Fulltofta Strövområde & Naturcenter

Fulltofta Naturcenter och strövområde ligger mitt i Skåne, öster om Ringsjön på båda sidor om väg 13. Förutom skogar utgörs området av torra hedar, enfälader, öppna betesmarker, högörtängar och äldre ekskog. Det finns gott om fornminnen och kulturlämningar.


Fulltofta Naturcenter är ett upplevelsecenter med fasta och tillfälliga utställningar i byggnaden som omges av grillplats, gångvägar, lekyta m m. Byggnaden är väl tillgänglighetsanpassad, med möjlighet att nå utställningens olika delar via hiss eller trapphiss. Utställningsföremål finns på varierande höjder och utförande. I byggnaden finns även café och toaletter (RWC).


Inom området öster om väg 13 finns en tillgänglighetsanpassad slinga, Fiskestigen som går kring Bjeverödsdammen och i skogen utmed Kvesarumsbäcken, i områdets norra del. Slingan är 1,8 km, varav 850 m består av byggd träramp med upphöjda kanter och handräcken. Denna är helt farbar med rullstol utan assistans och lätt att följa för en synskadad person. Tack vare flera viloplatser längs vägen är den också ett bra alternativ för personer med gångsvårigheter. Vill man gå en kortare sträcka kan man vika av halvvägs och ta en genväg till utgångspunkten. Slingan är även lämplig för småbarnsfamiljer med barnvagn. Rastplatsen är vackert belägen vid dammen, där man kan fiska och grilla. Det finns tillgängligt vindskydd och och toalett anpassad för rörelsehindrade.


I den norra delen finns även det tillgänglighetsanpassade Bjeverödshuset, med övernattningsmöjligheter (12 bäddar).


Väster om väg 13 finns Storkhägnet som man kan ta sig ända fram till med bil, samt stranden med gångväg, badplats, grillplats och tillgänglighetsanpassad fågelplattform.

Tillgänglighetsinformation

Fulltofta Naturcenter

Parkering:
3 handikapparkeringsplatser finns. Dessa är skyltade, men inte ytbegränsade.
Avstånd till entré ca 50 m. Möjlighet finns att angöra på 20 m avstånd.
 
Gångväg till entré:
Markbeläggning: hårt packat grus/stenmjöl; 
Ramp kompenserar trappa till entré. Lutning:  >6,8%; Lutning sidled: >2 %;
Trappa: 7 steg, ej kontrastmarkerade. Ledstänger finns.

Entré:
Vändyta framför dörr: 50 x 150 cm; utrymme bakom dörr: 107 x 130 cm
Vindfång,storlek:107 x 130 cm;
Automatisk dörröppnare finns. 
Dörrhandtag,höjd: 110 cm; slagdörrens bredd: 130 cm, dörren öppnas utåt;
 
Hissar:
Inbyggd plattformshiss leder till samtliga våningsplan.
Hisskorgens mått : 137 x 109 cm; 
Passagebredd dörr: 87cm;
Dörren öppnas automatiskt.
Manöverpanelens höjd utanför hiss: 100 cm; inne i hissen: 100 cm;
Begränsat manöverutrymme utanför hissen på vissa våningsplan.

En lyftplatta finns installerad intill trappa till halvplan, där också utrymningsväg finns.
OBS! Anmäl till personalen vid entrén om behov finns av att använda denna, då den normalt är låst.
 
Toaletter: 
Utrymme framför dörr 100 x 100 cm;  bakom dörren :155 x 150 cm; 
Total yta: 216 x 219 cm
Fritt rörelseutrymme 155 x 150 cm;
Slagdörr, passagebredd: 87 cm, öppnas utåt;
Draghandtag på dörr, höjd 82 cm; 
Dörrvred, höjd: 112 cm;
Toalettstol, höjd: 46 cm; 
Utrymme vänster om toalett 64: cm, höger om toalett:  90 cm;
Avstånd till toalettpappershållare: 10 cm;
Armstöd vid toalett finns, höger och vänster; höjd: 80 cm, bredd: 60 cm;
Tvättfat, höjd: 83 cm; fritt utrymme under: 26/70 cm 
Tvålhållare, höjd: 100 cm; 
Handdukshängare: 90 cm; 
Klädkrok, höjd: 1,2 m.

OBS skötbord finns placerat till höger om toaletten. I nedfällt läge finns här inget fritt utrymme.
 
Servering:
Totala antalet platser: 25 st; 
Diskens höjd :92 cm;
Minsta passagebredd:  80 cm;
Det finns möjlighet att möblera om borden.
Dörr till uteplats har begränsad passagebredd (65 cm) och har tröskel (7 cm) men möjlighet finns också att använda huvudentrén.
 
Trappor inne i huset
Raka trappor; Bredd 96: cm; Steghöjd: 17cm; Stegdjup: 25cm; Ledstång finns. 6-15 steg.

Utställningen

Till utställningen finns textade skyltar på olika höjder, bilder och föremål. OBS att passagebredden på några platser är begränsad till 60 cm.

Ravinslingan

I anslutning till Naturcentret finns ravinslingan; en tillgänglighetsanpassad gångväg på grusväg och byggd träspång. Spången är halkskyddad med nät. Längs slingan finns en skvaltkvarn, denna är endast tillgänglig via trappor. Enkla vilplatser finns längs vägen. Vid ravinen finns högre skyddsräcken (130 cm) men med fri sikt vid 90 cm höjd genom skyddsnät. 

Bjeverödsdammen / Fiskestigen

Vid Bjeverödsdammen finns anpassat gångstråk (Fiskestigen) på 1,8 km, varav 850 m är på byggd träspång. Träspången har ledstänger (ej hela sträckan) på 90 cm, vilplatser och mötesplatser. Skyddskanter är 7 cm höga.

Vid dammen finns också en fiskebrygga, anpassade gångstigar och toaletter (även handikapptoalett),

Parkeringsplatser finns vid ankomsten till Bjeverödsdammen (ej markerade platser).

Bjeverödhuset

Toaletter
Utrymme framför dörr: 300 x 400 cm, bakom dörr: 155 x 150 cm; 
Fritt rörelseutrymme: 155 x 150 cm
Slagdörr, passagebredd:  85 cm, öppnas utåt;
Toalettstol, höjd : 52 cm; 
Utrymme vänster om toalett 95cm, höger om toalett 0 cm; 
Armstöd vid toalett finns höger och vänster;  höjd: 80cm, bredd: 57cm
Avstånd till toalettpappershållare:  30cm
Tvättfat, höjd: 100 cm;
Klädhängare: 108cm; Tvättmöjligheter/Dusch finns.


Angöring/P-plats
Avstånd till entré (angöring) 20 m; Lutning 2,5/60; 
Markbeläggning: asfalt på väg & grus, hårdpackat 

Tröskel höjd till altan 2,5 cm; Skyltar, höjd upp till 160 cm
 

Gångväg: Beläggning är hårt packat grus
Vägens bredd 150 cm; längd:  10 m; 

Entré
Vändyta framför dörr: 150 x 150 cm;  bakom dörr: 133 x 150 cm; Tyngdmotstånd i dörren: 0,5 Kg
Dörrhandtag,höjd: 95 cm; Slagdörren öppnas utåt; Dörrbredd: 82 cm; Tröskel. 1,5 - 4,5 cm;

Dusch/Bad

Ingångens bredd 150 cm; Engreppsblandare Höjd: 105 cm; Duschstångens höjd: 102 - 121 cm;
Yta 92 - 76 cm; lutning mot golvbrunn 6 %; Duschstol saknas

Rum
Rumstyp fyrbäddsrum/ 4 sängar; Dörr, passagebredd: 86 cm; Slagdörren öppnas utåt;
Utrymme framför dörr 150 x 150 cm; bakom dörr:  150 x 150 cm; Dörrhandtag, höjd : 100 cm;

Total rumsyta: 355 x 480 cm; Minsta passagebredd: 150 cm; Strömbrytare, höjd: 110 cm; 
Säng, höjd: 52 cm; Utrymme höger om sängen: 150 cm; Sängen är flyttbar.
Fritt utrymme mellan sängbotten och golv: 34  cm; 
Strömbrytare kan nås från sängen.
Sittmöbel, höjd 43 cm; Arbetsstol, höjd:  43 cm;  Klädstångens höjd i garderoben: 172 cm;
Fönsterhandtagets höjd: 119 cm; 
 

Storkhägnet

Parkering;  ca 25 m från hägnet.
Ej markerade platser.
Grusad avfartsväg från väg mellan Fulltofta gård och stranden.

 
Gångväg
Markbeläggning: grus/gräs; Svag lutning mot hägnet.

Stuga för guidade visningar
Byggd träbrygga till entré. Tröskel finns (2,5 cm).

Rastbord

Bordets höjd: 76 cm (60 cm fritt under, vid kortsidorna)
Sitthöjd: 47 cm

Informationstavla finns med textad information.

Stranden

Angöring/P-plats 
Parkering: ej markerade platser. Underlag: packat grus.
 

Gångväg från parkering till badstrand, grillplats och fågelplattform


Markbeläggning: hårt packat stenmjöl;  
Vägens bredd:  <150 cm; Vägens längd:  <100 m; 
Vilomöjligheter finns;
Informationstavla finns vid p-plats.  
Avstånd till fågelplattform: 500 m (längsta avstånd); 100 m till grillplats.
Fågelplattformen är tillgänglig via svagt lutande träramp, 5 m lång och med 4% lutning, Bord på plattformen har höjden 84 cm. Fri sikt genom öppningar 90-126 cm. Ledstängers höjd: 130 cm.
Plattformens totala yta: 2,50 x 4,6 m (fri yta).

Väg till grillplats är delvis gräsbevuxen.

Toaletter
Handikapptoalett finns intill parkeringen.
Metallramp överbryggar nivåskillnad till dörr.
 

Fiskebrygga vid Bjeverödsdammen.

Allmän information

Fulltofta Naturcenter & Strövområde

via väg 13
Skyltat Fulltofta/ Höör - Hörby
http://www.skanskalandskap.se/
strovomraden/fulltofta/

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torget 11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se

Koordinater:
Fulltofta naturcentrum
WGS84 DDM 55°53.320'N, 13°38.448'E
RT90 6197654, 1364577

Del av trädslingan intill Fulltofta Naturcenter

Storkhägnet

Fågelplattform vid Ringsjön

Fiskestigen vid Bjeverödsdammen

Längs fiskestigen

Vid Fulltofta Naturcenter