Finnstorps Strövområde

Finnstorp är ett strövområde med gamla anor som är beläget nordost om Kågeröd. Redan i början av förra seklet var det ett populärt utflyktsmål. Fortfarande kan man njuta av den vackra bokskogen, ha picknick vid stranden eller försöka fånga en fisk i fiskedammen.
En tillgänglighetsanpassad stig finns som del av Johannesstigen (700 m) längs med sjön och med anknytning till grillhuset och handikapptoalett.
 

Tillgänglighetsinformation


Angöring/P-plats


Särskilt skyltad handikapparkering finns intill Finstorps gård i norra delen av området, där anslutning till den tillgänglighetsanpassade delen av Johannesstigen finns. Inga nivåskillnader.
Beläggning:  hårt packat grus, ojämnheter finns.
Yta: handikapparkeringen är skyltad men inte ytbegränsad.

Vid Håkans väg finns parkering utan särskilt markerad handikapplats. Nivåskillnad ner till sjön.

Anpassad del av Johannesstigen
Beläggning: hårt packad stenmjöl
Ledstänger: finns på en sida, skyddskant mot vattnet på den andra.
Lutningar: Begränsad del av sträckan, ca 6 m intill grillhuset.

Handikapptoalett
Fri yta innanför dörren: 1,40 x 1,60 m
Armstöd finns på vänster sida.
Sitthöjd toalett: 50 cm
Avstånd till toalettpapper: 20 cm
Klädkrokars höjd: 1,10 respektive 1,65 m
Tvättmöjlighet saknas. Inga nivåskillnader. Platsen framför är asfalterad.

Grillhus
Finns i anslutning till del av tillgänglighetsanpassad del av Johannesstigen.
Inga nivåskillnader.

Rastbord
Finns intill sjön i anslutning till tillgänglighetsanpassad slinga.
 

Allmän information

Finnstorps Strövområde

Kågeröd

http://www.skanskalandskap.se/
strovomraden/finstorp/
 

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se

Koordinater:
Parkeringen Fiskedammen
WGS84 DDM 56°1.342'N 13°6.722'E
RT90 6213697, 1332082

Del av tillgänglighetsanpassad slinga

Toaletter intill grillhuset

Tillgänglig stig intill sjön