skyltar och sopkärl.
ingången är begränsad av stenblock men passagen håller 1 m bredd.  
Fri passagebredd i dörröppningen är 81 cm. Draghandtag på dörren saknas.
Det finns en hake som lås.
Den fria ytan inne i HTC är 150 x 170 cm.
Sitthöjden på toaletten är 48 cm.
Toalettpapper är fäst i behållare på väggen, på ca 120 cm höjd.
Det finns en ledstång på väggen runtom toaletten. Armstöd vid toaletten saknas.
Behållare för skumtvål finns på väggen i ena hörnet, på 150 cm höjd.

En del av stigen från parkering mot dammarna.

Färisten vid ingång till området.

Rastbord och grillplats vid stora dammen.

Interiör från torrklosett.