Vad betyder en EQUALITY-registrering ?

Att ett besöksmål finns EQUALITY-registrerat betyder att:

  • detaljerad tillgänglighetsinformation har samlats in genom en noggrann tillgänglighetsinventering utförd av personer som genomgått särskild utbildning hos Svenska EQUALITY.
  • all information uppdateras årligen.
  • företaget vid tillgänglighetsinventeringen fått en rapport med ytterligare förbättringsförslag som följs upp inom två år.
  • företaget ingår i Svenska EQUALITY's nätverk för tillgänglig turism i Sverige, och betalar årsavgift.

Symbolerna

Symbolerna som används i tillgänglighetsinformationen är endast vägledande för att visa på vilken typ av tillgänglighetsanpassningar som finns. Det är alltså ingen garanti för full tillgänglighet inom de olika kategorierna. Vi ber Dig som har behov av tillgänglighetsanpassningar, att noggrannt gå igenom den information som vi publicerat för varje anläggning. Om någon information saknas, vänligen kontakta oss eller besöksmålet direkt.

Symbolen betyder att besöksmålet har anpassningar eller kan fungera bra för rörelsehindrade.

Symbolen betyder att besöksmålet har vissa anpassningar för rörelsehindrade, men att behov av assistans kan vara vanligt.

Symbolen betyder att anpassningar är gjorda eller att besöksmålet kan fungera bra för personer med synnedsättning.

Symbolen betyder att anpassningar finns gjorda eller att besöksmålet kan fungera bra för personer med nedsatt hörsel.

Symbolen betyder att anpassningar är gjorda eller att besöksmålet kan fungera bra för personer med astma/allergi.