Åhusbryggans badplats

På badplatsen finns:

- Parkering
- Träspång över sandstranden fram till bryggan
- Brygga med ramp ned i vattnet
- Möjlighet att låna badrullstol vid Kantarellbadet (bassängbad intill p-platsen)  
- HWC
- Rastbord på stranden
- Informationstavlor
- Sopkärl

Information om tillgänglighet

Angöring/ parkering
Stor parkeringsplats finns ca 100 m från strandens början. Två platser är skyltade som p-platser för personer med rörelsenedsättning och särskilt parkeringstillstånd (HCP). Med maximalt nyttjande av friytor kan bredden vara 4,7 m.

Gångvägar
Vägen är plan och belagd med asfalt, sedan plattor fram till stranden där en bred träspång leder till bryggan. Träspänger leder också till sidorna längs stranden, där också informationstavlor finns. 

Badbrygga med ramp

Ungefär vid mitten av den 150 m långa träbryggan finns en ramp som i tre delar med vilplan mellan leder ner i vattnet. De första delarna (ca 6 + 4 m) är av trä, medan den avslutande delen är av metall. Lutningar på ramperna överstiger 8 %.  Ledstänger finns på båda sidor av den avslutande rampdelen. 

Badet

Det är mjuk sandbotten nedanför badrampen. Det finns möjlighet att låna badrullstol vid Kantarellbadet intill parkeringen.

Kantarellbadets öppettider, se:
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/idrott-och-simhall/bad-simhallar/friluftsbad/kantarellbadet/

HWC

Närmaste HWC finns vid Ankvägen, ca 100 m från bryggan. Vägen dit är belagd med asfalt, senare hårt packat grus. En kortare lutning om 5-8% passeras. Skyltning till HWC saknas från bryggan och stranden.

Framför dörren till HWC finns en ramp som överbryggar nivåskillnad mellan mark och golv, och som slutar intill dörren. Vid rampens början finns nivåskillnad mellan mark och ramp på ca 7 cm.

Total yta inne i HWC: 170 x 175 cm.
Toalettens sitthöjd är 55 cm.
Armstöd finns på båda sidor av toaleten.
Toalettpapper är placerat snett bakom toaletten, och spolknapp högt ovanför på väggen.
Larm finns (men kopplas ej vidare).

Övrigt

Det finns sopkärl i anslutning till stranden, höjd för inkast 125-140 cm.

Åhusbryggan

Allmän information

Åhusbryggans badplats
Kantarellvägen 9, Åhus

Koordinater:
55.937039 14.319992

Kontakt: 
Kristianstads kommun,
Medborgarcenter: 044-13 50 00

Parkering med två skyltade HCP platser, ca 100 m från strandens början.

Den avslutande delen av badrampen från bryggan ner i vattnet.

HWC vid Ankvägen, ca 100 m från bryggan.

HWC interiör