Fulltofta Strövområde & Naturcenter

Fulltofta Naturcenter och strövområde ligger mitt i Skåne, öster om Ringsjön på båda sidor om väg 13. Förutom skogar utgörs området av torra hedar, enfälader, öppna betesmarker, högörtängar och äldre ekskog. Det finns gott om fornminnen och kulturlämningar.


Fulltofta Naturcenter är ett upplevelsecenter med tillfälliga utställningar i byggnaden som omges av grillplats, gångvägar, lekyta m m. Byggnaden är väl tillgänglighetsanpassad, och här finns även café och toaletter (RWC) på entréplanet. På plan 2 finns tillfälliga utställningar och möteslokaler.


Inom området öster om väg 13 finns en tillgänglighetsanpassad slinga, Fiskestigen som går kring Bjeverödsdammen och i skogen utmed Kvesarumsbäcken, i områdets norra del. Slingan är 1,8 km och är byggd träramp med upphöjda kanter och handräcken. Denna är helt farbar med rullstol, rollator, barnvagn e t c, och kanter och handräcken underlättar ex för synskadade att följa stigen. Det finns flera bänkar/vilplatser längs vägen. Vill man gå en kortare sträcka kan man vika av halvvägs och ta en genväg till utgångspunkten. Rastplatsen är vackert belägen vid dammen, där man kan fiska och grilla. Det finns tillgängligt vindskydd och och toalett anpassad för rörelsehindrade.


Väster om väg 13 finns Storkhägnet  samt stranden med gångväg, badplats, grillplats och tillgänglighetsanpassad fågelplattform. Avstånd från parkering vid bom till Storkhägnet är ca 200 m.

Tillgänglighetsinformation

Fulltofta Naturcenter

Parkering:
3 handikapparkeringsplatser finns. Dessa är skyltade, men inte ytbegränsade.
Avstånd till entré ca 50 m. Möjlighet finns att angöra på 20 m avstånd.
 
Gångväg till entré:
Markbeläggning: hårt packat grus/stenmjöl; 
Ramp kompenserar trappa till entré. Lutning:  >6,8%; Lutning sidled: >2 %;
Trappa: 7 steg, ej kontrastmarkerade. Ledstänger finns.

Entré:
Vändyta framför dörr: 50 x 150 cm; utrymme bakom dörr: 107 x 130 cm
Vindfång,storlek:107 x 130 cm;
Automatisk dörröppnare finns. 
Dörrhandtag,höjd: 110 cm; slagdörrens bredd: 130 cm, dörren öppnas utåt;
 
 
Toaletter: 

1.  Vid entré/receptionsdisk

Utrymme framför dörr:  150 X 250 cm, bakom dörren 240 x 220 cm
Total yta: 220 x 340 cm
Fritt rörelseutrymme: 240 x 220 cm
Slagdörr, passagebredd 87 cm, öppnas utåt
Draghandtag på dörr, höjd 82 cm
Dörrvred, höjd: 98 cm
Toalettstol, höjd: 46 cm
Fritt utrymme vänster om toalett 90 cm, höger om toalett /0 cm (OBS här finns hörnskåp placerat)
Armstöd vid toalett, höjd 80 cm, bredd emellan 59 cm
Tvättfat, höjd 83 cm, fritt utrymme under 30 cm
Tvålhållare, höjd 85 cm
Handdukshängare, höjd 133 cm
Klädkrok saknas.
Spegel, höjd i nedre kant 122 cm.

2. Vid servering (märkt som HWC)
Utrymme framför dörr 100 x 100 cm;  bakom dörren :155 x 150 cm; 
Total yta: 216 x 219 cm
Fritt rörelseutrymme 155 x 150 cm;
Slagdörr, passagebredd: 87 cm, öppnas utåt;
Draghandtag på dörr, höjd 82 cm; 
Dörrvred, höjd: 100 cm;
Toalettstol, höjd: 46 cm; 
Utrymme vänster om toalett 75: cm, höger om toalett:  80 cm;
Avstånd till toalettpappershållare: 10 cm;
Armstöd vid toalett finns, höger och vänster; höjd: 80 cm, bredd: 53 cm;
Tvättfat, höjd: 83 cm; fritt utrymme under: 26/60 cm 
Tvålhållare, höjd: 100 cm; 
Handdukshängare: 120 cm; 
Klädkrok saknas
Spegel: 120 cm i nedre kant
OBS skötbord finns placerat till höger om toaletten. I nedfällt läge finns här inget fritt utrymme.
 
Servering:
Totala antalet platser: ca 50 st; inomhus och utomhus
Diskens höjd :85 cm;
Minsta passagebredd:  90 cm;
Det finns möjlighet att möblera om borden.
Dörr till uteplats har passagebredd 90 cm och har ej tröskel. Dörröppningsautomatik finns.
 
Trappor inne i huset
Raka trappor; Bredd 96: cm; Steghöjd: 17cm; Stegdjup: 25cm; Ledstång finns. 6-15 steg.

Hiss till plan 2

Inbyggd plattformshiss som leder till samtliga våningsplan.
Hisskorgens mått: 137 x 109 cm
Passagebredd dörr: 87 cm
Dörren öppnas automatiskt
Manöverpanelens höjd utanför hiss: 105 cm, inne i hissen 90 cm
Begränsat manöverutrymme utanför hissen på vissa våningsplan.

En lyftplatta finns installerad intill trappa till halvplan, där tillfällig utställning och utrymningsväg finns (trapputrymning). Anmäl till personalen vid behov av användning av denna lyftplatta.

Utställningar

Till utställningarna finns textade skyltar på olika höjder, bilder och föremål. Tillfälliga utställningar på plan 2.

Ravinslingan

I anslutning till Naturcentret finns ravinslingan; en tillgänglighetsanpassad gångväg på grusväg och byggd träspång. Spången är halkskyddad med nät. Längs slingan finns en skvaltkvarn, denna är endast tillgänglig via trappor. Enkla vilplatser finns längs vägen. Vid ravinen finns högre skyddsräcken (130 cm) men med fri sikt vid 90 cm höjd genom skyddsnät. 

Bjeverödsdammen / Fiskestigen

Vid Bjeverödsdammen finns anpassat gångstråk (Fiskestigen) på 1,8 km, varav 850 m är på byggd träspång. Träspången har ledstänger (ej hela sträckan) på 90 cm, vilplatser och mötesplatser. Skyddskanter är 7 cm höga.

Vid dammen finns också en fiskebrygga, anpassade gångstigar och toaletter (även handikapptoalett),

Parkeringsplatser finns vid ankomsten till Bjeverödsdammen (ej markerade platser).

 

Storkhägnet

Parkering;  ca 200 m från hägnet (25 m när bommen är öppen ex vid guidade visningar).
Ej markerade platser.
Grusad avfartsväg från väg mellan Fulltofta gård och stranden.

 
Gångväg
Markbeläggning: grus/gräs; Svag lutning mot hägnet.

Stuga för guidade visningar
Byggd träbrygga till entré. Tröskel finns (2,5 cm).

Rastbord

Bordets höjd: 76 cm (60 cm fritt under, vid kortsidorna)
Sitthöjd: 47 cm

Informationstavla finns med textad information.


Stranden

Angöring/P-plats 
Parkering: ej markerade platser. Underlag: packat grus.

 

Gångväg från parkering till badstrand, grillplats och fågelplattform


Markbeläggning: hårt packat stenmjöl;  
Vägens bredd:  <150 cm; Vägens längd:  <100 m; 
Vilomöjligheter finns;
Informationstavla finns vid p-plats.  
Avstånd till fågelplattform: 500 m (längsta avstånd); 100 m till grillplats.
Fågelplattformen är tillgänglig via svagt lutande träramp, 5 m lång och med 4% lutning, Bord på plattformen har höjden 84 cm. Fri sikt genom öppningar 90-126 cm. Ledstängers höjd: 130 cm.
Plattformens totala yta: 2,50 x 4,6 m (fri yta).

Väg till grillplats är delvis gräsbevuxen.

Toaletter
Handikapptoalett finns intill parkeringen.
Metallramp överbryggar nivåskillnad till dörr.

 

Fiskebrygga vid Bjeverödsdammen.

Allmän information

Fulltofta Naturcenter & Strövområde

via väg 13
Skyltat Fulltofta/ Höör - Hörby
http://www.skanskalandskap.se/
strovomraden/fulltofta/

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se

Koordinater:
Fulltofta naturcentrum
WGS84 DDM 55°53.320'N, 13°38.448'E
RT90 6197654, 1364577

Del av trädslingan intill Fulltofta Naturcenter

Storkhägnet

Fågelplattform vid Ringsjön

Fiskestigen vid Bjeverödsdammen

Längs fiskestigen

Vid Fulltofta Naturcenter