Östra Sands badplats

På badplatsen finns:

- Parkering på villagator, ca 100 m från stranden
- Träspång och ramp ned till stranden
- Gräsyta med rastbord.

Information om tillgänglighet

Angöring/parkering
Parkering sker på villagator i området. Inga särskilda platser finns märkta för badgäster. 

Gångväg till stranden
Gångvägen är först asfalt sedan grus ca 50 m innan en träspång på mark leder vidare mot ramper till stranden. Gångvägen är spärrad för infart med bil, passagebredd överstiger 90 cm.


Ramperna
En tredelad ramp leder från träspången ner till stranden. Mellan andra och tredje delen finns ett vilplan med bänk. Ytterligare en bänk finns ca halvvägs ned för den avslutande rampen.
Ramperna har ledstänger på 60 respektive 110 cm höjd, och det finns avåkningsskydd.
Rampernas lutning är 3-6% i den första delen, och 6% respektive 10-13 % i de följande delarna.

Badet
Vid högvatten är strandremsan smal. Vid lågvatten finns en träplattform med rullstolsskylt nedanför rampen. Vattnet är långgrunt och har sandbotten.

Övrigt
Ovanför stranden finns en gräsyta med rastbord.

Östra Sands badplats.

Allmän information.

Östra Sands badplats,
Kolonivägen 64, Åhus
Koordinater:
55.944346 14.324198

Kontakt:
Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Vägen till Östra Sands badplats

Rampen ned till stranden.

På platsen ovanför stranden finns rastbord.