Fädriftens badplats.

På badplatsen finns:
- Parkering
- HWC
- Asfalterad väg mot strand och HWC
- Informationstavla
- Rastbord och grillplats
- Sopkärl

information om tillgänglighet

Angöring/Parkering

Möjlighet att parkera finns ca 50 m från strandlinjen.

Gångvägar

Gångväg mot stranden är asfalterad fram till sandstranden, i ca 15 m, därefter sand i ca 30 m fram till strandlinjen. Vägen över sanddyner har lutning omkring 10%.
Gångväg mot HWC intill Äventyrsparken är asfalterad som övergår i packat grus strax före HWC. Det finns också en stig från stranden mot HWC, denna har ojämn markbeläggning och har lutning som överstiger 10%.

Badet

Stranden är relativ flack, vattnet är långgrunt och det är sandbotten.

HWC

Toaletthuset är placerat intill aktivitetsområde vid sidan av parkering och strand.
Vid dörren finns en nivåskillnad mellan golvet och marken utanför, bitvis 8 cm hög.
Total yta: 215 x 230 cm
Draghandtag finns på dörrens insida, placerat på 80 cm höjd och är 40 cm långt.
Sitthöjd på toaletten: 41 cm
Armstöd finns på båda sidor av toaletten (höjd 80 cm, bredd emellan 65 cm).
Fria ytor om 80 cm respektive 90 cm finns vid sidorna av toaletten.
Tvättfatets höjd: 84 cm; tryckreglage för vatten.
Spegelns höjd: 100-160 cm
Toalettpapper finns placerat snett bakom toaletten.
Skötbord finns inte.

Övrigt

Vid parkeringen finns informationstavla med text på läshöjd 130-170 cm.
Sopkärl finns med inkast på 130 cm höjd.
Ett omklädningsbås finns på stranden (nivåskillnad mellan strand och golv, smal passage inne i båset).


 

Gångväg från parkeringen mot stranden.

Allmän information

Fädriftens badplats
Fädriften 2A, Åhus
Koordinater: 55.9405 14.320421

Kontakt:
Kontakt Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Vägen mot stranden har lutning från båda håll.

En omklädningshytt finns nära stranden. Skyltning mot HWC m m

Rastbord och grillplats

HWC i anslutning till Äventyrsparken.