Söker du tillgänglighetsinformation?Svenska EQUALITY håller uppdaterad tillgänglighetsinformation om en rad besöksmål i Sverige.
Du hittar informationen genom att klicka nedan eller gå in via menyraden "EQUALITY Tillgänglighetsdata".


Till tillgängliga besöksmål

 

 

Nyhet!
Kristianstads Vattenrike
Uppdaterad med Tivolirundan och Linnérundan

Destinationer för alla

Hur kan en destination utvecklas för att blir framgångsrik som en DESTINATION FÖR ALLA?
I den senaste publikationen från
EuCAN (European Concept for Accessibility Network) presenteras framgångsfaktorer och tio goda exempel från olika delar av Europa. Gemensamt för alla är att medvetet arbeta utifrån design för alla- perspektivet.
Goda exempel från Sverige som finns med i rapporten är Östersunds och Askersunds kommuner. 
Rapporten "Design for alla in Tourist Destinations"  kan fritt laddas ned från 
http://www.eca.lu/index.php

Varför satsa på tillgänglighet?

Europa genomgår en demografisk förändring. Snart kommer omkring en tredjedel av befolkningen att vara över 60 år. Med stigande ålder kommer ofta funktionsnedsättningar och därmed ökar kravet på god tillgänglighet för alla. Den nya äldregenerationen är också vana resenärer, som vill fortsätta att resa, och kommer att vilja fortsätta med det.

 

Både för samhället i stort, och för exempelvis verksamheter inom turism och handel innebär detta att allt högre krav på god tillgänglighet kommer att ställas. Tillgänglighet för alla är ett koncept med bara vinnare – för individen som får ökad rörelsefrihet och bättre livskvalitet; för samhället som får fler individer i arbete och utbildning; och för näringslivet som kan tillgodose viktiga behov hos en stor grupp potentiella kunder.

 

Att erbjuda god tillgänglighet behöver inte vara varken svårt eller dyrt. Många åtgärder är enkla, och det lönar sig att kontakta expertis från starten för att hitta de optimala lösningarna.

 


Så här görs arbetet för tillgänglighet framgångsrikt!

I boken "Ett samhälle för alla"   får du tips och information om hur ett strategiskt tillgänglighetsarbete kan bedrivas i offentlig och privat sektor.
Här beskrivs vikten av ett helhetstänkande och att planera utifrån ett design för alla-perspektiv.
 

Boken riktas till företagare, politiker, offentliganställda tjänstemän, fastighetsägare, arkitekter och övriga verksamma inom byggbranschen, utbildare eller som på andra sätt behöver stöd i tillgänglighetsfrågor i sin yrkesroll.
 

Beställ boken via Svensk Byggtjänsts webb-butik!

Svenska besöksmål som kontrollerats enligt vårt koncept marknadsförs under logotypen Tourism for all- Equality- accessible toruism"

Alla människor har olika behov 

Vi bestämmer inte vad som är tillgängligt eller inte för DIG. Alla människor har olika behov och krav. Därför publicerar vi alla fakta vi samlat in från varje besöksmål, så att Du själv kan avgöra om platsen kan fungera för Dig utifrån Dina behov. För att enklare hitta vilka anläggningar som har gjort några anpassningar för bättre tillgänglighet för olika funktionshinder, använder vi symboler. Symbolerna är en signal om att här finns anpassningar gjorda utifrån vanliga behov och funktionsnedsättningar.

Svenska EQUALITY - din tillgänglighetskonsult

Svenska EQUALITY ek för. erbjuder tjänster inom tillgänglighetsområdet till offentliga och privata aktörer. Vi arbetar med tillgänglighetsfrågor i ett helhetsperspektiv, med utgångspunkt från principerna om Design för alla, Indedependent Living; gällande lagstiftning och riktlinjer, och skräddarsyr insatser och lösningar utifrån uppdragsgivarens förutsättningar och önskemål. Vi har många års erfarenhet av tillgänglighetsarbete och kan utföra bland annat tillgänglighetsinventeringar och analyser, tillgänglighets- och åtgärdsplaner, fungera som rådgivare för offentliga och privata aktörer. marknadsföra tillgängliga besöksmål, ge föreläsningar och skräddarsy utbildningsdagar i tillgänglighet m m
 

Svenska EQUALITYs webbsida och tillgänglighetsdatabas etablerades för 15 år sedan och har idag cirka 1.4 miljoner besökare på årsbasis.