Mjönäs badplats

På badplatsen finns:

- Parkering
- Bryggor
- Torrklosett (HTC)
- Grillplats, rastbord
- Hus med omklädningsrum
- Informationstavla
- Sopkärl
 

Information om tillgänglighet

Angöring/Parkering

Parkering och angöring kan ske ca 25 m från stranden, på vändplan med packad grusbeläggning.

Gångvägar

Gångvägen till stranden är belagd med grus, gräs och sand. Ojämnheter med stenar och rötter förekommer. Sista delen ner mot stranden och vattenlinjen har hårt packad sand.

Från parkeringen leder en bred grusbelagd väg (stängd med bom för biltrafik) fram till en udde intill badplatsen där det finns rastbord och grillplats.

Badet
En mindre sluttande sandstrand leder ner till vattenlinjen. Sjöbotten har mjuk sand invid badplatsen. En U-formad brygga ringar in ett badområde med grunt vatten. Vid bryggans början finns en nivåskillnad om ca 10 cm. Vid bryggas yttre del finns två stegar ner i vattnet. 

Omklädning
Omklädningsrum för damer och herrar finns i separat byggnad intill stranden. OBS här finns 3 trappsteg upp till ingången, ramp saknas. Nivåskillnad mellan mark och golv ca 60 cm.

Toalett
En torrklosett finns i anslutning till parkeringsplatsen.
En träramp leder upp till vilplan framför dörren (yta 2 x 2 m). Rampen har avåkningsskydd.

Det saknas draghandtag på insidan av dörren.
Fri passagebredd  i dörren: 88 cm.
Sitthöjd på toalett: 48 cm.
Toalettpapper är placerat på vägg bakom toaletten.
Armstöd finns på båda sidor av toaletten ca 80 cm höjd, 56 cm emellan.
Klädkrok finns på 137 cm höjd. 

Övrigt

Vid parkeringen finns också informationsskyltar och sopkärl.
En mindre lekplats med gungor (även babygunga) och liten rutchbana finns på gräsytan ovanför stranden.

Mjönäs badplats vid Immeln.

Allmän information

Mjönäs badplats, Mjönäsvägen 717-50, Arkelstorp
Koordinater: 56.2385 14.307

Kontakt Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Gräsyta med rastbord ovanför stranden.

Väg från parkering till stranden.

Torrklosett intill parkeringen

Rastbord intill grillplatsen.