öSTERSLÖVS BADPLATS

På badplatsen finns:
- Parkering
- Bryggor
- Torrklosett
- Grillplats
- Rastbord
- Sopkärl
 

Information om tillgänglighet.

Angöring/Parkering

Parkeringsplats finns ca 30 m från stranden på grusyta. Platserna är inte markerade i mark.

Gångvägar

Gångväg från parkeringen till stranden är belagd med grus och gräs. Den sista delen mot stranden har en kortare lutning mellan 6,6-10,5 %. Passage mellan stenblock som skall förhindra biltrafik intill stranden har passagebredd 1 m.

Badet

En plan gräsyta finns vid sidan av badet. En brygga i två delar ramar in en grundare del av badområdet. En liten sandstrand finns närmast strandlinjen. Det är mjuk sandbotten i sjön. Från bryggan finns två stegar som leder ner i vattnet.

Toalett

En torrklosett finns i anslutning till gräsytan före stranden. 
En ramp leder upp till vilplan framför dörren (lutning 4,8-8%). Vilplanets storlek är 2 x 2 m.
Ledstänger finns på båda sidor av rampen på 60 respektive 100 cm höjd. Det saknas draghandtag på insidan av dörren.
Den totala ytan inne på HTC är 220 x 220 cm, fri manöveryta 220 x 150 cm.
Sitthöjd på toaletten: 46 cm.
Toalettpapper finns på bänk brevid och i hållare på väggen.
Armstöd finns på båda sidor av toaletten, 80 cm höjd och 70 cm emellan.
Tvättmöjlighet saknas.

Övrigt

Det finns rastbord och grillplats på gräslagd yta intill badplatsen.
Sopkärl finns med inkast på 130 cm höjd.

Österslövs badplats vid Råbelövssjön.

Allmän information

Österslövs Badplats,
Kämpasträdet 19, Kristianstad
Koordinater:
56.102205 14.245062

Kontakt Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Vägen från parkering till stranden,

Torrklosett med ramp, intill stranden.

HTC interiör.

En svagt sluttande grässlänt leder fram till grillplatsen, ca 30 m från badet.