Vitemölla / Haväng strövområde

Vidsträckta badstränder, knotiga tallar och regnskogsliknande lövskog. Sandstäpp och blommande backlandskap. Flera fornlämningar och ett utemuseum. Allt hittar du i Vitemölla strövområde.
Den ovanligt vita sanden och den unika sandstäppen präglar området längs kustlinjen.  
Mot Haväng stupar Lindgrens backar brant ner mot strandlinjen. Hela Vitemöllas strövområde är naturreservat.

Tillgänglighetsinformation


Vitemölla 
Området har två naturliga entréer – dels från byn Vitemölla i söder och från Haväng i norr.

Angöring/Parkering
Parkeringen vid Vitemölla är gruslagd och har inga markerade platser.  

Toalett/RWC
Handikapptoaletten motsvarar inte ytmåtten, men har tillräckligt manöverutrymme framför toaletten för att kunna användas av de flesta.  Problem finns med nivåskillnad vid dörr m m 

Vandringsled
Inga markerade stigar finns och det är svårt att hitta en bästa framkomliga väg; hinder utgörs av lös sand.  Vissa kraftigare lutningar finns.

Haväng
Vid Haväng ligger den norra entrén.

Angörings/Parkering
Angöring/parkering ligger vid STF Vandrahem. Ej markerade platser.
Packat grus.

Vandringsled
Träspängerna  som leder till stranden har god framkomlighet men på grund av kraftiga lutningarna begränsas tillgängligheten. Från Verkeåns mynning (där strövområdet egentligen börjar) finns inga nivåskillnader; Hinder utmed leden utgörs av lös sand och färist.
Från Lindgrens backar ned mot stranden finns en fålla med taggtråd kring. Denna har mycket liten passagebredd (45 cm). 

RWC
Toaletter för strövområdets besökare finns vid STF Vandrahem nära parkeringsplatsen.Foto: L Müller/EQUALITY


Vitemölla strövområde med vidsträckta badstränder, sandstepp och blommande backlandskap.
Foto: Lena Arenbo

Allmän information

Vitemölla / Haväng
Via väg 9 skyltat mot Vitemölla för den södra parkeringen och mot Haväng för den norra entrén.

Stiftelsen Skånska Landskap
Nya Torg 11
24330 Höör
Tfn +46 (0)44-309 39 30
info@skanskalandskap.se
www.skanskalandskap.se

RWC vid Vitemölla strövområdets parkeringsplats.

Träspång som leder från Vitemölla parkeringsplatsen förbi informationstavlorna och RWC till stranden.

Naturstig parallet med stranden från Vitemölla parkeringsplatsen över dynerna med hinder av lös sand, gräs, ojämnheter  och lutningar.

Vandringsledens hinder vid Haväng består bl. a. av lös sand och färist.

Leden vid Haväng har bitvis god tillgänglighet som här över en träspång.

Träspången leder över Verkeåns utlopp, och vidare mot badplatsen vid Haväng.

Vandringsleden vid Haväng har i början inga nivåskillnader.