Breanäs Strövområde

Breanäs Strövområde är vackert beläget i nordöstra Skåne vid sjön Immeln. Det är ett område som karaktäriseras av varierad natur. Här finns gott om tjärdalar, liksom stenbrott där man brutit svart diabas.
Området är ganska kuperat, men en väg fram till utsiktsplatsen/rastplatsen vid sjön har anpassats för rörelsehindrade.
Toalett saknas.

Tillgänglighetsinformation

Skyltning från huvudvägen in till parkering vid den anpassade slingan saknas. Endast en pil finns riktat mot höger där man kan köra in; ca 200 m före konferenshotellet.

Infartsvägen: Jämn körbar skogsväg, ca 500 m, leder fram till parkeringsplats.

P-plats vid Sjöstigen: Stor P-yta, omärkta P-platser
Toalett saknas,  en informationstavla finns intill stigens början.
 

Förflyttningväg/ anpassad gångstig

En bom (ej öppningsbar) finns vid stigens början. Fri passagebredd vid sidan av bommen, 130 cm.


Markbeläggning:  Hårt packat stenmjöl. Rötter eller stenar förekommer inte i vägen.
Stigens bredd: 150-200 cm
Stigens längd (anpassad del) är cirka 250 m, och slutar på en höjd vid en rast- och grillplats med vacker utsikt över sjön Immeln. Även vid rastplatsen saknas toalett.

Längs med stigen kan sidlutningar förekomma.

Det finns lutningar längs stigen i den delvis kuperade terrängen:
Lutning: 5-15 procent under kortare partier; efter vägbommen cirka 6 m med 12 % lutning; därefter flackare lutning cirka 60 m;

Vid korsande stigar - tag höger (skyltning saknas) därefter följer cirka 50 m med 5-16 % lutning;  och avslutningsvis ca 10 m med 15 % lutning upp till rastplatsen.

Stig ner till udden: Längs stigen finns en ej tillgängliggjord stig till vänster som leder ned till en rastplats på udden vid sjön. Stigen är bitvis brant, smal och har stenar och rötter i vägen. 

Informationstavlan finns vid vägbommen invid parkeringsplatsen.

Från rastplatsen/grillplatsen kan Du njuta av en fantastisk utsikt över sjön Immeln.

Breanäs Strövområdets anpassade väg leder upp till en rastplats med fin utsikt över sjön Immeln.

Allmän Information

Breanäs Strövområde

Sibbhult / Östra Göinge 
http://www.skanskalandskap.se/
strovomraden/breanas/

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se

Området är ganska kuperat. En väg har anpassats. Vägen leder upp till en rastplats med en fin utsikt över sjön Immeln

Passagen är 130 cm vid vägbommen.