Furestads badplats

Vid badplatsen finns:
- Parkering (omarkerade, ca 10 platser)
- Torrtoalett (HTC)
- Grillplats
- Lekplats
- Bryggor
- Bänkar
- Rastbord 
- Informationstavla
- Sopsortering
- Livbåt, livräddningsboj
 

Information om Tillgänglighet


Parkering
Parkering och angöring finns ca 20 m från strand. Platserna är omärkta.
Cykelställ finns närmast passagen vid gångvägen mot stranden.

Gångväg till stranden

Stenblock blockerar gångvägen för att förhindra att bilar kör ned till stranden.
Passagebredd mellan stenar 90 cm.
Gångvägen består av packat grus, sedan gräs fram till sandstranden. Det är ca 20 m till stranden.
Gångvägen lutar svagt mot stranden (lutning understiger 8%).

Badet

Ett område med grunt vatten och mjuk sandbotten är inramad av bryggor. Från den yttre bryggan finns stegar ner i vattnet. Bryggornas sektioner närmast strand lutar svagt. Avåkningsskydd saknas på bryggorna.

Bänkar, rastbord

Det finns bänkar med rygg- och armstöd framför badplatsen.
Vid grillplatsen finns rastbord med bänkar, samt bänkar kring grillen. Dessa bänkar saknar ryggstöd.

Toalett
Ca 30 m från badet finns en torrklosett, med en yta av 2,20 x 2,20 m. Tillräckligt manöverutrymme för mindre utomhusrullstol finns.
En ramp leder fram till dörren, där en nivåskillnad på 3 cm finns.
Rampens lutning är 6-8 % och det finns ett vil plan framför dörren på 2 x 2 m.
Det saknas draghandtag på dörren.
En låskrok för dörren finns placerad på 120 cm höjd.
Sitthöjd på toaletten: 48 cm.
Papper finns placerat på bänk brevid toaletten.
Armstöd finns på båda sidor av toaletten, på 80 cm höjd med 56 cm emellan.

Övrigt
Informationstavla (texthöjd 110-165 cm) och sopkärl finns på intill parkeringsplatsen.
Mindre lekplats med gungor och rutschkana finns på gräsytan närmast toaletten.

Under perioden 15 maj-15 sep är det inte tillåtet att ha med hund i området.

 

Badplatsen

Allmän information.

Furestads badplats är belägen vid Ivösjön, Furestadsvägen 500, Villands Vånga

Koordinater:
56.162323 14.379604

Kontakt Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00
 

Torrklosett med rullstolssymbol

Rastbord och grillplats

Bänkar framför strand och badplats