Järavallens Strövområde


Järavallen vid Lundåkrabukten är ett natureservat med skog, mosse, sjöar, ängar och strand alldeles intill Öresund och Lundåkrabukten. Inom området finns motionsspår av olika längder, en tillgänglighetsanpassad fågelplattform vid Öresund, grillplatser, en liten badsjö m m.
Området är relativt flackt, det går att nå med bil och det finns möjlighet att förflytta sig med bil från den västra till den östra sidan av området.

Tillgänglighetsinformation

Angöring/parkeringsplatser

Fågelplattformen vid Öresund: Parkeringsplatser finns intill vägen vid sidan av handikapptoalett, handikapparkering markerad med skylt.  

Vid Järavallens strövområde finns obegränsade platser för parkering intill starten av stigarna. Två platser intill den tillgängliga stigens start är markerade som HCP.

Vid badsjön finns parkeringsplatser både norrut och söderut från infarten.

Markbeläggning är grus och hårt packat stenmjöl.

Toaletter

Handikapptoaletter finns dels vid parkeringen till fågelplattformen och vid stora parkeringen vid strövområdet.

Toaletten vid fågelplattformen nås via en träspång med ramp som utjämnar höjdskillnaden mellan mark och toalett (ingen tröskel) Spångens lutning är 6 %.

Fritt utrymme inne på toaletten: 1,40 x 2 m.
Total yta: 2,17 x 2,20 m
Dörrens passagebredd: 91 cm (öppnas utåt)
Draghandtag: saknas
Höjd till dörrens handtag: 1,15 m
Toalettens sitthöjd: 51 cm
Utrymme vänster om toaletten: 91 cm, höger om toaletten: 92 cm
Armstöd finns på båda sidor, höjd 81 cm, bredd emellan 81 cm
Tvättmöjlighet saknas.

Gångväg till fågelplattformen

Vägens längd: ca 200 m
Bredd: 1,80 m
Beläggning: packat stenmjöl

Fågelplattformen

En ramp leder upp till fågelplattformen.
Rampens längd: totalt 20 m fördelat på 3 ramper med två stycken 2 m långa vilplan emellan
Bredd: 1,38 m

Plattformens fria yta: 4,6 x 3,2 m
Sikthöjd vid bord: 84 + 10 cm
Enkel bänk finns på plattformen (ej arm- eller ryggstöd)

Tillgänglig stig, 1,2 km

Från huvudparkeringen nås via asfalterad väg (110 m längd, lutning 2-4 %) förbi klätterlekplatsen en tillgänglighetsanpassad stig. Från informationstavlan följs den röda markeringen på träden. 
Markbeläggning: hårt packat stenmjöl/grus/jord
Vägens bredd: ca 2 m
Lutningar: några kortare avsnitt med max 5 % lutning; vid stigens början/slut  fomms ett längre avsnitt med 8-10 % lutning (15 m).
Hinder: vägen är relativt fri från rötter eller andra hinder.

Hinderbana/grillplats

Vid den tillgängliga slingans början/slut finns en hinderbana.
Markbeläggning: flis

I närheten avhinderbanan finns även grillplats.

Badsjön

Badsjön nås via särskild infart öster om E6, skyltning till Brukshundsklubben.
Stigar i starkt lutande terräng leder ner till badsjön.

Parkeringsplatser är omärkta och obegränsade ytor; markbeläggning grus.
Vid parkeringsplats till höger om infarten finns rast- och grillplats. 
Passagebredd vid "ingång" till stigar: 83 cm
Markbeläggning: delvis lös sand i passagen, därefter hårt packat grus/gräs.

Allmän information

Järavallen

Lundåkrabukten

Hitta hit:

Med bil, tag av från E6/E20 vid avfart 24 - västerut mot fågelplattform vid Öresund och den tillgänglighetsanpassade slingan i strövområdet; österut mot badsjön.

Gps till parkering
Järavallen:
WGS84 DDM 55°48.331'N, 12°56.522'E
RT90 6189990, 1320486
Badsjön:
WGS84 DDM 55°49.177'N, 12°57.032'E
RT90 6191537, 1321083

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se
http://www.skanskalandskap.se/strovomraden/jaravallen/