Glimmingehus

Medeltidsborgen Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltida borg, och ligger på skånska Österlen i Simrishamns Kommun. Personalen har god vana att ta emot besökare med funktionshinder. Den fysiska tillgängligheten i anläggningens receptionsbyggnad och museibutik samt utställningslokalen är god, medan den är begränsad till och inne i själva borgen. Glimmingehus tar emot enskilda besökare och grupper. Asfalterad väg leder till borgen. Jämn plattläggning gör borggården lättillgänglig. Man når de olika våningsplanen i borgen via höga och ojämna trappsteg. OBS: Belysning saknas! Källarvåningen är mycket mörk. Restaurangen/ caféet har entré från borggården. Mindre konferenser/möten och besöksgrupper kan tas emot i tillgängliga lokaler. I den tillgängliga utställningssalen/muséet, visas en modell av borgen som även fungerar som undervisningsredskap och taktil modell för synskadade. Rörelsehindrade gäster kan med hjälp nå de flesta besöksmålen i utemiljön.

Tillgänglighetsinformation

Angöring/P-plats
Avstånd till entré/angöring: 20 / 70 m
Avstånd till entré frånp-plats: 70 m
P-plats, sida-vid-sida: bredd < 5 m
Lutning 8 %
Markbeläggning: asfalt
Belysning saknas
Antal hcp-platser: 1 st
Bevakad p-plats Nej

Förflyttningväg utomhus
Beläggning: asfalt/grus/kullersten. Anlagd gångväg av släta stenhällar runt borggården.
Ramper till reception & butik: lutning 9,3 %- 14 %
Vägens bredd: 130cm
Vägens längd: 20m


Museum

Konferensutrymme/Samlingsrum
Dörr, passagebredd: 97 cm
Utrymme framför dörr: 150 x 150 cm
Utrymme bakom dörr: 110 x 150 cm
Tyngdmotstånd i dörr vid manuell öppning 3 kg (står oftast uppställd när museet är öppet).

Dörren är en slagdörr som öppnas utåt.

Antal sittplatser i konferenssal: 10 st
Möjligt att ommöblera: nej
Inga nivåskillnader i konferensrum.
Ljudanläggning: nej
Belysning: bländfri
Höj och sänkbara bord: nej
Övrig information: De utställda objekten finns på 100 - 150 cm höjd.

 

Reception & Museibutik

Receptionsdiskens höjd: 93cm
Utrymme framför disk:150x150cm
Bländfritt ljus; 28 - 470 LUX
Ledstråk eller taktila markeringar för utrymning saknas
Skyltning: visuell

Passagebredd dörr: 93,5 cm

Utställningsföremål är placerade på 10,5 cm - 220 cm höjd

 

Handikapptoalett vid parkeringen
Utrymme framför dörr: 150 x 150  cm
Utrymme bakom dörr: 120 x 120 cm
Total yta: 210 x 200 cm
Fritt rörelseutrymme: 120 x 120 cm
Tröskel, höjd: 0 cm
Automatisk dörröppnare Ja
Tyngd vid manuell öppning av dörr: 2 kg
Dörren är en slagdörr som öppnas utåt. Draghandtag på dörrens insida saknas.

Toalettstol sitthöjd: höjd 45 cm
Utrymme vänster om toaletten: 60 cm
Utrymme höger om toaletten:  30 cm
Manöverutrymme framför toalett: 120 x 120 cm
Armstöd finns på toalettens båda sidor på 80 m höjd.
Spegel finns i sitthöjd.
Tvättfat, utrymme framför: 120x120 cm
Tvättfat, höjd: 81 cm
Tvättstället har ett fritt utrymme under om 69 cm, och är utrustad med engreppsblandare.
Tvålhållare, höjd: 100 cm
Handdukshängare: 120 cm
Halkfri golvbeläggning: Ja
Belysningen är jämn och bländfri.

Larm finns placerat på  armstöd och vid vägg. Information saknas om var larmet går.
Klädhängare saknas.

Handikapptoalett vid restaurangen

Utrymme framför dörr: 150 x 112 cm
Utrymme bakom dörr : 150 x 115 cm
Total yta: 270 x 190 cm
Fritt rörelseutrymme: 100 x 150 cm
Tröskel, höjd: 0 cm
Tyngd vid manuell öppning av dörr: 0 kg
Dörr, passagebredd 80 cm
Draghandtag på dörr, höjd: 107 cm
Dörrhandtag, höjd: 100 cm. Dörren är en slagdörr som öppnas utåt.

Toalettstol, sitthöjd: 45 cm
Utrymme vänster om toalett:  70 cm
Utrymme höger om toalett: 30 cm
Manöverutrymme framför toalett: 120 x 150 cm
Armstöd finns på båda sidor av toaletten på 85 cm höjd och 70 cm bredd emellan.
Avstånd till toalettpappershållare: 50cm
Spegel i sitthöjd saknas.
Tvättfat, utrymme framför: 150 x 80 cm
Tvättfat, höjd: 84 cm
Tvättställ, fritt utrymme under: 70 x 22 cm
Engreppsblandare: ja
Tvålhållare, höjd: 130 cm
Handdukshängare: 130 cm
Halkfri golvbeläggning: Ja
Belysning: bländfri
Larm finns placerat vid golv samt mobil, information saknas om var larmet går.

Klädhängare, höjd: 172 cm

Stekarhuset (samlingssal, konferensrum)

Dörr, passagebredd: 75 - 90 cm
Utrymme framför dörr: 150 x 140 cm
Utrymme bakom dörr: 150 x  150 cm
Dörrhandtag, höjd: 100 x 140 cm
Dörren är en slagdörr som öppnas inåt.
Antal sittplatser i konferenssal: ca 50 pers
Möjligt att ommöblera: ja
Fritt utrymme under bord: 66 cm
Fritt från nivåskillnader: ja
Ljudanläggning: nej
Hörslinga: nej
Belysning: bländfri
Information om utrymningsvägar saknas
Övrig information : 1 trappsteg höjd 14 cm; djup 67 cm före trappsteget, nischens bredd: 65 cm.

 

 

Café   

Totala antalet platser: 65 st
Inga nivåskillnader inne i caféet. 
Minsta passagebredd: 77 cm

Handikapptoalett finns i anslutning till serveringen.
Man kan möblera om i caféet.
Rökfritt: Ja

 

 

Borgen

Stentrappor (6 trappsteg)  leder upp till entrén till borgen: steghöjd 21 cm, djup 29 cm, vilplan 100 cm.
Ledstång  finns på 90 cm höjd.
Kontrastmarkering och mobil ramp saknas.

Källare/höger
Trappor (11 trappsteg): Bredd 110 cm, steghöjd 24 cm, djup 33 cm. Ojämn yta (sten)

Trappentrévalv höjd 165 cm.
Ledstång längs trappan finns på 87 cm höjd.

OBS!!! Belysning saknas !
Källarens golvyta är kullerstensbelagd.

 

Källare/vänster
Trappor (10 trappsteg) leder ner i utrymmet:  bredd 110 - 120 cm, steghöjd 13-16 cm, djup 33-77 cm.
Ledstång finns, sista trappsteget saknas.
Belysning saknas


1 tr Borgstugan & Dagligstugan
Trappor (10 trappsteg) med ojämna mått leder upp till plan 2:
Bredder: 47, 48, 54, 84,96, 97, 105 cm
Steghöjder: 12,13 19, 20 ,22, 23 cm
Stegdjup: 38 48, 47, 54, cm
Typ av trappa Rak, ojämn; ledstång saknas.
Belysning saknas

 

2 tr Salen & Frustugan
Trappor (13 steg):
Bredd: 82,109 cm
Steghöjd: 9,13,5 ,18 cm
Stegdjup: 49, 75 cm
Typ av trappa: Rak, ledstång saknas.
Belysning saknas

Tredje våningen
Trappor (17 steg) leder upp till plan 3:
Bredd: ca 110 cm
Steghöjd: 20 cm
Stegdjup: 20 cm
Vilplan saknas.
Typ av trappa: rak; ledstång finns på båda sidor.

Toaletter vid Stekarhuset
Utrymme framför dörr: 100 - 150 cm
Utrymme bakom dörr: 170 - 180 - 120 cm
Total yta: 285 x 130 cm
Fritt rörelseutrymme: 170 x 80 - 120 cm
Tröskel, höjd: 0 cm
Tröskel, material: trä
Tyngd vid manuell öppning av dörr:  0 kg
Dörr, passagebredd: 75 cm
Draghandtag på dörr saknas.
Dörrhandtag:  dörrvred på höjd 100 cm. Dörren är en slagdörr som öppnas utåt.
Toalettstol, sitthöjd: 46 cm
Utrymme vänster om toalett: 10 cm
Utrymme höger om toalett : 10 cm
Manöverutrymme framför toalett: 170 x 80 - 120 cm
Armstöd finns på toalettens båda sidor, på 80 cm höjd med 65 cm emellan.
Avstånd till toalettpappershållare: 15 cm
Spegel höjd: 120 cm
Tvättfat, höjd: 80 cm och utrustad med engreppsblandare
Tvättställ, fritt utrymme under 25 cm
Tvålhållare, höjd: 130 cm
Handdukshängare: 125 cm
Halkfri golvbeläggning: ja
Belysning bländfri
Larm saknas.
Klädhängare, höjd: 143 cm

Övrig information, Syn
Möjlighet till ledsagning
Ledarhund i tjänst är välkommen
Taktil golvyta,ledstråk finns.
Färg och kontrastmarkeringar finns i stekarhuset
Skyltning/information i punktskrift saknas
Kontrastmarkeringar/färgsättning: Ja

 

Övrig information, hörsel
Teckenspråkskunnig personal finns inte men teckenspråkstolk kan förbokas.
Visuellt larm vid nödsituation saknas,

Allmän information

Besöks- och postadress
Glimmingehus
276 56 Hammenhög
Epost: glimmingehus@raa.se
Web: http://www.raa.se/glimmingehus
Telefon: 0414- 186 20
Fax: 0414- 186 27

Koordinater: Latitud: 55,5026 Longitud: 14,2235