Kiaby Badplats

På badplatsen finns:
- Parkering
- Torrklosett
- Rastbord
- Brygga med bänk, stegar i vattnet
- Omklädningsbås
- Lekgungor
- Sopkärl

 

INFORMATION OM TILLGÄNGLIGHET


Angöring och parkering

En parkering finns ca 50 m från stranden.
Vägen som leder fram till parkeringen är försedd med farthinder i form av flera skarpa väggupp.

Gångvägar

Området vid parkeringen är avskiljt från strandområdet med ett lägre staket av trä. Ingången finns på motstående sida av HTC. Passagen för ingång till badplatsen är ca 90 cm bred.

Området ner till stranden är relativt plant och belagt med gräs fram till sandstranden.

Badet
En liten sandstrand finns framför vattenlinjen. En byggd brygga i T-form leder från stranden. Det finns en nivåskillnad mellan mark och bryggans början (10 cm). Bryggan är bredare närmast land och smalare längre ut.
På den breda delen av bryggan finns en sittbänk med ryggstöd. Sitthöjd 48 cm.
Ca 50 m ut på bryggar finns stegar ner i vattnet. Bryggan har ej avåkningsskydd eller ledstänger.
Vattnet är relativt långgrunt intill land och längs med den långa bryggan. Bottnen är mjuk sandbotten.

Toalett

Vid parkeringen finns en torrklosett med ytan 220 x 200 cm.

En ramp med lutning 5-6 % leder fram till ett vilplan (2 x 2,20 m) framför dörren. Rampen är 1,35 m bred och har ledstänger på 59 cm respektive 101 cm höjd.
Draghandtag saknas på dörrens insida. Dörren har låsvred.

Sitthöjd på toaletten: 48 cm. Armstöd finns på båda sidor, höjd 80 cm och 70 cm emellan. Toalettpapper frinns i behållare på sidan vid bakre vägg. 

Tvättmöjlighet saknas.

Övrigt

Ett omklädningsbås finns på gräsytan framför stranden. Det finns nivåskillnad mellan mark och golv och smal passage (58 cm)  inne i båset.

Rastbord finns utplacerade på grönytan framför stranden.

Det finns en lekplats med däckgungor nära parkeringsplatsen.

Kiaby badplats vid Oppmannasjön.

Allmän information

Kiaby badplats,
Sjölyckevägen 21, Fjälkinge
Koordinater:
56.070691 14.325814

Kontakt Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Stranden vid Kiaby.

Torrklosett intill parkering

Det finns armstöd på båda sidor av torrklosetten

Rastbord på grönytan framför stranden.

Omklädningsbås på väg mot stranden.