Hälsans Stig, Eslöv

En sex kilometer lång promenadslinga genom Eslöv. Längs slingan finns flera sevärdheter och natursköna områden. Starta där du önskar - slingan är markerad i båda riktningarna. Karta hämtas på turistbyrån, inne på Stadsbiblioteket (Norregatan 9) i Eslöv.

Tillgänglighetsinformation


Parkeringsplats - Västergatan/Ängavägen
Skyltning höjd: 2 m; Märke för Hälsans stig finns uppsatt på stolpen med vägskylten "Ängavägen".
Lutning Störst lutning alldeles i slutet av parkeringen. ca. 3 %,
Beläggning Ojämnt grus, gropigt, ogräs och snubbelrisk.


Från korsningen Västergatan/Ängavägen till KM-märket vid Kärråkra vårdcentral

Beläggning Mestadels jämnt, hårdpackat grus.
Lutningar varierar. Sträckan på motionsslingan (vitt grus, stenmjöl) innehåller särskilt branta backar. Alternativa sidovägar finns (utan större lutningar) men bredden varierar och på sina ställen stenigt. Lutning i sidled 4 % på toppen av backarna med risk att trilla ner i diket.
Ramper Vägens bredd från 2 m, men på vissa ställen bara 1 m; Vägens längd :1,5 km.   
Skyltning Hälsans stig-märke sitter på 2 m. höjd. Bra färgkontraster men det kan vara svårt att se skylten och att tyda pilens riktning. Särskilt lätt att gå fel är det när man ska lämna motionsslingan och gå in bland buskarna mot Kärråkra. Nivåskilnader finns; 
Vilomöjligheter Bänkar med standardmått. Sitthöjd: 42 cm.

Sträckan är mycket svår att klara av med rullstol utan hjälp. Lätt att gå vilse i slutet av motionsslingan.

 

Från KM-märket vid Kärråkra till Trollsjöparken
Beläggning Asfalt längs med Remmarlövsvägen. På många ställen sprickor i asfalten och smala trottoarer. Lösa träbitar utgör halk- och snubbelrisk.
Lutning 5,5 % snedlutning under bron på cykelväg. Särskilt riskfyllt om man kommer från Trollsjön ner mot kärråkra. Håller man för långt in i svängen finns risk för avåkning. 9 % brant backe.
Vägens bredd varier från 90 cm till 3 meter. Vägens längd: 1 km. Avfasade kanter vid Sahlins park.
Skyltning Hälsans stig-skylt. Bra kontrasterad men ofta felplacerad och med otydlig pilriktning.
Gångvägens utformning,nivåskilnader Sprickor i asfalten.
Vilomöjligheter på cykelväg vid 4H-gården. Sitthöjd: 42 cm.


Trollsjöparken mot Hällan
Beläggning Ojämt grus. Hårdpackat men på vissa ställen lite större stensingel.
Vägens bredd: 2 meter. Vägens längd: 200. Avfasade kanter.   
Hinder i gångväg:  Större stenar i början av stigen in mot Trollsjöparken. Nivåskillnader.
Vilomöjligheter Bänkar med sitthöjd: 42 cm längs med stigen. + rastplatser intill Trollsjön (beläggningen är gräs vid rastplatsen).


Hällan och Sallerupsvägen 
Beläggning Asfalt (cykelväg); Lutning 15 % - svår lutning; Lutning även i sidled;
Vägens längd: 100 m. Avfasade kanter. Belysning Gatubelysning;
Skyltning Skyltning svår att upptäcka. Lätt att gå in på fel gata i villaområde. Nivåskillnader;
Vilomöjligheter På halva vägen. (50 m.)
Vanlig stadsmiljö/villamiljö. 

 

Allmänningen förbi Vattentornet till grillplats i Skytteskogen.
Beläggning Smal, gropig och stenig grusväg kring vattentornet.
Vägens bredd Varierande men ca. 150 cm; Vägens längd drygt 1000 m; Avfasade kanter; 
Belysning Vägen blir ganska mörk på grund av skogen.
Skyltning Höjd: 113 cm. till 168 cm. Plastfickor gör texten svårtydlig. Lätt att välja fel väg vid vattentornet. Nivåskilnader.
Vilomöjligheter Få vilomöjligheter mellan hällan och skytteskogen.
Stora stenar utgör hinder och snubbelrisk vid stigen runt vattentornet.


Skytteskogens grillplats
Totala antalet platser ca. 50 st. Sitter på bänkar i en ring runt grillarna. Ingång för rullstol svår att se på andra sidan "cirkeln".  Höjd på grillgaller: 54 cm. OBS! Tyngd att öppna grillgaller: 12 kg.
Avstånd från bänkar till eldstaden varierar från 1-7 meter. Ytbeläggningen på grillområdet är grus och gropigt.

 

Från grillplatsen till parkeringsplatsen i korsningen Västergatan/Ängavägen
Beläggning Asfalt; mindre lutningar; Vägens bredd ca:. 300 cm; Vägens längd: 200 m.

Kantsten finns från asfalterad väg och upp till trottoar ca: 100 mm.
Belysning Gatulampor längs med hela vägen. 

Allmän information

Hälsans Stig

Eslöv

 www.eslov.se

Telefon: 0413-62000