Lorensdal


Nystartad anläggning i vacker miljö med konferensmöjligheter, bistro, festlokal, utställningar, kurser, nöje och ateljéer för uthyrning.

Öppet mån-fre 10-16, lör-sön 11-16. Ateljéerna har individuella öppettider.

Tillgänglighetsinformation

Angöring/P-plats
Avstånd till entré (angöring/p-plats): 10 m.  
P-plats, sida-vid-sida, bredd : <5 m, P-plats, längs med trottoar, längd : <7 m; Lutning:  3,3 %;
Beläggning: grus, stenläggning; Belysning finns; 2 hcp-platser finns.
 

Förflyttningväg utomhus
Beläggning:  singel och stenplattor, Lutning:  > 3 %, Vägens bredd: < 300 cm, längd: 50 m;
Delar av ytan är upplyst; inga nivåskillnader; 
 

Teatern 
Entré, Vändyta framför dörr: 150 x 150 cm, bakom dörr 150 x 150 cm, dörrens tyngdmotstånd: 5 kg.
Dörrhandtag,höjd: 83-133 cm; Slagdörr,öppnas utåt, passagebredd: 90 cm; Tröskel: 5 cm; 

 
Kapprum
Klädkrokar/hatthylla, höjd: 160cm; Utrymme framför klädkrokar/hatthylla: 300 x 300 cm;

 

Biljettkassa
Manöveryta framför disk:  300 x 300 cm, Diskens höjd: 120 cm, 

 
Förflyttningsväg inomhus till Teaterns toalett
Korridorer, bredd: 160 cm, Manöverutrymmen, övriga passager: 160 cm;

Automatiska slagdörrens passagebredd: 80 cm, öppnas utåt;
Utrymme framför dörr 150 x 150 cm, bakom dörr: 130 x 150 cm,
Dörrvred, höjd 100 cm; Tyngd vid manuell öppning 11 kg. 

Toaletter
Utrymme framför dörr: 190 x 130 cm, bakom dörr 150 x 150 cm, Total yta: 220 x 240 cm;
Fritt rörelseutrymme: 150 x 150 cm, Slagörr, passagebredd 82 cm, öppnas utåt;
Draghandtag på dörr, höjd 64 cm;
Toalettstol, höjd : 47cm, Utrymme vänster om toalett 79 cm, höger om toalett 64 cm;
Manöverutrymme framför toalett 150 x 150 cm; Armstöd finns, höjd 72 cm, bredd 56 cm. 
Avstånd till toalettpappershållare: 5 cm; Spegel finns i sitthöjd.
Tvättfat, utrymme framför: 150 x 150 cm, höjd: 89 cm, fritt utrymme under: 30 cm; 
Tvålhållare, höjd: 85 cm; Handdukshängare höjd: 100 cm; Belysning: < 250 lux; 
Klädhängare höjd: 114 cm.
 

Konferensutrymme/Samlingsrum
Dörr, passagebredd:  < 90 cm, Utrymme framför dörr 150 x 150 cm, bakom dörr 150 x 150 cm.
Dörrhandtag, höjd:  83-133 cm, Slagdörrens tyngdmotstånd vid manuell öppning: 5 kg; öppnas utåt.
100 sittplatser i konferenssal. Det finns möjligt att möblera om.
Fritt utrymme under bord: < 65 cm. Manöverknappar, höjd 100 cm; Belysning :< 500 lux;
Punktbelysning finns. Endast trappor till scenen, trappstol finns.

 

Bistron
Entré, Vändyta framför dörr 85 x 110 cm, bakom dörr 100 x 100 cm; Vindfång,storlek: 100 x 100 cm
Slagdörrens tyngdmotstånd i manuellt öppnad dörr: 5 kg, öppnas utåt; Dörrvreds höjd: 104 cm
Dörrbredd 85 cm; Tröskel: 5 cm, inre tröskel 4 cm; Belysning, bländfri, hela ytan; 
Skyltning, utformning, höjd och placering visuell, 145 cm
 
Kapprum
Klädkrokar/hatthylla, höjd: 170 cm, Hatthylla höjd 172 cm.

Utrymme framför klädkrokar/hatthylla: 100 x 100 cm; 

En mindre toalett finns. RWC finns vidi ateljébyggnaden.

 

Förflyttningsväg inomhus
Korridorer, bredd 80 cm, Manöverutrymmen, övriga passager 78 cm; 
 
Restaurang
43 platser, Självbetjäningsdiskar, höjd: 120 cm; trösklar: 2,5 cm; Minsta passagebredd: 80 cm;
En mindre toalett finns vid kapprum, RWC finns vidi ateljébyggnaden.
Det finns möjlighet att möblera om bord.

 

Konferensutrymme/Samlingsrum
Slagdörr, passagebredd: 73 cm; Utrymme framför dörr: 100 x 100 cm, bakom dörr: 100 x 100 cm;
Dörrvred, höjd 100 cm, Dörr öppnas utåt.
10 - 20 sittplatser i konferenssal. Det finns möjligt att ommöblera.
Fritt utrymme under bord: 65 cm; Manöverknappar, höjd: 100 cm; Belysning:  500 lux;

 

Ateljébyggnad,

Entré, vändyta framför dörr 150 x 150 cm, bakom dörr 100 x 110 cm.
Slagdörr, öppnas utåt, bredd: 90 cm; Tyngdmotstånd i manuellt öppnad dörr: 5 kg.
Dörrvred, höjd: 104 cm, Tröskel:  5 cm. 

 
Förflyttningsväg inomhus
Korridorer, bredd: 110 cm, manöverutrymmen, övriga passager: 85 cm
Nivåskillnader trösklar till ateljéer. Golvmaterial: betong;

 

Toaletter

Utrymme framför dörr: 150 x 150 cm, bakom dörr: 150 x 150 cm;
Total yta 225 x 236 cm; Fritt rörelseutrymme: 150 x 175 cm; Trätröskel, höjd: 3 cm;
Slagdörr, passagebredd 85 cm, öppnas utåt;
Draghandtag på dörr, höjd 62cm; Dörrvred, höjd: 110 cm;
Toalettstol, höjd: 47 cm, Utrymme vänster om toalett: 85 cm, höger om toalett: 85 cm;
Manöverutrymme framför toalett: 150 x 175 cm; Armstöd finns, höjd: 72 cm, bredd:  56 cm.
Avstånd till toalettpappershållare: 5 cm. Spegel i sitthöjd finns.
Tvättfat, utrymme framför: 150 x 175 cm, höjd:  85 cm, fritt utrymme under:  30 cm;
Tvålhållare, höjd: 94 cm; Handdukshängare: 120 cm; Belysning: 250 lux.
Larm, vid vägg. Klädhängare: 125 cm,

 
Allergi
Nickelfria dörrhandtag, Entréområde fritt från allergena växter. Rökfrihet inomhus.
Förbud mot pälsdjur, i bistro och teater. Allergianpassade kroppsvårdsprodukter.  
Allergianpassade rengöringsmedel. Syntetiska sängkläder. 
Kost glutenfritt och laktosfritt serveras i Bistro, föranmäl vid gruppbokningar. 
Frånvaro av doftande växter. Material i golv och väggar är lätta att rengöra. 

 
Syn
Det finns en viss möjlighet till ledsagning. Ledarhund är välkomna. 
Färg och kontrastmarkeringar finns.
Belysning är jämn och bländfri, 250 lux. Meny finns även på hemsidan. Möbler är utan vassa kanter.

 
Hörsel
Ljuddämpande åtgärder har vidtagits, Bullerskydd finns.

Allmän information

Lorensdal

Eskilstorps Ängaväg 2-36
235 91 Vellinge

www.lorensdal.se
Telefon: 040-420010