Slättnes vägs badplats

På badplatsen finns:

- parkering
- HWC
- sopkärl

Information om tillgänglighet

Angöring/parkering:

En stor parkering belagd med packat grus finns ca 100 m från stranden.
Platser är omärkta.

Gångvägar:
Gångvägen från parkeringen mot stranden går igenom tallskog där det främst vid stigens början finns en del rötter i stigen. Passagen till gångstigen från parkeringen har minsta bredd 120 cm. 

Närmare stranden finns en träspång över dynerna som slutar i en nivåskillnad vid stranden. Lutningen längs spången varierar mellan 3-7 %.

Badet:
Sandstranden sträcker sig ca 10 m mot vattenlinjen. Bottnen är relativt långgrund och har sandbotten.

Toalett, HWC:
En HWC finns vid parkeringsplatsen.
Det finns en ojämn nivåskillnad framför dörren, ca 5-13 cm.
Dörren är tung att öppna (har dörrstängare).
På insidan av dörren finns ett draghandtag på 73 cm höjd och ett fyrkantigt dörrhandtag.
Sitthöjd, toaletten: 52 cm. Knapp för spolning finns på väggen bakom.
Armstöd finns på båda sidor, 80 cm höjd och 58 cm emellan.
Toalettpapper finns i behållare på väggen.
Friyta vid sidan av toaletten: 90 cm på båda sidor.
Klädkrok, höjd: 99 cm
Tvättfatets övre kant: 80 cm (24 cm fritt under). Vatten regleras med tryckknapp.
Spegeln är placerad på 82-180 cm höjd. 
Torr avställningsyta finns.
Lokalt larm finns (kopplas ej vidare). 

Övrigt:

På parkeringsplatsen finns sopkärl med beläggning av betongplattor framför. Höjd till inkast: 128 cm.

En informationstavla finns i en svag slänt i skogen, text är placerad upp till 160 cm höjd.

Slättnes vägs badplats

Allmän information

Slättnes vägs badplats,
Slättnes väg 40, Yngsjö
Koordinater:
55.851276 14.230385

Kontakt:
Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Vägen mot stranden går genom skog.

En träspång leder över dynerna

HWC finns vid parkeringen.