Klåveröds Strövområde


Klåveröds strövområde ligger på Söderåsen, granne med nationalparken, mellan Kågeröd och Ljungbyhed. Här möter man en varierad terräng. Det är ett spännande landskap med mäktiga raviner och djupa granskogar. Här finns bekväma strövstigar och rastplatser, fiskeplatser, observationstorn, grillplatser, övernattningsmöjligheter och under vintertid både skidterräng och tefatsbacke.
I området finns det många möjligheter för alla att få fina naturupplevelser, och här finns
många farbara bilvägar för att ta sig runt och uppleva olika delar av strövområdet.

Tillgänglighetsinformation


Västra delen av området (mot Stenestad)

Här finns parkeringsplatser (omärkta); ett vindskydd, toaletter inklusive handikapptoalett och en informationsskylt. Vid vindskyddet börjar stigen Höjehall, 2,8 km lång i kuperad terräng, där det förekommer stenar och rötter i vägen samt nivåskillnader.

Handikapptoalett

Ingen nivåskillnad  till entrén, metallramp överbryggar ojämnheter i mark. Grusbelagd plats framför toaletthuset.
Fri yta inne: 1,40 x 1,60 m
Armstöd finns på vänster sida, ledstång på väggen på toalettens högra sida,
Sitthöjd toalett: 50 cm
Avstånd till toalettpapper: 20 cm
Klädkrokars höjd: 1,10 respektive 1,65 m
Tvättmöjlighet saknas.

Toaletten är låsbar.

Tranerödsmosse

 

Handikapptoalett:
Fri yta innanför dörren: 164 x 156 cm;
passagebredd: 85 cm, dörren öppnas utåt;
Toalettstol, sitthöjd: 53 cm; 
Utrymme vänster om toalett :100 cm; 

Armstöd finns, höjd: 80 cm, bredd emellan: 56 cm.
Avstånd till toalettpappershållare: 10 cm; 
Tvättmöjlighet saknas.
 

Förflyttningväg:
Beläggning:  grus, gräs/skogsstig, stora nivåskillnader finns.

Lutning: <20 %; Lutning i sidled: <10 %;
Vägens bredd: <70 cm, längd:  <60 m, hinder i gångväg: rötter och stenar;
Utställningsskyltar och vilmöjligheter finns vid grillplats.
 
Fiskestugan


Parkeringsplatser (ej markerade) ca 25 m från övernattningsstugan.
Övernattningsstuga med eldstad. Ej belysning. Bänkar längs väggarna.

Entré Vändyta framför dörr 150 x 150 cm, bakom dörr : >100 x 100 cm;
Slagdörr öppnas utåt, passagebredd: 70 cm; tröskel höjd: 8 cm.

Handikapptoalett:
Utrymme framför dörr 150 x 150 cm, bakom dörr: 138 x 140 cm.
Slagdörr öppnas utåt, passagebredd: 85 cm,
Draghandtag på dörr, höjd:  81 cm;  Spegel finns i sitthöjd.
Toalettstol, sitthöjd: 53 cm, utrymme vänster om toalett: 100 cm;

Armstöd finns. 
Klädhängares höjd: 97 cm;

Avstånd till toalettpappershållare 35 cm
Tvättmöjlighet saknas.


Vid dammen
Handikapparkeringsplatser finns (skyltad med ej begränsad yta).
Möjlighet att komma fram till Dammens kant, men brygga eller fiskeplattform saknas.
Kuperad terrräng runt Dammen.

Övernattningsstuga med eldstad intill Dammen.

Allmän Information

Klåveröd

Ljungbyhed
http://www.skanskalandskap.se/
strovomraden/klaverod/

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se

Koordinater:
Dammen:
WGS84 DDM 56°2.107'N, 13°10.859'E
RT90 6214950, 1336434

Toalett i västra delen av området (Höjehall)

Vindskydd med eldstad. Västra delen.