En liten rubrik.

På badplatsen finns:

- parkering
- informationstavlor
- grillplats
- brygga
- sopkärl
- HWC på kulle intill dansbana
 

information om tillgänglighet

Parkering/angöring

Parkering finns ca 100 m från stranden. Vägen in mot badplatsen är blockerad med vägbom, som kan öppnas.

Gångväg

En bred (körbar) gångväg mot stranden är belagd med packat grus och gräs.

Badet

En ca 45 m lång flytbrygga uppdelad i sektioner leder ut i vattnet. Den första delen är starkt lutande i 4,5 m (ca 20%), därefter plan. Balansstöd i form av rep på två nivåer finns på bryggans ena sida. En stege leder ner i vattnet vid bryggans slut.
Vattnet är långgrunt ut till bryggans slut. Botten har blandat grus och sand. En mindre strand med hårt packad sand och gräs finns vid vattenlinjen och nås från en svagare lutning från gräsytan ovanför.

Toalett

Ett hus med HWC finns beläget på en höjd intill dansbanan.
Lutningar upp till huset är 8,6-20,8 %.
(texten uppdateras)

Övrigt

Vid parkeringen finns sopkärl med inkast på 150 cm höjd. Informationstavla finns längs vägen mot stranden med texter på 95-145 cm höjd.
På vägen mot kullen med HWC finns en dansbana med scen, en ramp leder upp till dansbanan. 
En grillplats är placerad på den stora gräsytan ovanför stranden.

Bryggan vid Landöns badplats

Allmän information

Landöns badplats,
Landövägen 466, Fjälkinge
Koordinater:
55.973894 14.409857

Kontakt: 
Kontakt Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Gångväg till stranden

HWC 

Stranden vid Landöns badplats