Friseboda Strövområde

Friseboda strövområde är beläget vid Hanöbukten, mellan Åhus och Kivik. Det är ett område med mager mark, mest bestående av fin sand med tallskog, blandskog och sandgräshed. I de beskogade områdena är det moss- och lavfloran som dominerar. Utmed kusten finns gamla fiskebodar och åladrätter. I de norra delarna domineras det kustnära landskapet av levande sanddyner.
Friseboda är ett område med goda förutsättningar för personer med olika funktionshinder. Vid Friseboden finns parkeringsplats för rörelsehindrade och träramper ner till stranden. Dessa slutar uppe på dynen i en plattform med utsikt över havet.

Tillgänglighetsinformation


Angöring vid Stockholmsbodarna;

 P-plats, sida-vid-sida, bredd:  3 x 5 m; Beläggning: grus, hårdpackat; 3 st hcp-platser .

 

Förflyttningväg utomhus
Beläggning:  ojämn yta, trä; Vägens bredd: 100 cm; Skyltar finns;  delvis vilomöjligheter; 

Vägen leder till viloplats/utsiktsplats.
 

Toaletter
Utrymme framför dörr: 200 x 100 cm, bakom dörr 100 x 80 cm; Total yta:  100 x 160 cm;
Fritt rörelseutrymme: 100 x 80 cm; Slagdörr, passagebredd 75 cm, öppnas utåt; 
Toalettstol, höjd: 45 cm; Utrymme vänster om toalett 0 cm, höger om toalett:  80 cm
Manöverutrymme framför toalett:  50 x 80 cm;  Lås finns; tvättmöjligheter saknas;

 

Friseboda-boden Förflyttningväg utomhus
Spång
Träspång, 147 cm bred, avåkningskant 5 - 10 cm höjd. längd c:a 200 m; det finns nivåskillnader;          ramp leder från spång till sanddyn, ej tillgänglig, 

Plattform
Plattform med sittbänk och bord 50/81 cm höjd

 

 

Allmän information

Friseboda

Åhus
http://www.skanskalandskap.se/
strovomraden/friseboda/

 

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör

Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se
Stiftelsen Skånska Landskap
Östergatan 15  281 32 Hässleholm
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se

Spången leder från P-Plats till utsiktsplattform.