Arriesjöns strövområde

En dryg mil från Malmö ligger Arriesjön – tidigare ett grustag och nu en oas i det storskaliga odlingslandskapet.  Det är nära till både Malmö, Vellinge och Svedala. Det  gör området tillgängligt för väldigt många. Det går buss från Malmö som stannar en kilometer från strövområdet (Arrie skola) Under några års tid har området gjorts i ordning;och det finns nu stigar för kortare promenader, även en rullstolstillgänglig slinga, och ridslinga. Här finns utsikts- och fiskeplattformar, grill- och rastplatser, toaletter och en hinderbana för barn. 

Tillgänglighetsinformation

Angöring/P-plats "Norra Entrén" vid industribyggnaden
Avstånd från Angöringsplats/P-plats (omarkerad) till entré:  10 m
Lutning: cirka  2 procent
Beläggning är hårdpackat grus
Belysning saknas
En bom till de övre handikapparkeringarna, i anslutning till tillgängliga slingan, är lås. Ring 0415-512 45 för kod till bommen (kontorstid).

I anslutning till entrén finns rastbord och en klätterlekplats för barn (markunderlag flis).

Gångväg till fiskeplattformen 
Vägens längd: ca 175 m.
Beläggning: Hårdpackad stenmjöl.
Lutningar: varierar mellan 3,2 till 14,6 procent på en sträcka om ca 20 m.
Vilbänkar: vid p-plats, efter ca 70 m och framme vid fiskeplattformen.
Utformning av bänkar: Rygg- och armstöd finns, sitthöjd ca 50 cm.

Fiskeplattform

Plattformens storlek (fri yta): 2,70 x 4, 8 m
Träspångens yta: 1,25 m (bredd); 1,8 m (längd)

Ingen nivåskillnad från gångväg till plattformen.
Höjd, skyddskant längst ute på plattformen: 9 cm
Höjd, räcken: 91 cm

Tillgängliga slingan

Längd: ca 800 m (med start från handikapparkeringen ovanför backen)

P-platser: 3 st. Handikapparkeringar finns ovanför backen - OBS att man måste ha kod för att öppna bommen från parkeringen vid industribyggnaden, se telefonnummer ovan.
Parkeringarna är skyltade med stående skyltar, fritt utrymme kan användas.
Underlag p-plats och gångväg: packad stenmjöl.
Vilplatser längs vägen: Bänkar med arm- och ryggstöd finns med 60-100 m mellanrum.
Sitthöjd, bänkar: 45-51 cm.
Lutningar: kortare avsnitt, 10-20 m, med max 8 % lutning.

Utsiktsplattformen (i anslutning till tillgängliga slingan)

Från tillgängliga slingan finns avtagsväg (ca 50 m) ned till utsiktsplattformen.
Denna väg har lutning på 8-12 %.
Plattformens storlek (fri yta): 2,5 x 4,5 m
Träspångens storlek: 1,20 m (bredd); 4,5 m (längd)
Höjd, räcken (på plattformen): 1,10 m
Sikthöjd vid bord: 0,9 m
Vilbänk med arm- och ryggstöd finns före plattformen. Sitthöjd 49 cm.

Rast- och grillplatser

Rastplatser finns bland annat vid parkeringen (Norra entrén); längs tillgängliga stigen och vid
badplatsen.

Sitthöjd 51 cm
Bordets höjd: 77 cm
Fri yta under bordet vid kortsidan: 60 cm
Sittbredd utanför sittbänkenas fästen: 33 cm.

Grillplats finns längs tillgängliga stigen och vid badplatsen.

Angöring/ p-plats vid badplatsen (skyltning till Strövområde från vägen mot Bröddarp)

Handikapparkering: 1 plats finns markerad med stående skylt närmast gångvägen mot badplatsen
Markunderlag: löst grus/singel

Toaletter/TC (vid badplatsen)
Utrymme framför dörr: mer än 1,5 x 1,5 m
Utrymme bakom dörr:  2,5 x 1,25 m
Fritt rörelseutrymme inne i toalettrum: 2,15 x 1,25 m
Tröskelhöjd 2 cm;
Tröskelmaterial: Lättmetall
Draghandtag: saknas
Dörrens passagebredd: 88 cm 
Dörrhandtagets höjd 104 cm
Toalettstolens sitthöjd: 48 cm
Armstöd finns på höger och vänster sida, höjd 81 cm, bredd emellan 69 cm
Utrymme vänster om toalett: 54 cm; höger om toalett: 59 cm 
Avstånd till toalettpappershållare 5 cm
Klädhängare 1,60 m

Stranden

Strandens markunderlag är sand (närmast vattnet) och gräs.
Rastbord och grillplats finns intill. Kort lutning ner till strandkanten, ca 20%.
Ingen badplats - det blir mycket djupt, väldigt fort!

Fågelplattform längs Bröddarpsvägen

Det finns möjlighet att parkera bilen helt intill plattformen.
Plattformens fria yta: 2,5 x 2,1 m
Spångens yta: 1,3 m (bredd); 3 m (längd)
Sikthöjd vid bord: 90 + 10 cm
Skyddsräcken: 0,95 m / 1,25 m  (fritt utrymme emellan).

Informationstavlor

Informationstavlor med texter och bilder finns vid norra entrén, badplatsen samt fågelplattformen.

 

Allmän information

Arriesjöns strövområde

Hitta hit - Med bil: 
Från väg 101 följ skyltning mot Törringe. Vill du till industribyggnaden sväng direkt vänster mot Törringe. Sväng sedan höger mot "Arriesjön" för att komma till parkeringen. För badplatsen följ istället vägen rakt fram mot Bröddarp. Sväng sedan vänster mot "Arriesjön" för att komma till parkeringen

Koordinater:
GPS till Norra entrén- Industribyggnaden
WGS84 DDM 55°31.401'N 13°6.077'E
RT90 6158186, 1329242
Badplatsen - Södra parkeringen:
WGS84 DDM 55°31.037'N 13°5.957'E
RT90 6157516, 1329090

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se
http://www.skanskalandskap.se/strovomraden/arriesjon/