Idala Strövområde

Strövområdet är beläget i södra delen av Veberöd, mellan väg 102 och Idalavägen.

Information om tillgänglighet.

Angöring, parkering

En större parkeringsplats finns intill Idalavägen, mellan Pärongatan och Plommongatan. Det är fri parkering, platserna är inte märkta på marken.

Det finns också möjlighet att angöra längre söderut längs Idalavägen, där skyltar om strövområdet finns. Härifrån når man stigarna direkt. Det finns också möjlighet att angöra i vändzonen längst ned på Pärongatan för att nå områdets stigar direkt. Här finns ej parkering.

Gångvägar och avstånd

Från stora parkeringen vid Idalavägen är det ca 200 m gångväg längs med Pärongatan för att komma fram till stigens början.
Före stigens början är marken gräsbevuxen en kortare sträcka. Själva gångstigen in i strövområdet har en jämn beläggning av hårt packat stenmjöl/grus.
Gångvägen är 150 cm bred, 80 cm vid de smalaste passagerna.
Stigen från Pärongatans slut fram till angöringsplats söderut längs Idalavägen är ca 900 m. Därifrån går en stig djupare in i skogen som sedan leder tillbaka till i riktning mot Pärongatan.  Detta avsnitt är mer kuperat med återkommande lutningar.

Lutningar
 
Längs den första sträckan, stigen mellan ingången från Pärongatan och angöringsplatsen söderut på Idalavägen, finns några lutningar. Merparten av sträckan är relativt plan.
Två avsnitt med lutningar från ingången från Pärongatan och fram till grillplatsen är ca 25 respektive 50 m långa, och lutar 4-6% i längdrikntning. Ett kortare avsnitt har en sidolutning på 8 %. 
Tre ytterligare lutningar finns på sträckan från grillplatsen till angöringsplatsen vid Idalavägen. Dessa lutar 5-8 % på sträckor 25-75 m.
Längs avsnittet som går från Idalavägens angöringsplats och in i skogen, tillbaka mot Päronvägen finns längre sträckor (ca 250 m) med lutningar på 8-13 % och med sidolutningar som överstiger 2,5%.

Bänkar

Längs den första sträckan (Pärongatan-Idalavägen söderut)  finns en sittbänk efter ca 100 m.  Denna har amstöd och ryggstöd och har sitthöjd 42 cm.

Vid grillplatsen lite längre fram finns ytterligare sittplatser. Dessa är skyddade av tak och har en bred öppning mellan bänkarna. Sitthöjden här är 52 cm.

Ytterligare en bänk finns innan man kommer fram till angöringsplatsen i det södra läget.  Längs stigen tillbaka genom skogen finns ytterligare två bänkar, med arm- och ryggstöd och sitthöjder på 40 cm respektive 42 cm.


Grillplats

En grillplats som skyddas av tak finns längs den första sträckan. Området omkring grillplatsen är gräsbevuxet och plant. Bänkar (sitthöjd 52 cm) finns. Papperskorg saknas.


Skyltning

Vid ingången från Pärongatan finns en informationsskylt om Idala Strövområde. Skylten är delvis dold av växtlighet och kan vara svår att komma nära intill.

Vid angöringsplatsen längre söderut på Idalavägen finns skyltning som går att komma nära intill.


 

Stigens början från Pärongatan.

En öppen plats längre söderut längs Idalavägen, där det är möjligt att angöra med bil och nå stigen på nära håll.

Grillplatsen.

En sittbänk längs vägen.

En del av stigen.